Rumunsko - velký okruh - hory, kláštery, Drákulova Transylvánie

9 denní zájezd   Rumunsko Rumunsko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


Kulturní dědictví Rumunska (kláštery, historická jádra měst, hrady, královský zámek Peles aj.), ale i nádherné přírodní zajímavosti Rumunska (pohoří Ceahlau, Bikazská soutěska, pohoří Karpaty a Fagaraš s vysokými masivy) lákaly návštěvníky již v minulosti. Dnes se cestování do Rumunska stává příjemnější, protože i zde se významně a rychle rozvíjí sféra obchodu a služeb.


Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
289-01 29.6. - 7.7.2024 15 990 Kč Nástup též Pardubice, Hradec Králové, Brno. rezervovat »
volno

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Dojezd do sedmihradského městečka DEVA, ve kterém vyjedeme lanovkou k bývalé turecké pevnosti, odkud se naskýtají nádherné výhledy do okolní krajiny. Následuje městečko HUNEDOARA, kde navštívíme romantický hrad CORVIN, který patřil rodu Matyáše Korvína.
3. den: Přejezd do pohoří FAGARAŠ – nejvyššího horského hřebene Karpat, procházka kolem největšího fagarašského jezera LACUL BALEA. Pěší výlet od jezera Lacul Balea na hřeben pohoří Fagaraš k jezeru Capra. Jezero leží v malebné vysokohorské krajině. Od jezera je možnost vystoupat na vyhlídkový vrch Iezerul Caprei, odkud jsou nádherné výhledy na obě jezera i do dáli na hřeben Fagaraše.
4. den: Horské městečko BUSTENI ležící v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2200 m, nádherné skalní útvary včetně známé Babelské sfingy, několik variant tur dle náročnosti. Zpět lanovkou do Busteni.
5. den: Horské městečko SINAIA . Procházka k SINAISKÉMU KLÁŠTERU . Dále královský zámek PELES s nádhernými bohatě zdobenými interiéry, krátký přejezd k domnělému tajemnému Drákulovu hradu BRAN. Zastávka ve městě BRASOV, prohlídka historického jádra s Černým kostelem.
6. den: Časně ráno přejezd směrem k oblasti Moldávie k prohlídce kláštera NEAMT. Pokračujeme do BIKAZSKÉ SOUTĚSKY (úzká silnička je sevřena až 300m vysokými srázy), pěší procházky mezi skalními stěnami a u jezera LACU ROSU.
7. den: Celodenní turistika v pohoří CEAHLAU. Výstup k turistické chatě FINTINALE. Odtud buď možnost pokračovat ve výstupu na nejvyšší vrchol TOACU (1904 m), nebo se vydat k vodopádům DURATOIDEA.
8. den: Zastávka ve středověkém městě SIGHISOARA přezdívané „sedmihradský Norimberk“ s rodným domem Vlada Tepese Drákuly, které díky svému starobylému rázu tvoří skvělou bránu do Transylvánie. Odjezd do Čech.
9. den: Návrat do Čech v ranních hodinách.

Cena obsahuje:

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 6x nocleh v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 6x polopenzi

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 405 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: 3200 Kč)