Rumunsko - Maramureš a Rodna - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Rumunsko - Maramureš a Rodna

8 denní zájezd   Rumunsko Rumunsko    Zájezdy s lehkou pěší turistikou

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


Na severu Rumunska na hranicích s Podkarpatskou Rusí se nachází nádherná hornatá oblast s romantickým názvem Maramureš. Čekají nás hluboké lesy, zaříznutá údolí s horskými bystřinami, strmé kopce a na hřebenech hor louky se všudypřítomnými stády ovcí a polodivokých koní. Díky existenci dřívějšího hraničního pásma se jedná o hory ještě téměř nedotčené lidským konáním a s panenskou přírodou. Budeme se toulat po hřebenech, kde narazíme akorát na vlídné pastevce nebo se s dřevorubci projedeme jedinou zachovalou úzkokolejkou obsluhovanou parní lokomotivou. Kraj Maramureš zahrnuje i nejvyšší pohoří východních Karpat - Rodnu, chcete-li Pěnišníkové hory, jeho nejvyšší vrchol Pietrosul se pokusíme zdolat. Pod horami se nachází romantická údolí s dřevěnými kostelíky zapsanými do seznamu Světového dědictví UNESCO,z nichž nejzajímavější navštívíme. V horách též narazíme na stopy 1. i 2. světové války.


Program zájezdu

1. den: Dopolední odjezd z ČR, tranzit přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska.
2. den: Ranní příjezd do Maramureše, zastávka u kostelíku UNESCO ve vesnici DESESTI a v malebném klášteře BIRSANA, přejezd na ubytování do horského střediska BORSA na pomezí MARAMUREŠSKÝCH HOR a pohoří RODNA, ubytování, dopolední svačina na hotelu, výlet s pomocí lanovky k 60 m vysokému KOŇSKÉMU VODOPÁDU, večeře v hotelu.
3. den: Snídaně, lanovkou výjezd pod horu STIOL (1 611  m) v pohoří RODNA, pohodový pěší výlet k horskému jezírku IZVORU BISTRITEI nebo pokračování po hřebeni na horu GARGALAU (2 158  m n. m.), zpět k lanovce nebo návrat pěšky po hřebeni Rodny pod horou Galatiu (2048 m n.m.)přímo na hotel.
4. den: Snídaně, lanovkou znovu výjezd pod horu Stiol v pohoří Rodna, tentokrát zdoláme krátký úsek do sedla PRISLOP (1 416  m), odtud krásná hřebenovka přes horu CERCĂNEL (1 847  m  n. m.) a následný, ze začátku strmý sestup do údolí poblíž hotelu, možnost lehčí varianty s návratem do sedla Prislop a autobusem do hotelu, večeře.
5. den: Snídaně, tento odpočinkový den nás čeká autobusem přejezd do městečka VISEU DE SUS, výlet poslední funkční karpatskou úzkokolejkou sloužící k přepravě dřeva i dřevorubců údolím řeky VASER do nitra hor, vycházka po naučné stezce či údolím, vláčkem zpět na nádraží a návrat autobusem do hotelu, večeře.
6. den: Snídaně, z městečka Borşa výstup na nejvyšší vrchol Rodny - kamenitý PIETROSUL (2 303  m) s výhledem do nitra liduprázdné Rodny - na panenskou přírodu charakteristickou holými hřebeny pokrytými alpinskými loukami, na porosty barevných rododendronů (pěnišníků), stejnou cestou zpět do Borşy, nebo jen klidným tempem stejnou cestou ke krásnému jezeru IEZER (1 895  m  n. m.) pod hlavním vrcholem, autobusem zpět do hotelu, večeře.
7. den: Ranní odjezd do živoucího města na rumunsko-ukrajinských hranicích SIGHETU MARMATIEI (poslední nákupy), cestou zastávka u dřevěného kostelíka(UNESCO) ze 17. stol. ve vesnici IEUD v údolí říčky IZA, návštěva VESELÉHO HŘBITOVA v SAPINTĚ, odjezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR.
8. den: Dopolední návrat do ČR.

Cena obsahuje:

  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • 5x ubytování
  • 5x snídani
  • 1x svačinu
  • 5x večeři
  • vedoucí zájezdu

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 240 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: 2700 Kč)