Východní Slovensko - NP Slovenský ráj a NP Slovenský kras

8 denní zájezd   Slovensko Slovensko    Zájezdy s lehkou pěší turistikou

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


Zájezd, který kombinuje poznávání historických zajímavostí s lehkou pěší turistikou v nejkrásnějších částech východního Slo¬venska, Vás v první polovině zájezdu zavede do nejkrásnějších míst Slovenského Ráje a Spiše. Dále objevíme pralesy NP Poloniny, unikátní dřevěné kostely pod Duklou, památky na těžké boje za 2. světové války. Také budeme mít možnost k vykoupá¬ní v teplé vodě slunečné Zemplínské Šíravy.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den: Výlet na jižní stranu NP SLOVENSKÝ RÁJ. Ráno krátký výstup a prohlídka DOBŠINSKÉ LEDOVÉ JESKYNĚ, která patří mezi největší a nejkrásnější v Evropě, a proto je zapsaná i na Seznamu přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Po prohlídce následuje výlet romantickým údolím STRATENSKÝ KAŇON, kde se vápencové skály vypínají nad zelenou vodou říčky Hnilec. Od Stratenského kaňonu odbočíme na Havraní skálu, která nabízí daleké výhledy na jižní Spiš a severní Gemer. Sestup do obce Dědinky k přehradě PALCMANSKÁ MAŠA.
3. den: Výlet v srdci VYSOKÝCH TATER. Výjezd lanovkou z Tatranské Lomnice na SKALNATÉ PLESO. Přechod části Tatranské magistrály na HREBIENOK, pohodlná vrstevnicová cesta na hranici kosodřeviny, cestou horské chaty Zamkovského a Rainerova. Zdatnější turisté mohou vyjít Malou Studenou dolinou až ke známé TÉRYHO CHATĚ. Z Hrebienku pěšky nebo zubačkou do STARÉHO SMOKOVCE, jedné z nejstarších tatranských osad a místa, kde byl nalezen minerální pramen. Pro zájemce možnost výjezdu lanovskou ze Skalnatého plesa na Lomnický štít.
4. den: NP SLOVENSKÝ RÁJ – PRIELOM HORNÁDU – jeden z nejkrásnějších a nejromantičtějších výletů na Slovensku. Z obce Čingov výstup na jedinečnou vyhlídku TOMÁŠOVSKÝ VÝHLED padající kolmou stěnou přímo do soutěsky Hornádu. Sestup do soutěsky Hornádu a průchod touto nádhernou romantickou soutěskou nad zelenomodrou řekou (místy po stupačkách). Poté výstup KLÁŠTORSKOU DOLINOU na KLÁŠTORISKO se zříceninami kláštera a vyhlídkou a návrat do Čingova.
5. den: Výlet do nádherné oblasti SLOVENSKÝ KRAS. Dopoledne nás čeká výstup na zříceninu TURNIANSKÉHO HRADU, odkud se otevírá nádherný výhled. Odpoledne výlet do pěkné doliny v NP SLOVENSKÝ KRAS, kterou je ZADIELSKÁ DOLINA – nejkrásnější a nejmohutnější slovenská dolina. Podnikneme výlet, při kterém si roklinu prohlédneme nejen z jejího dna, ale i z nadhledu, vychutnáme si mohutnou soutěsku, jejíž okraje lemují rozeklané vápencové skály vytvářející typické bělostné hřebínky.
6. den: Výlet do srdce CHKO VIHORLAT. Cesta okolo jezer MOŘSKÉ OKO (sesuvem zahrazené jezero) a Malé Mořské oko a bra¬dlový vrchol SNINSKÝ KAMEŇ.
7. den: Výlet do CHKO VÝCHODNÍ KARPATY. Příjezd na DUKELSKÝ PRŮSMYK. Pěší výlet přes Vojenské přírodní muzeum po Cestě hrdinů SNP do obce MEDVEDIE. Dále si prohlédneme zdejší vzácné sakrální památky – dřevěné kostelíky. Kostel Ochra¬ny Bohorodičky v obci KOREJOVCE, další dřevěné kostelíky v obcích HUNKOVCE a BODRUŽAL (kostel sv. Mikuláše z r. 1658 s barokním zařízením).
8. den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

Cena obsahuje:

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • pojištění léčebných výloh a storna
  • 5x ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 5x polopenzi
TOPlist