Řecko - okruh s koupáním na Peloponésu - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Řecko - okruh s koupáním na Peloponésu

12 denní zájezd   Řecko Řecko    Pobytové zájezdy s výlety

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


Většina z nás se touží podívat do kolébky civilizace, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní dědictví, které každoročně přijíždí obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje návštěvu těchto světově proslulých míst s koupáním na pobřeží. Ubytování je zajištěno v letovisku Tolo, které pro své pláže s tyrkysovým mořem patří k nejvyhlášenějším v Řecku.


Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
147-02 24.7. - 4.8.2024 19 590 Kč Nástup též Pardubice, Hradec Králové, Brno, Benešov, Tábor a České Budějovice. náhradník »
vyprodáno
147-03 4.9. - 15.9.2024 19 590 Kč Nástup též Pardubice, Hradec Králové, Brno, Benešov, Tábor a České Budějovice. náhradník »
vyprodáno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z Prahy.
2. den: Dojezd na trajekt do Itálie. Plavba Středozemním mořem. Na lodi máte zajištěna pohodlná polohovací sedadla. Fakultativně lze dokoupit při objednání zájezdu ubytování ve 4lůžk. kajutách.
3. den: Vylodění v Řecku. Odjezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE (UNESCO). V minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí.
4. den: Navštívíme věhlasné DELFY (UNESCO), sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám – známý jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna – kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd na poloostrov PELOPONÉS s nespočtem antických a středověkých pozůstatků, zde se v době bronzové a starověku často psaly dějiny Evropy a někdy i celého tehdy známého světa. Ubytujeme se na 6 nocí v letovisku TOLO , které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.
5. den: Pobyt u moře, individuální volno.
6. den: Celodenní výlet do ATHÉN (UNESCO), metropole Řecka. Prohlídka města osídleného již po 7000 let, opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Parthenón , Dionýsovo divadlo ), Athénská agora, politické centrum starověkých Athén – chrám Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova socha, Archeologické muzeum. V centru Athén navštívíme Diův chrám - největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk - který označoval hranici mezi starověkou částí města a novými Hadrianovými Athénami. Návrat na ubytování.
7. den: Pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodní výlet na nádherné ostrovy Saronského souostroví HYDRA a SPETSES. Zatímco ostrov Hydra je spíš skalnatý a známý svou kosmopolitní atmosférou a čistotou, Spetses je jedním z nejzelenějších ostrovů Řecka a láká především bohaté Athéňany.
8. den: Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion). Na mykénské období, které bylo pro Homéra dobou slávy a činů velkých hrdinů, dnes upomíná především archeologická lokalita – MYKÉNY (UNESCO), která dala celé civilizaci jméno. Navštívíme toto hl. středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu - opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, proslulá Lví brána - hlavní vstup do města, která vznikla kolem r. 1260 př. n. l. EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia, kruhový Asklépiův chrám ze 4. stol. př. n.l., Asklépiova svatyně byla svého času největším léčitelským centrem, fascinující amfiteátr s dokonalou akustikou. NÁFPLIO , mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi – největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu.
9. den: Pobyt u moře, individuální volno.
10. den: OLYMPIA (UNESCO), dějiště starořeckých sportovních her, posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické muzeum, které se řadí k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Večer nalodění na trajekt do Itálie.
11. den: Plavba Středozemním mořem, noční plavba do italské Ancony, po vylodění jízda do ČR.
12. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Cena obsahuje:

 • doprava luxusním autobusem
 • trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla)
 • průvodce
 • 7x ubytování v hotelích nebo hotel. rezidencích (1x v Kalambace 4*, 6x v Tolu 3*)
 • 7x snídaně
 • 6x večeře

Fakultativně:

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 540 Kč)
 • 4lůžková kabina na trajektu tam i zpět v termínu 24.7. a 4.9. (kabiny nutno hlásit již při přihlášení), cena je za osobu (příplatek: 1200 Kč)
 • 4lůžková kabina na trajektu pouze na cestě zpět v termínu 26.6. (příplatek: 600 Kč)
 • Každá loď negarantuje možnost kajut, pokud nebudou k dispozici, budeme informovat cca 1 měsíc před akcí.
 • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 5000 Kč)