Západní Turecko speciál - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Západní Turecko speciál

9 denní zájezd   Turecko Turecko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: polopenze   Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Let Praha – Antalya (ATTALEIA) (může být s přestupem v Istanbulu). Nocleh oblast Antalye .
2. den: Návštěva jedinečně položeného starověkého města TERMESSOS vysoko v horách s dalekými rozhledy směrem ke Středozemnímu moři, místo, které se nepodařilo dobýt ani Alexandru Makedonskému. PERGÉ – impozantní zříceniny významného antického města, monumentální brány, stadion, antické lázně, sloupová kolonáda. ASPENDOS s jedinečně dochovaným římským divadlem. Nocleh oblast Antalye .
3. den: Prohlídka areálu HIERAPOLIS – PAMUKKALE (UNESCO) – travertinové kaskády a jezírka. Jeden z nejzajímavějších přírodních útvarů světa. Antické město HIERAPOLIS. Nocleh oblast Pamukkale .
4. den: Přejezd na Egejské pobřeží. Cestou návštěva jedné z nejkrásnějších antických lokalit AFRODISIAS. Prohlídka Apollónova chrámu v DIDYMĚ -ve starověku proslulá věštírna s dobře dochovanými částmi antického chrámu. Nocleh oblast Kusadasi .
5. den: Prohlídka rozsáhlého areálu EFESU – archeologický areál unikátních antických staveb, trosky jednoho z divů starověkého světa - ARTEMIDINA CHRÁMU. Starobylé město MILÉT u ústí řeky Meandros, kulturní i hospodářské centrum a rodiště filosofů Thaléta, Anaximandra a Anaximena, jedno z prvních měst, které razilo mince, a kolébka řeckého písma. Nocleh oblast Kusadasi .
6. den: SARDY – hlavní město starověké Lýdie s dobře dochovaným římským gymnasiem, lázněmi a Artemidiným chrámem. Návštěva města Bergama se dvěma antickými areály – PERGAMON -antická akropole s pozůstatky významných staveb s dalekým výhledem, a lékařského centra Asklépion . Nocleh v oblasti Bergamy.
7. den: Prohlídka TRÓJE – areál vykopávek asi nejslavnějšího starověkého města, kde si připomeneme Homérovu Iliadu i vykopávky Heinricha Schliemanna. Dojezd do Istanbulu na nocleh.
8. den: Celodenní prohlídka ISTANBULU – oblast Hippodromu , Modrá mešita , Hagia Sophi a, Yerebatanská cisterna , návštěva rozsáhlého komplexu sultánského paláce Topkapi. Nocleh v Istanbulu.
9. den: Dopoledne volno k prohlídce např. Sulejmanovy mešity nebo nákupům na Velkém bazaru . Odpoledne odlet do Prahy.

Cena obsahuje:

  • dopravu autobusem dle programu v Turecku
  • českého a tureckého průvodce
  • 8x ubytování v hotelu ve 2lůžk. pokojích
  • 8x polopenzi

Cena neobsahuje:

  • Cena nezahrnuje spropitné - bakšišné, vstupy.

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: 725 Kč)
  • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 4900 Kč)