Alsasko, Lotrinsko, romantická údolí Rýna a Mosely

7 denní zájezd   Německo Německo    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: snídaně   

Propozice zájezdu

Vydejte se s námi na podrobný poznávací zájezd do Německa a Francie, do oblasti dvou významných západoevropských řek Rýna a Mosely, s nádhernou romantickou krajinou, s nesčetnými hrady a jejich zříceninami. Alsasko nabídne seznámení se s Alsaskou vinnou cestou a hornatou krajinou Vogéz.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do hlavního centra Alsaska. ŠTRASBURK (UNESCO) – „křižovatka Evropy“, katedrála Notre Dame, pitoreskní čtvrť s kanály „Petite France“, kryté mosty aj. Putování po ROUTE DE VIN - „Alsaskou vinnou cestou“. Mohutný hrad HAUT KOENIGSBOURG, impozantní hrad nad vesnicí St-Hippolyte.RIQUEWIR – vesnička uprostřed podvogézských viničních kopců zvaná „perla alsaských vinic“. Byla ušetřena válek, a proto je zde nejlépe zachován půvab starobylé vinařské obce.
3. den: NANCY (UNESCO) – v minulosti sídlo lotrinských vévodů, architektonicky velmi zajímavé město s rozlehlým Stanislavovým náměstím. METZ (Méty) – významné hraniční město s pozoruhodnou historií. Centrum města s mnoha kostely postavené na soutoku řek Seille a Mosele.
4. den: Romantické ÚDOLÍ MOSELY: Město TREVÍR – jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou památek z římské doby (např. monumentální brána) i dob pozdějších. BERNKASTEL – městečko s unikátním souborem hrázděných domů obklopené proslulými vinicemi. ELTZ – zde se nachází jeden z nejkrásnějších pohádkových hradů v Evropě, množství věží a věžiček a romantické výhledy dolů do údolí Eltz.
5. den: CÁCHY – město korunovace římských císařů a německých králů. Dóm s trůnem Karla I. Velikého a osmibokou dvoupatrovou kaplí je nejvýznamnější stavbou z karolínské doby, dále gotická radnice, lázeňský park, kolonáda aj. KOLÍN NAD RÝNEM – město se může pochlubit nejslavnější gotickou stavbou v Německu – ohromným Dómem, množstvím románských kostelů a dalšími památkami. BONN – bývalé hlavní město SRN, rodné město L. van Beethovena založené Římany v r. 11 př.n.l.
6. den: Možnost romantické plavby lodí z KOBLENZE, města malebně položeného na soutoku Mosely a Rýna, po Rýnu. Z paluby lodi budete moci obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy, na kterých se rozkládají vinice a malebné vesničky. Celému údolí Rýna dominují romantické mohutné hrady, např. zámek STOLZENFELS, hrady RHEINFELS, „Kočka“ a „Myš“. Lodí také připlujete k proslulé SKÁLE LORELAI, kde se zrodila slavná legenda o krásné dívce s čarokrásným hlasem. Na závěr dne prohlídka MOHUČE, arcibiskupského města na soutoku Rýna a Mohuče s proslulým dómem sv. Martina, přední stavby v německém románském slohu. Večer odjezd do ČR.
7. den: Příjezd v ranních hodinách.

Cena obsahuje:

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 4x nocleh v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 2x snídani
  • 2x večeři

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč)
  • 2x snídaně (příplatek: 300 Kč)
TOPlist