Slevy a pojištění - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Slevy a pojištění

Každý rok je pro Vás přichystáno mnoho zajímavých výhod:

1. Slevy za včasné přihlášení

Vyberete-li si svůj zájezd již na začátku roku a současně zaplatíte zálohu do uvedeného data na stránce konkrétního zájezdu(nejčastěji do 15. 2)., získáte na zájezd slevu. Cena po slevě je uvedena v cenové tabulce konkrétního zájezdu.

2. Dovolená na splátky

Chcete využít slevu za včasné přihlášení a nemáte právě nyní dostatek finančních prostředků na zaplacení zálohy? Slevu za včasné přihlášení získáte i v případě, objednáte-li autobusový zájezd a současně zaplatíte menší zálohu zálohu 3000,- Kč/os. do 15. února a do 31. března doplatíte zbytek do plné výše zálohy. U leteckých zájezdů s odletem po 1. srpnu lze zaplatit menší zálohu 10 000 Kč/os. a zbytek zálohy doplatit do 31. března.

3. Dovolená ještě levnější

Rozdejte katalogy svým přátelům, známým, spolupracovníkům a získáte od nás odměnu.
Dvojice, která přivede na některý náš zájezd z tohoto katalogu další dvojici, jež nikdy necestovala, získá na naše zájezdy následující slevu:
200,- Kč/dv. jede-li nová dvojice na zájezd do 4.000,- Kč/os.
300,- Kč/dv. jede-li nová dvojice na zájezd do 6.000,- Kč/os.
600,- Kč/dv. jede-li nová dvojice na zájezd do 10.000,- Kč/os.
1000,- Kč/dv. jede-li nová dvojice na zájezd nad 10.000,- Kč/os.
Tato sleva je sčítatelná se slevou za včasné přihlášení.

4. Slevy pro skupinky již od 6 osob

Všechny skupinky (již od 6 osob) u nás získávají následující výhody.
6 platících osob sleva 20 % z ceny pro šestou osobu
8 platících osob sleva 30 % z ceny pro osmou osobu
10 platících osob sleva 50 % z ceny pro desátou osobu
20 platících osob 1 osoba zdarma
30 platících osob 1 osoba zdarma + sleva 50 % z ceny jednoho poukazu
40 platících osob 2 osoby zdarma
Ostatní platící členové mohou využít slevu za včasné přihlášení, pokud se přihlásí do 15. února. Tato sleva není sčitatelná se slevou za novou dvojici. U leteckých zájezdů je sleva počítána z ceny po odečtení ceny letenky.

5. Zájezdy pro kolektivy na přání

Pro kolektivy zajistíme zájezd na základě jejich individuálních přání. Dle Vašich požadavků zajistíme zájezd ve Vámi zvoleném termínu, přizpůsobíme program (přidáme či vyměníme navštívená místa dle Vašeho zaměření), změníme kategorii a typ ubytování apod.

6. Pojištění léčebných výloh

Komplexní pojištění není u zájezdů zahrnuto do ceny.

Klient je povinen vyjet do zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh. Toto pojištění si může zajistit sám nebo objednat při zakoupení zájezdu.

Pojištění je nutno sjednat vždy současně s přihlášením na zájezd, nelze doobjednávat později.

Zakoupené komplexní pojištění zahrnuje následující pojištění:
Kompletní podmínky pojištění najdete na www.ckmayer.cz/pojisteni. Cestovní kancelář pojištění pouze zprostředkovává, klient vstupuje do přímého vztahu s pojišťovnou.

1) Pojištění léčebných výloh

Hradí se lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, doprava do nejbližšího zdravotního zařízení, repatriace v případech, kdy není možné pro návrat použít plánovaný dopravní prostředek. Pojištovna neposkytuje plnění při těhotenství od 6. měs., při zhoršení chronického onemocnění apod.

2) Úrazové pojištění

3) Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty

Pojišťovna hradí náhradu za účtované stornopoplatky, které musíte zaplatit cestovní kanceláři, pokud zrušíte zájezd v době před odjezdem z důvodu úrazu, náhlého onemocnění apod. Stornopoplatky do výše 500 Kč plnění nepodléhají. Maximální pojistná částka plnění je 20.000 Kč. Spoluúčast klienta je 20 % pojistné částky.

4) Pojištění odpovědnosti za škody občana

Pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou v zahraničí při činnostech běžných v občanském životě.
Upozorňujeme Vás, že pojišťovna potřebuje k pojištění klienta celé jméno, rodné číslo a adresu pojištěného. Pojišťovna i naše cestovní kancelář užívají osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb.
Nově lze sjednat fakultativně rozšířené pojištění storna na dražší zájezdy do Evropy (vč. Maroka) za cenu 300 Kč/zájezd. Dále rozšířené pojištění storna a pojištění léčebných výloh na zájezdy do mimoevropských zemí, kde není pojištění v ceně zájezdu, cena pojištění je uvedena vždy u zájezdu. Pojištění je nutno sjednat současně s přihlášením na zájezd. Maximální pojistná částka plnění (storna) je 45.000 Kč. Spoluúčast klienta je 20 % pojistné částky.

7. Prodej zájezdů

Zájezdy garantuje a pojišťuje CK Mayer & Crocus s.r.o., Heydukova 1589/6, Praha 8, IČO: 25622706, která je pojištěna u pojišťovny UNIQA.

8. Odjezdy

Všechny naše zájezdy mají odjezd z Prahy, ostatní nástupní místa jsou uvedena u daného zájezdu. Jede-li autobus současně z východních Čech i Brna, trasa busu je přes Svitavy, Litomyšl, Hradec Králové do Prahy a opačně. Pokud je 1. den uvedeno pouze odjezd, již není žádný program. Odjezd je plánován nejoptimálněji k programu následujícího dne. Z tohoto důvodu může být odjezd i 23.50 hod.

9. Důležitá upozornění

  • Cestovní kancelář vyvine veškerou možnou snahu pro zajištění vstupů do interiérů, ale nemůže klientům zaručit, že se jí to vždy v současném přeplněném světě podaří.
  • Vstupné do objektů, lodičky, MHD, vláčky, trajekty na ostrovy u výletů a lanovky nejsou zahrnuty v ceně zájezdů, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
  • Přihlási-li se na zájezd lichý klient (klientka), může si připlatit jednolůžkový pokoj. Je-li ho možné zajistit, sdělí CK cenu na konkrétní zájezd. Nechce-li si lichý klient (klientka) připlácet na ubytování v jednolůžkovém pokoji, zaplatí cenu ubytování ve dvoulůžkovém pokoji a bude ubytován(a) s osobami stejného pohlaví ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji podle toho, zda se sejde lichý nebo sudý počet samostatných klientů.
  • Do apartmánů, mobilhomů a chatek bývá zpravidla nutné vlastní ložní prádlo.
  • Přesné informace o ubytování, cenách vstupů apod. doporučujeme si přečíst již při přihlášení - najdete je na stránkách: www.ckmayer.cz/propozice/
  • Ceny leteckých zájezdů se mohou změnit při zavedení dalších nových příplatků (palivový, za vystavení letenky aj.) nebo jejich výrazným navýšením. Cestovní kancelář nemá žádnou možnost ovlivňovat časy letů a případné zpoždění, proto klienti případné reklamace zpoždění letů uplatní přímo u letecké společnosti.
  • Zájezdy v oddílu lehká pěší turistika nemají charakter náročné vysokohorské turistiky.

10. Dárkové poukazy

V našich cestovních kancelářích i v síti našich prodejců můžete zakoupit pro své blízké vánoční i jiné dárkové poukazy v libovolné hodnotě ceny zájezdu.