Severní Bavorsko a německá romantická cesta

2 denní zájezd   Německo Německo    Krátkodobé poznávací zájezdy

   ubytování: pension       doprava: autobusem       strava: vlastní   

Propozice zájezdu

Tento zájezd vás zavede do zvlněné krajiny a malebných městeček tzv. Německé romantické cesty. Můžete obdivovat jako zázrakem zachovalá města. Příkladem je Rothenburg, kde je každoročně oslavován Meistertrunk (mistrovský výkon v pití), Bamberk aj.


Program zájezdu

1. den: Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka města BAYREUTH – historické jádro s barokním Novým zámkem, renesanční Starý zámek. Město kde žil a tvořil Richard Wagner, Markrabská opera, která prý Wagnera do města přilákala. Průjezd oblastí FRANCKÉ ŠVÝCARSKO – zajímavé hrázděné domy nad údolími. BAMBERK – město s nádherně zachovalým starobylým jádrem, které leží mezi rameny řeky Regnitz. Domplatz – prý nejpůvabnější náměstí v Německu s dominantou překrásného Dómu. Barokní biskupský palác, zámek, radnice úchvatně postavená na malém ostrůvku řece Regnitz aj.
2. den: NĚMECKÁ ROMANTICKÁ CESTA – od města Würzburg se vine 350 Km do městečka Füsen v Alpách. Pro své přírodní zajímavosti a jedinečný sled historických měst je jednou z nejoblíbenějších v Německu. Její severní část projedeme. WÜRZBURG – starobylé univerzitní město. Zajímavý kamenný most přes řeku Mohan, Rezidenz (UNESCO) – nejvelkolepější barokní stavba v Německu s krásnými stropními freskami a další výzdobou, románská katedrála (Dóm sv.Kiliána) aj. Průjezd po vinařské cestě podél řeky Tauber. WEIKERSHEIM - prohlídka zámeckého parku. ROTHENBURG – klenot na Romantické cestě. Dokonale dochované středověké město s úzkými uličkami, půvabnými náměstími a z ucelenými hradbami. Město se zázračně podařilo zachránit před zkázou Třicetileté války i Druhé světové války. DINKELSBÜHL – podvečerní zastávka, do města se dodnes dostanete pouze jeho čtyřmi branami. Ve městě naleznete velkolepé kupecké domy a krásný kostel sv. Jiří. Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 1x ubytování v penzionu

Fakultativně:

  • 1x snídaně - 120 Kč
TOPlist