Turecké západní pobřeží - letecky - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Turecké západní pobřeží - letecky

10 denní zájezd   Turecko Turecko    Pobytové zájezdy s výlety

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: polopenze   


Náš zájezd do Turecka směřuje do oblasti klenotů antiky jako jsou starověká města Pergamon, Efes, Milét aj. a pěkných pláží v oblasti jednoho z nejvyhlášenějších letovisek západního pobřeží Turecka, Kusadassi. V průběhu zájezdu do Turecka také navštívíte metropoli Istanbul, tzv. "bavlněný zámek" Pamukkale a jiné zajímavosti západní části Malé Asie.


Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
145-01 14.9. - 23.9.2024 33 990 Kč Odlet Praha, případně Vídeň nebo Bratislava. náhradník »
vyprodáno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odlet s průvodcem do ISTANBULU , transfer z letiště na ubytování do hotelu s výbornou polohou ve čtvrti Sultanahmet, v blízkosti těch nejznámějších památek. V návaznosti na letový řád první seznámení se Starým městem.
2. den: Odlet s průvodcem do ISTANBULU , transfer z letiště na ubytování do hotelu s výbornou polohou ve čtvrti Sultanahmet, v blízkosti těch nejznámějších památek. V návaznosti na letový řád první seznámení se Starým městem.
3. den: Odjezd k průlivu DARDANELY – přeplutí Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie a pokračujeme do starodávné TRÓJE (UNESCO), k prohlídce jedné z nejslavnějších světových archeologických lokalit odkrytých H.Schliemannem. Trojské ruiny - Dům vykopávek, Pithova zahrada, chrám bohyně Athény (Homérova Íllias, Trojská válka). Ubytování u moře v oblasti Ayvaliku nebo v oblasti Çanakkale .
4. den: Ráno odjedeme k návštěvě velkolepé akropole PERGAMON (UNESCO), shlížející z návrší na novodobou Bergamu, jedna z nejpůsobivějších památek v Turecku. Prohlídka antického města z 2. stol. př. n. l. Akropole - působivé a neobyčejné divadlo vystavěné v 3. století před Kristem s 10000 sedadly, slavná knihovna, Trajánův chrám s mramorovými sloupy - jediná dochovaná stavba na Akropoli z období Říma, Diův oltář, ASCLEPION – starodávné lékařské centrum, Asclepiův chrám, výrobna onyxu. Poté navštívíme SELÇUK , mohutné rozvaliny byzantské pevnosti s krásnou starou bazilikou sv.Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola Jana. Ubytování v letovisku na břehu Egejského moře v oblasti KUŞADASI .
5. den: Pobyt u moře, individuální volno – možnost návštěvy centra Kuşadasi .
6. den: Nejzachovalejší antické město východního Středomoří EFES (UNESCO), bývalé významné obchodní středisko, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánova fontána, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, Arkadiova cesta – nejvelkolepější ulice v Efesu , antické Velké divadlo, Slavičí vrch, místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí národního parku. MILÉT, významné starověké město s Velkým divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které byly postaveny pro manželku císaře Marka Aurelia. DIDYMA , slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu. Návrat na ubytování.
7. den: Pobyt u moře, individuální volno – možnost fakult. výletu na OSTROV SÁMOS nebo plavba kolem pobřeží.
8. den: Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Turecku AFRODISIAS (UNESCO), areál s mnoha antickými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon – monumentální brána, stadion. HIERAPOLIS (UNESCO), bývalé vznešené antické město s divadlem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí. PAMUKKALE (UNESCO), prohlídka třpytivě bílých vápencových kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavlněný zámek“. Ubytování v oblasti Pamukkale .
9. den: Ráno odjezd do ISTANBULU , odpoledne návštěva Velkého bazaru – Kapalı Çarşı, spletité středověké centrum, 4500 obchodů pohromadě s mešitami, bankami, dílnami a restauracemi. Ubytování v centru Starého Istanbulu , fakult. večeře v centru města.
10. den: Snídaně, dle časových možností a v závislosti na let. řádu individuální volno v Istanbulu . Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena obsahuje:

 • leteckou dopravu Praha (příp. Vídeň nebo Bratislava) – Istanbul – Praha (příp. Vídeň nebo Bratislava) vč. let. tax
 • transfery z/na letiště
 • dopravu lux. klim. busem v Turecku
 • trajekt přes Dardanelskou úžinu
 • 9x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím) (z toho 4x u moře v Kusadassi)
 • 9x snídani
 • 6x večeři (v hotelích mimo Istanbul)
 • průvodce

Cena neobsahuje:

 • cena zájezdu nezahrnuje pobytovou taxu, platí se na místě
 • spropitné

Fakultativně:

 • pojištění léčebných výloh a storna do 65 000 Kč (příplatek: 770 Kč)
 • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 6200 Kč)
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 750 Kč/os.