Jezera a vyhlídky romantické Solné Komory

6 denní zájezd   Rakousko Rakousko    Zájezdy s lehkou pěší turistikou

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   

Propozice zájezdu

Tento zájezd nás zavede do Solné Komory, která patří k nejpůvabnějším krajinným oblastem střední Evropy. Náš zájezd nabízí výlety malebnými údolími, okolo romantických jezer a také výlety na vyhlídkové vrcholy, odkud se naskýtají velkolepé rozhledy po krajině plné třpytivých jezer nad kterými vystupují vrcholy alpských velikánů. Navštívíme též upravená městečka s historickou tradicí např. St.Wolfgang, Bad Ischl aj.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Příjezd do oblasti Solné komory k jezeru TRAUNSEE. Výjezd lanovkou na vrchol FEUERKOGEL, kde se nachází velmi vyhledávaná vyhlídka na severním okraji pohoří HÖLLENGEBIRGE. Procházka na vrchol ALBERFELDKOGEL, kde se nachází velice působivý pohled do dálky přes hornorakouské předhůří Alp až na Šumavu. Při horším počasí okruh pro labužníky kolem jezer LANGBATHSEE, nad kterými se vypíná vrchol Brunnkogel. Odjezd k jezeru ATTERSEE.
2. den: Výlet k malebnému jezeru WOLFGANGSEE. Okouzlující městečko ST. WOLFGANG s farním kostelem s nádherným dřevěným oltářem od Michaela Pachera, procházky mezi malebnými domy, možnost výjezdu vlakem taženým parní lokomotivou na jednu z nejkrásnějších hor Solné komory SCHAFBERG s jedinečnými výhledy na několik jezer. Odpoledne pěší výlet podél jezera Wolfgangsee legendami opředenou poutní cestou přes horu FALKENSTEIN a nádhernou promenádou do městečka ST. GILGEN.
3. den: Nádherný výlet pod masiv velkolepého DACHSTEINU. Možnost výjezdu lanovkou na GABLONSER HÜTTE pod horou GR. DONNERKOGEL. Procházka k vrcholu Zwieselalmhöhe, odkud se naskýtá nádherný pohled na Dachstein a Vysoké Taury. V dolní části je možný pěkný výlet kolem jezer VORDERER a HINTERER GOSAUSEE, kde z vod jezera vyrůstá ohromný, ledovcem pokrytý DACHSTEIN.
4. den: Výlet do světoznámých lázní BAD ISCHL slavného císařského městečka, kde se nachází císařská vila, zámecký park, historické domy, vila skladatele Franze Lehára. Pěší výlet nad Bad Ischl divokým údolím potoka RETTENBACH romantickou roklí s hučící vodou na malebné horské louky HOISENRADALM s pěkným výhledem. Variantně možnost koupání v termálních lázních Bad Ischl.
5. den: Výlet k zajímavému jezeru HALLSTATER SEE. Možnost výjezdu lanovkou na vrchol KRIPPENSTEIN a procházka k jedinčené vyhlídce PĚT PRSTŮ s úchvatnými výhledy, která se klene nad hloubkou přes 1000 m. Návštěva ledovcové jeskyně RIESENEISHÖHLE v mezistanici lanovky, která skrývá 30 000 m³ ledu. Jedinečný svět ledu, kde během 50 minutové prohlídky můžete vidět Ledový palác, Parsifalův dóm, Gralsburg nebo Velkou ledovou kapli. Prohlídka nádherného HALLSTATTU – jednotlivé domy obce se tísní vedle sebe na úzkém pruhu pobřeží mezi vysokými horami, některé jsou částečně postaveny na kůlech zapuštěných v jezeře.
6. den: Výlet od jezera TRAUNSEE do divoké krajiny kolem potoka KALTENBACH. Okruh vede romantickou krajinou skalního labyrintu s nádhernými pohledy na jezero Traunsee. Projdeme pod svislými stěnami hory ADLERHORST, podél tůní a vodopádů a skalních útvarů na vyhlídkový bod. Možnost projížďky lodí po jezeře Traunsee zpět do GMUNDENU. Odjezd do Čech. Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

Cena obsahuje:

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • pojištění léčebných výloh a storna
  • 5x ubytování v hotelu*** s bazénem
  • 5x polopenzi
TOPlist