Kanárské ostrovy Tenerife a La Gomera - s možností prodloužení pobytu

8 denní zájezd   Španělsko Španělsko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: polopenze   

Propozice zájezdu

Navštívíme ostrov Tenerife – největší a nejpestřejší z Kanárských ostrovů, přezdívaný minikontinent. Tenerife nabízí fantastické přírodní scenérie: na severu rozsáhlá zelená údolí, na jihu polopouštní krajinu s kaktusy a sukulenty, v centru úchvatné borovicové lesy, členité kaňony a Národní Park, na pobřeží černé-vulkanické nebo saharské pláže. Fakultativně vyjedeme na zelený ostrůvek La Gomera, který nabízí divoké vavřínové lesy v Národním parku Garajonay, palmová údolí a neskutečný pohled k bílé špičce vulkánu Pico del Teide, nejvyšší kótě nejen Tenerife, Kanárských ostrovů, ale i celého Španělska.


Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy na ostrov TENERIFE, transfer na ubytování.
2. den: Individuální volno, procházka příjemným historickým centrem PUERTO DE LA CRUZ - „tenerifská šedá eminence“ jíž se turistika dotýkala už koncem 19. stol. a v současné době jedno z nejkrásnějších turistických letovisk na ostrovech, návštěva botanické zahrady Jardín Botánico, zahrad Casina Taoro nebo zahrady orchidejí. Odpočinek na vulkanické pláži PLAYA JARDÍN se subtropickou zahradou nebo koupání ve slavných přímořských bazénech s gejzíry LAGO MARTIÁNEZ.
3. den: Celodenní výlet do Národního parku LAS CAŇADAS (UNESCO) s měsíční krajinou a nejvyšším vrcholem Španělska Pico del Teide (3718 m).V případě pěkného počasí lze vyjet fakult. lanovkou pod vrchol kráteru, odkud je nádherný pohled na Tenerife a okolní ostrovy. Průjezd kaňonem v gigantických monumentálních skalách LOS GIGANTES s půvabnou horskou vesničkou MASCA, prohlídka lávou zničeného města GARACHICO a výlet zakončíme v ICODU DE LOS VINOS u údajně tisíciletého dračince.
4. den: Pobyt u moře a polodenní výlet místní dopravou (1,5 €) do krásného koloniálního města LA OROTAVA. Procházka kouzelným historickým centrem kolem radnice, kostelů, zahrad, návštěva katedrály a slavných „balkónových domů“. Město se právem řadí k nejpůvabnějším na Tenerife a k jednomu z nejvíce „kanárských“ míst na ostrově.
5. den: Celodenní výlet na poloostrov ANAGA. Projedeme hlavní město Tenerife SANTA CRUZ, pulzující, typicky španělská metropole s moderní výstavbou. Uvidíme jedinečnou budovu Auditoria a současně symbol města, náměstí Plaza de Espaňa s vládní budovou, množstvím nákupních zón a moderním přístavem. Nenecháme si ujít zastávku na nejkrásnější pláži Tenerife - LAS TERESITAS, která se svým světlým saharským pískem a množstvím palem připomíná karibské pláže. Pokračujeme klikatou horskou silnicí prudce klesající k pobřežní vesnici TAGANANA (možnost koupání) ve stínu Skály duchů v zeleném a rozsochatém pohoří. Přes vavřínové lesy projedeme poloostrovem Anaga do města LA LAGUNA (UNESCO),původní hlavní město ostrova, jedinečně dochovaná středověká architektura.
6. den: Pobyt u moře nebo fakultativní celodenní výlet trajektem na sousední ostrůvek LA GOMERA, malý kulatý ostrov plný přírodních krás. Pro vazby na slavného objevitele se mu také říká Isla Columbina neboli Kolumbův ostrov. V rámci výletu navštívíme městečko SAN SEBASTIAN, prohlídka historického jádra. Uvidíme dům, kde bydlel Kryštof Kolumbus cestou do Nového světa i kostel kde se modlil za zdar výpravy. Přes vyhlídky na palmová údolí pokračujeme do Národního parku GARAJONAY (UNESCO), jedinečné vavřínové lesy. Seznámíme se s specifickým místním nářečím (pískacím jazykem) během obědu, který je zahrnut v ceně výletu.
7. den: Pobyt u moře nebo fakultativní výlet katamaránem za velrybami, popř. návštěva vyhlášeného Loro Parku, kouzelná botanická a zoologická zahrada čítající přes 2000 papoušků, delfinárium, vystoupení kosatek, akvária s podmořskou faunou a flórou, tunelem se žraloky, iglů s největším umělým ostrovem tučňáků a dalšími zvířaty z celého světa.
8. den: Snídaně, individuální volno dle odletu z Tenerife. Transfer na letiště a odlet do republiky.

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • leteckou přepravu Praha - Tenerife - Praha
  • letištní taxy a poplatky
  • transfer z/na letiště
  • dopravu autokarem během programu 3. a 5. den
  • 7x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 7x polopenzi
  • průvodce

Fakultativně:

  • pojištění vyššího storna - 250 Kč/os.
  • * V tomto termínu lze dokoupit 7 dní pobytu u moře za 6000 Kč/os. Termín prodlouženého zájezdu bude 2.10. - 16.10. a zahrnuje 14x ubytování s polopenzí.
TOPlist