Turecké západní pobřeží

12 denní zájezd   Turecko Turecko    Pobytové zájezdy s výlety

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


Náš zájezd do Turecka směřuje do oblasti klenotů antiky jako jsou starověká města Pergamon, Efes, Milét aj. a pěkných pláží v oblasti jednoho z nejvyhlášenějších letovisek západního pobřeží Turecka, Kusadassi. V průběhu zájezdu do Turecka také navštívíte metropoli Istanbul, tzv. "bavlněný zámek" Pamukkale a jiné zajímavosti západní části Malé Asie.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách směr Slovensko, Maďarsko, Srbsko.
2. den: Dopoledne příjezd do Edirne. Ubytování v hotelu. EDIRNE, město nazývané „brána Orientu“, bývalé hlavní město osmanské říše a dokonalý začátek naší cesty po Turecku- překrásná Selimiye Camii - Selimova mešita (UNESCO), Eski Camii - Stará mešita, Edirnské muzeum s úžasnou archeologickou sbírkou, Mešita se třemi galeriemi – Üçserefeli Camii. Návštěva bazarů, večerní město, nocleh.
3. den: Odjezd k průlivu DARDANELY – přeplutí Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie. Starodávná TRÓJA (UNESCO) - prohlídka jedné z nejslavnějších archeologických lokalit. Ubytování v oblasti Ayvaliku.
4. den: Návštěva velkolepé akropole PERGAMON (UNESCO), jedna z nejpůsobivějších památek v Turecku, neobyčejné divadlo vystavěné v 3. stol. př.n.l. s 10 000 sedadly, slavná knihovna, Trajánův chrám, Diův oltář. ASCLEPION – starodávné lékařské centrum, Asclepiův chrám, výrobna onyxu. Poté navštívíme SELÇUK , mohutné rozvaliny byzantské pevnosti se starou bazilikou sv.Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola Jana. Ubytování v letovisku na břehu Egejského moře v oblasti KUŞADASI .
5. den: Pobyt u moře, individuální volno. Možnost návštěvy centra Kuşadasi .
6. den: Nejzachovalejší antické město východního Středomoří EFES (UNESCO),bývalé významné obchodní středisko, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánova fontána, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, Arkadiova cesta – nejvelkolepější ulice v Efesu , antické Velké divadlo, Slavičí vrch, místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí národního parku. MILÉT, významné starověké město s Velkým divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které byly postaveny pro manželku císaře Marka Aurelia. DIDYMA , slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu. Návrat na ubytování.
7. den: Pobyt u moře. Možnost fakult. výletu na řecký OSTROV SAMOS nebo plavba kolem pobřeží.
8. den: Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Turecku AFRODISIAS (UNESCO), areál s mnoha antickými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon – monumentální brána, stadion. HIERAPOLIS (UNESCO),bývalé vznešené antické město s divadlem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí. PAMUKKALE (UNESCO), prohlídka třpytivě bílých vápencových kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavlněný zámek“. Ubytování v okolí Pamukkale .
9. den: Ráno odjezd do ISTANBULU , města protnutého Bosporskou úžinou a posetého kopulemi a minarety. Ubytování a první seznámení se Starým městem a uličkami Zlatého rohu, Večeře v centru města.
10. den: ISTANBUL : celodenní prohlídka města s úžasnou atmosférou. Prohlídku města začneme ve čtvrti Sultanahmet (UNESCO), na místě starého byzantského sídliště, zde je „starý Istanbul“. Aya Sofya , nejpůsobivější památka starého Istanbulu „chrám Boží moudrosti“, Modrá mešita, Hippodrom , palác Topkapi , plný uměleckých pokladů mimo jiné i nádherných kachlů z Izniku aj. Večeře v centru města. Návrat na ubytování v Istanbulu.
11. den: Dokončení prohlídky ISTANBULU , návštěva Velkého bazaru – 4 500 obchodů pohromadě s mešitami, bankami. Odjezd zpět do ČR.
12. den: Předpokládaný návrat v poledních hod. do ČR.

Cena obsahuje:

  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • trajekt přes Dardanelskou úžinu
  • průvodce
  • 9x ubytování v hotelu*** (dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
  • 9x snídani
  • 6x večeři (při ubytování v oblasti Kusadasi a v Istanbulu)

Cena neobsahuje:

  • cena zájezdu nezahrnuje pobytovou taxu, platí se na místě
  • spropitné

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 420 Kč)
  • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 3900 Kč)
TOPlist