Turecko - velký okruh - s polopenzí

17 denní zájezd   Turecko Turecko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   Program zájezdu

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Zbiroh - Hořovice – Beroun – Praha (cca 22.00 hodin) a Brno. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK). Cesta přes Slovensko do Maďarska.
2. den: Zastávka v srbské metropoli BĚLEHRAD u pevnosti Kalemegdan na soutoku Sávy a Dunaje. Překročení bulharských hranic. Nocleh v hotelu v Sofii.
3. den: Snídaně. Překročení tureckých hranic. Průjezd Trákií a podél Marmarského moře do Istanbulu. Po večeři možnost procházky večerním Istanbulem, městem sultána Sulejmána, nádherných mešit a okouzlujícího pouličního života. Nocleh v Istanbulu.
4. den: Snídaně. Přejezd do hlavního města Turecka – ANKARY, které se stalo tureckou metropolí v roce 1923, kdy byl svržen istanbulský sultán a země se přeměnila na republiku, v čele s prezidentem Atatürkem, jehož mauzoleum si ukážeme. Římané město nazvali Angora a Turci zde po staletí chovali kočky, jejichž plemeno má angorské jméno. Dominantou starého města je citadela postavená Byzantinci před více než tisíci lety. V pevnosti si prohlédneme tradiční osmanské město a můžeme se nechat pohltit atmosférou orientálního bazaru. V Ankaře si ukážeme i ruiny z dob antického Říma včetně Juliánova sloupu nebo zbytků Augustova chrámu. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Průjezd vnitrozemskou anatolskou krajinou podél slaného jezera TOZ GŐLU. Po poledni příjezd do KAPADOKIE, která je unikátní vulkanickou krajinou. Někde připomíná měsíční povrch, jinde tvůrčí činnost surrealistických sochařů. Kapadocie se formovala před desítkami miliónů let, kdy vybuchující sopky pokryly území sopečným prachem. Kapadokie je prošpikována barevnými skalními věžemi a puklinami. Představuje jednu z nejfotogeničtějších oblastí Turecka. My si nejdříve prohlédneme údolí GÖREME, kde je soustředěno největší množství skalních kaplí a klášterů. Mnohé z nich ukrývají skvostné byzantské fresky zachycující biblické výjevy. Kromě muzea pod širým nebem si prohlédneme i současnou vesnici Göreme, která leží mezi válci a štíty sopečných usazenin. Ubytování, večeře a nocleh v oblasti Kapadokie.
6. den: Snídaně. Program v Kapadokii: V ranních hodinách můžete fakultativně absolvovat LET BALÓNEM nad jedinečnou přírodní scenerií. Navštívíme vesnici UCHISAR, které vévodí hrad z tufové skály. Ta je provrtaná tunely i okny a ze své horní plošiny nabízí jedinečný výhled na krajinu Kapadokie. Projedeme údolím ZELVE, kde se nachází soubor skalních věží a zbytky byzantských kostelů s freskami. Sestoupíme do podzemního města DERINKUYU, které je nejvýznamnějším z desítek podzemních měst v Kapadokii. Kdysi v tomto 60 metrů hlubokém osmipodlažním komplexu žilo až 20 tisíc lidí. Uvidíme zde stáje, lis na víno, obytné prostory i kostel. Návrat na večeři a nocleh v Kapadokii.
7. den: Snídaně. Odjezd do Konye. Zastávka u KARAVANSERAY SULTANHANI − malé pevnosti, která sloužila jako ochrana při odpočinku obchodních karavan. Vystavěli ji seldžučtí Turci ve 13. století. Cesta anatolskou stepí. Prohlídka KONYE − významného města muslimských věřících s věhlasnou mešitou. Konya prožila největší rozkvět ve 12. a 13. století jako metropole seldžuckého sultanátu. My budeme mít jedinečnou možnost seznámit se se seldžuckou architekturou. V srdci města se rozprostírá kruhový Alaeddinův park, kterému vévodí Alaeddinova mešita, hlavní svatostánek města a jedinečná památka z dob nejvěhlasnějšího ze seldžuckých sultánů. Město Konya je úzce spjato se životem Calaleddina Rumiho, jenž ve 13. století založil řád tančících dervišů. V Konyi se nachází Rumiho muzeum i mauzoleum. Přejezd na pobřeží Středozemního moře, které se označuje jako Turecká riviéra, do letoviska – ANTALYA. Ubytování v hotelu na pobřeží v oblasti Antalye, večeře a nocleh.
8. den: Snídaně. Volno, odpočinek u moře, koupání, slunění. Večeře a nocleh.
9. den: Snídaně. Program v oblasti starověké PAMFÝLIE: Toto jméno ve starověké řečtině znamenalo „splývání národů“. V antické éře se zde smíchaly původní anatolské národy s řeckými kolonisty a v úrodné nížině mezi pohořím Taurus a Středozemním mořem prosperovala obchodní centra. Jednou z metropolí Pamfýlie byl ASPENDOS, kde si prohlédneme nejzachovalejší antické divadlo na světě. Bylo postaveno ve 2. století a kromě hlediště, galerií a chodeb má dochovanou i několikapatrovou jevištní budovu. Navštívíme letovisko SIDÉ, které se jmenuje po granátovém jablku, jehož plody dodnes nechybí v žádné zahradě ve městě. Sidé v sobě snoubí rušné letovisko s antickým městem, z něhož se dochovaly kolonády, brány nebo lázně, kde se prý koupala i egyptská královna Kleopatra. Apollónův chrám patří k nejpůsobivějším tureckým antickým ruinám, agora připomíná trhy s otroky, které zde prodávali kilikijští piráti, a aréna pro gladiátorské zápasy je největší stavbou svého druhu v jižním Turecku. Prohlídka antického města PERGE, které bylo jedním z center starověké Pamfýlie. Má nejzachovalejší antický areál v oblasti Turecké riviéry a nabízí téměř 300 metrů dlouhou kolonádu, rozlehlé lázně, zachované náměstí s obchody, stadión, divadlo nebo helénistickou bránu. Je spojeno s působením slavného matematika Apollónia i apoštola Pavla. Večeře a nocleh.
10. den: Snídaně. Výlet do oblasti horské PISIDIE k tajemnému starověkému městu, orlímu hnízdu TERMESSU, jehož antické ruiny se nachází ve výšce přes 1000 metrů v úchvatné přírodní scenerii v džungli národního parku, nad strží a pod mytickou horou Solymea, kde měl v antických dobách sídlit pisidiánský bůh. Termessos je strategicky tak výhodně položen, že i geniální vojevůdce Alexandr Makedonský vzdal jeho dobývání. Při lehké túře zde narazíme mj. na zachovalé gymnázium, divadlo nebo skalní hroby a sarkofágy z antického období. V horkém poledni se zchladíme v ruinách antického městečka PHASELIS. Píniový háj s pozůstatky starověké ulice, divadla, obchodů a domů obklopují tři pohádkové zálivy s průzračnou vodou, , kde bude možnost vykoupání a malého odpočinku. Odpoledne se vydáme k mytické CHIMÉŘE (hořící zemní plyn) pod horou OLYMPUS a připomeneme si báji o řeckém hrdinovi Bellerofontovi. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
11. den: Snídaně. Volno, odpočinek u moře, koupání, slunění. Pro zájemce odpoledne půldenní výlet k vodopádům KURSUNULU, soustavě jezírek propojených vodopády připomínajících zmenšená Plitvická jezera. Podíváme se do centra letoviska ANTALYA, které bylo založeno pergamonským králem Attalem II. v polovině 2. století př. n. l. a pojmenováno po něm jako Attaleia. Z antiky se tu dochovala Hadriánova brána a zajímavé exponáty ukrývá i zdejší muzeum. Dnes je Antalya s miliónem obyvatel největším městem jižního Turecka.Večeře a nocleh.
12. den: Snídaně. Cesta podél TYRKYSOVÉHO POBŘEŽÍ, kde ve skrytých zátokách mívali piráti svá útočiště. Program ve starověké LÝKIJ, která byla první demokratickou unií v dějinách lidstva a v 18. století inspirovala tvůrce ústavy Spojených států amerických. Zastávka ve starověkém městě MYRA, které bylo svého času metropolí lýkijské federace. Tady si prohlédneme antické divadlo a především úchvatné lýkijské skalní hrobky, jež imitovaly domy živých. Měly barevná průčelí s portály a posuvnými dveřmi. Možnost výletní bárkou k ostrovu KEKOVA s tureckou Atlantidou − potopeným antickým městem a k městečku KALE s působivými lýckými sarkofágy na zemi i ve vodě. Volno, odpočinek u moře, koupání, slunění. Večeře a nocleh.
13. den: Snídaně. Volno, odpočinek u moře, koupání, slunění. Večeře a nocleh.
14. den: Snídaně. Volno, odpočinek u moře, koupání, slunění. Odjezd z hotelu. Noční přejezd do Istanbulu.
15. den: V ranních hodinách příjezd do ISTANBULU. Město na dvou kontinentech spojených visutým mostem. Město císařů a sultánů, krásných mešit a paláců. Fantastické památky a neopakovatelná atmosféra. Je to město mnoha jmen, mnoha národností a mnoha rozličných kultur, další takové město byste na světě jen těžko hledali. Množství byzantských a osmanských památek jako chrám Hagia Sofia, Modrá mešita, Velký bazar, palác Topkapi aj. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.
16. den: Snídaně. Přejezd do Bulharska a prohlídka SOFIE. Večeře a nocleh.
17. den: Snídaně v hotelu. Ráno odjezd z Bulharska přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko. Návrat do ČR do půlnoci.

Cena obsahuje:

  • dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem
  • trajekt
  • průvodce
  • 14x ubytování v hotelu
  • 14x snídani
  • 13x večeři
  • pojištění léčebných výloh a storna
TOPlist