Řecko - velký okruh a Jónské ostrovy - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Řecko - velký okruh a Jónské ostrovy

10 denní zájezd   Řecko Řecko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: snídaně   


Starověké Řecko - kolébka evropské civilizace. Rodiště mnoha slavných civilizací a dnes země, která nabízí obrovské množství památek nejen z období starověku. Řecko, to jsou Athény, Olympie, Korinth, Epidauros a na závěr našeho putování odpočinek u nádherně modrého Jónského moře na ostrově Korfu, který bezpochyby patří k nejkrásnějším místům Řecka.


Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
246-01 18.9. - 27.9.2023 27 990 Kč termín zrušen

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Přílet na Korfu .
2. den: Přejezd na řeckou pevninu. Skalní kláštery v METEOŘE (UNESCO) - v minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních tvarů. Nocleh.
3. den: DELFY (UNESCO) - světově proslulý archeologický areál, Apolónův chrám, záhadná stavba Tholos aj. OSIOS LOUKAS (UNESCO) - věhlasný byzantský klášter. Nocleh v Athénách.
4. den: ATHÉNY (UNESCO) - metropole Řecka, která si z dob své největší slávy zachovala množství památek (Akropolis, Agora, Diův chrám, Národní archeologické muzeum aj.). Nocleh.
5. den: Poloostrov Peloponés: KORINTSKÝ PRŮPLAV , archeologický areál starého KORINTU se zbytky chrámu, EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku, MYKÉNY (UNESCO) - hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu. Nocleh.
6. den: OLYMPIA (UNESCO) - jeden z nejhezčích archeologických areálů v Řecku a muzeum s významnými exponáty. Přejezd na ostrov Korfu . Nocleh na Korfu .
7. den: Pobyt u moře na Korfu . Nocleh.
8. den: Grand Tour po ostrově Korfu : Hlavní město ostrova KÉRKYRA (UNESCO) s pevnostmi, byzantskými kostely a mnoha dalšími památkami. Poloostrov KANÓNY . ACHILLION - zámeček císařovny Sisi. Západní pobřeží - PALEOKASTRITSA - jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších koutů ostrova. Malebná zátoka se spletitými poloostrovy v tyrkysovém moři. ANGELÓKASTRO - zříceniny byzantské pevnosti na vysokém skalisku vypínajícím se nad pobřežím, kde divoké břehy moře, nádherný výhled a subtropická vegetace dávají místu magický nádech. Vyhlídka BELLA VISTA. Nocleh.
9. den: Pobyt u moře. Fakultativně výlet do Albánie. Nocleh.
10. den: Odlet do Prahy.

Cena obsahuje:

  • leteckou přepravu
  • dopravu autobusem po Řecku
  • průvodce
  • 4x nocleh se snídaní v hotelích v Řecku
  • 4-5x nocleh (dle času příletu) v hotelu s polopenzí na Korfu

Cena neobsahuje:

  • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: 700 Kč)
  • 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení (příplatek: 5000 Kč)
  • 4x večeře při okruhu v Řecku (příplatek: 1400 Kč)