NP a moře Řecka

12 denní zájezd   Řecko Řecko    Zájezdy s lehkou pěší turistikou

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: snídaně   

Propozice zájezdu

Poznávací zájezd s turistikou do utajené části severního Řecka, do divokého a neschůdného kraje Zagoria, do míst, kde leží ty největší poklady řeckých hor. Průchod kaňonem Vikos a výstup pod planinu Astraka jsou jedny z nejúžasnějších túr, které řecké hory nabízejí, slavná věštírna v Dodoni, nezapomenutelné kláštery Meteora, koupání v Egejském moři. Celý program završí možnost výstupu na nejvyšší horu Řecka – bájný Olymp. Cestou do Řecka a zpět navštívíme dvě vyhlášené vinařské oblasti - Negotino v Makedonii a Melnik v Bulharsku a budeme tak mít jedinečnou příležitost ochutnat a porovnat vynikající makedonská a bulharská vína s těmi řeckými.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko do Makedonie.
2. den: Příjezd do slunné makedonské vinařské oblasti NEGOTINO. Možnost exkurze do vinařské továrny s pohoštěním a ochutnávkou bílého a červeného makedonského vína, romantický nocleh v klášteru ve 2lůžkových pokojích.
3. den: Ráno krátký přejezd do Řecka, krátká prohlídka SOLUNĚ (Bílá věž, Galeriův oblouk, byzantské kostely – Agia Sofia, Agios Dimitrios,…). Odpoledne makedonské město EDESSA s nádhernými vodopády (70 m) a vodními mlýny. Dále bývalé třetí nejvýznamnější město byzantského císařství (díky svým 74 kostelům s freskami) – KASTORIA, ležící na břehu jezera Orestidis.
4. den: Dojezd do pohoří PINDOS, ubytování v horském městečku Konitsa – 2 noci na stejném místě. Odpoledne pěší túra divokým kaňonem řeky AOOS ke klášteru STOMIO s úžasnou vyhlídkou do soutěsky z jeho terasy. Návrat na ubytování do Konitsy.
5. den: Přejezd do oblasti TYMFI, prohlídka kamenných vesniček MIKRO a MEGALO PAPIGO, celodenní túra rozeklaným vápencovým masivem - výstup pod krasovou planinu ASTRAKA pod stejnojmenným vrcholem (2436 m), možnost občerstvení v horské chatě Gamila, návrat na ubytování do Konitsy.
6. den: Přejezd do NP VIKOS – ZAGOROHORIE – přechod nejkrásnějšího kaňonu Balkánu Vikos bude jistě nezapomenutelným zážitkem. Později odpoledne prohlídka další typické zagorské vesničky s kamennými domy MONODENDRI, alternativně monumentální vyhlídka OXYA do ramen kaňonu, přejezd na ubytování do IOANNINY, živé večerní město na březích jezera.
7. den: Ráno odjezd do DODONI – návštěva nejstarší řecké věštírny s dobře zachovalým amfiteátrem, turecký ráz města IOANNINA s pevností nechvalně proslulého Aliho Paši, světově proslulá jeskyně Perama. Přejezd pohoří Pindos do oblasti klášterů Meteora. Večerní atmosféra městečka KALAMBAKA, nocleh.
8. den: METEORA, procházka mezi skalními kláštery, návštěva některého z nich, přejezd k Egejskému moři do oblasti OLYMPSKÉ RIVIÉRY, odpolední relaxace a koupání. Nocleh v hotelu u moře (2 noci na stejném místě).
9. den: Brzy ráno celodenní túra na „Diův trůn“, na posvátné místo a nejvyšší horu Řecka – OLYMP. Pro nejzdatnější se nabízí zdolání nejvyššího vrcholu MYTIKAS (2917 m). Návrat zpět do hotelu.
10. den: Relaxace u moře, odpoledne přejezd do Bulharska, nocleh v hotelu v Melniku. MELNIK, vyhlášená vinařská oblast, večer vinné sklípky a restaurace s balkánskými lahůdkami za příjemné ceny.
11. den: Ráno odjezd z MELNIKU, noční přejezd přes Srbsko, Maďarsko Slovensko.
12. den: Návrat do ČR odpoledne.

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • 8x ubytování v hotelu se snídaní ve dvoulůžkových pokojích
  • 1x ubytování v klášteru se snídaní
  • vedoucí zájezdu
TOPlist