Pohodový týden v Transylvánii - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Pohodový týden v Transylvánii

8 denní zájezd   Rumunsko Rumunsko    Zájezdy s lehkou pěší turistikou

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


Vážení přátelé, pokud jste v posledních letech Rumunsko nenavštívili, budete žasnout nad změnami poměrů v této rychle se rozvíjející zemi. Nové silnice, moderní benzinové pumpy, fungující obchody plné zboží, perfektní služby v turistických střediscích. Bucegijské hory v Drákulově Transylvánii jsou nejnavštěvovanějšími horami v Rumunsku a vzhledem ke své malebnosti a historickým památkám ve svém okolí mají proč.


Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
344-02 3.8. - 10.8.2024 16 990 Kč Nástup též Pardubice, Hradec Králové. rezervovat »
málo míst

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska.
2. den: Ráno příjezd do SINAI , horského městečka ležícího v blízkosti nejvyšších útesů Evropy. Ubytování v hotelu, snídaně, pěší procházka k pohádkově krásným zámkům PELEŠ, které byli kdysi vládní odpočinkvou residencí Nicolae Ceaucesca.
3. den: Výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2200 m, možnost pěší túry do ÚDOLÍ IALOMITA s návštěvou dlouhé krápníkové jeskyně a kláštera, nebo okruh k válečnému kříži (M. Caraiman), vysílači (M. Costila) do sedla s výhledem na nejvyšší vrchol Omu (2507m). Pro zdatné výstup na nejvyšší vrchol. Zpět na Babele a lanovkou do Busteni.
4. den: Celodenní výlet do pohoří PIATRA CRAIULUI, turistika z vesničky ZARNESTI do SEDLA CRAPATURII (1 640 m), přes CABANA CURMATURA a SOUTĚSKU PRAPASTIILE ZARNESTILOR zpět do Zarnesti, návrat.
5. den: Celodenní výlet. Návštěva jednoho z Draculových hradů BRAN, město BRAŠOV - prohlídka historického jádra s Černým kostelem.
6. den: Turistika z „Perly Karpat" SINAIE , ležící v nádherné přírodní scenérii Bucegijských hor, na VARFUL CU DOR, pěší přechod po hřebeni k pozoruhodnému skalnímu útvaru známému jako BABELSKÁ SFINGA a lanovkou do Busteni.
7. den: Odjezd z Busteni do starobylého města SIGHISOARA - rodiště Vlada Tepeše Draculy, prohlídka starého města. Noční přejezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR.
8. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena obsahuje:

  • dopravu autobusem
  • vedoucí zájezdu
  • 5x ubytování v hotelu
  • 6x snídani
  • 5x večeři

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 360 Kč)
  • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 4800 Kč)