Řecko - okruh s koupáním na Peloponésu

12 denní zájezd   Řecko Řecko    Pobytové zájezdy s výlety

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   

Propozice zájezdu

Většina z nás se touží podívat do kolébky civilizace, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní dědictví, které každoročně přijíždí obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje návštěvu těchto světově proslulých míst s koupáním na pobřeží. Ubytování je zajištěno v letovisku Tolo, které pro své pláže s tyrkysovým mořem patří k nejvyhlášenějším v Řecku.


Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
147-03 7.9. - 18.9.2022 16 990 Kč Odjezd též z Brna, Hradce Králové, Pardubic termín zrušen

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z Prahy.
2. den: Dojezd na trajekt do Řecka.
3. den: Vylodění v Řecku. Magická krajina se skalními kláštery METEORA (na seznamu UNESCO). Tyto kláštery byly v minulosti těžko přístupné a každý z nich je odvážnou stavbou na skalních stěnách bizarních tvarů. Z původních 24 unikátních klášterů se zachovalo 6 skutečně funkčních. Dojezd na nocleh.
4. den: Návštěva věhlasných DELF (UNESCO) – archeologický areál s nejslavnější antickou věštírnou se nachází v nádherné poloze v horách na vyvýšené terase, jedno z nejkrásněji situovaných starověkých míst v Řecku, Apollónův chrám s věhlasnou věštírnou, „Pupek světa“, zachovalý antický stadion aj. Večer příjezd na ubytování do Tola .
5. den: Pobyt u moře.
6. den: ATHÉNY (UNESCO) – jedno z nejslavnějších měst antiky, kolébka civilizace a demokracie, metropole Řecka, která si z dob své největší slávy uchovala množství památek. Slavná dominanta města Akropole s chrámem Parthenón zasvěceným ochránkyni Athén bohyni Athéně a dále Erechtheión, známý díky zachovalým Karyatidám-půvabným sochám dívek nesoucí střechu chrámu, řecká a římská Agora, velkolepé antické divadlo, Diův chrám, malebná čtvrť Plaka aj.
7. den: Pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodní výlet na nádherné ostrovy Saronského souostroví HYDRA a SPETSES (cca 35 €). Zatímco ostrov Hydra je spíš skalnatý a známý svou kosmopolitní atmosférou a čistotou, Spetses je jedním z nejzelenějších ostrovů Řecka a láká především bohaté Athéňany.
8. den: Archeologický areál KORINTU se zbytky chrámů (Apolónův chrám, Oktaviin chrám), Korintský průplav, obdivuhodný technický div antiky. MYKÉNY (UNESCO) - hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu, kde podle eposu Illias žil vůdce Řeků v trojské válce Agamemnón, slavná Lví brána. EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklepia s největším divadlem a vynikající akustikou v Řecku. NAVPLIO - malebné a zároveň elegantní město v benátském stylu s nádhernou polohou u Argolského zálivu. Nad městem se vypíná jedna z pevností, další se nachází nedaleko pobřeží v moři.
9. den: Pobyt u moře.
10. den: OLYMPIA (UNESCO) – kolébka olympijských her, jeden z nejhezčích a nejzachovalejších archeologických areálů Řecka, stadion, působivý Diův chrám, kde se kdysi nacházela Diova socha, jež byla zařazována mezi tradičních 7 divů světa. Dojezd na trajekt.
11. den: Jízda trajektem a Itálií.
12. den: Příjezd do Prahy v ranních nebo dopoledních hodinách.

Cena obsahuje:

  • doprava luxusním autobusem
  • trajekt Itálie - Řecko a zpět (polohovací sedadla)
  • průvodce
  • 7x ubytování v hotelích
  • 6x polopenze
  • 1x snídaně

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 420 Kč)
  • 4lůžková kabina na trajektu tam i zpět (kabiny nutno hlásit již při přihlášení), cena je za osobu (příplatek: 1600 Kč)
  • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 3200 Kč)
TOPlist