Sicílie, Liparské ostrovy - letecky

8 denní zájezd   Itálie Itálie    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: polopenze   

Propozice zájezdu

Vydejte se s námi poznat nejkrásnější místa Sicílie. S pohodovým ubytováním v hotelích a s polopenzí. Na Sicílii si prohlédnete všechny významné památky nejen z doby starověkého Řecka, ale také mocných Normanů. Kromě toho Sicílii dominuje několik sopek - přímo na Sicílii je to stále aktivní Etna a na ostrovech severně od Sicílie Vulcano a Stromboli.


Program zájezdu

1. den: Let Praha – Catania. Nocleh.
2. den: Výlet lodí na LIPARSKÉ OSTROVY (UNESCO) známé svou sopečnou aktivitou - doutnající sopka Vulcano , možnost výstupu na Velký kráter s krásnými výhledy, koupání v sirném bahenním jezírku s léčivými účinky, na výběr je černá i bílá sopečná pláž. (Lodě se platí na místě.)
3. den: Výjezd na ETNU k dolní stanici lanovky, nejvyšší činná sopka v Evropě. Zájemci mohou (při příznivých povětrnostních podmínkách) dále lanovkou a terénním vozem do výšky cca 3000 m n.m. Nádherná „měsíční“ krajina s rozeklanými lávovými útvary a bočními krátery, obří lávová pole. TAORMINA – okouzlující městečko na terase nad mořem s úchvatnými pohledy na Etnu, aragonské domy, antické divadlo aj.
4. den: SYRAKUSY (UNESCO) – město s památkami připomínajícími jeho skvělou minulost: antická čtvrť Neapolis s řeckým divadlem s vynikající akustikou, starověké lomy, Aretúsin pramen na ostrovní staré části města Ortygia, dóm, ruiny chrámu Apollona a Artemidy, barokní katedrála Santa Lucia. CATANIA - zastávka u nádherné katedrály.
5. den: Přejezd na jižní pobřeží Středozemního moře do AGRIGENTA (UNESCO) – město s významnými památkami řecké kolonizace, jedno z nejvýznamnějších měst antického světa. Dobře zachovalé chrámy v krásné krajině nazývané Údolí chrámů – chrám Svornosti, Héraklův chrám, chrám Dia Olympského, chrám Kastora a Polluka. Nocleh v oblasti Palerma.
6. den: MONREALE – nádherná katedrála a klášter z doby normanské s bohatou mozaikovou výzdobou, velkolepé mozaiky uvnitř katedrály z 12. století zaujímají plochu 6340 m2. PALERMO – hlavní město Sicílie, rušné město s malebnými zákoutími, tržišti i významnými paláci, kostely a katedrálou. CEFALÚ – půvabné historické městečko s normanským dómem, nad kterým se tyčí jako dominanta mohutná skála. Návrat na nocleh do oblasti Catanie.
7. den: Volný den u moře.
8. den: Odlet do Prahy.

Cena obsahuje:

  • leteckou dopravu Praha – Catania – Praha
  • transfery
  • autobusovou dopravu na výlety
  • 7x ubytování v hotelu (6x v oblasti Catanie, 1x Palerma, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 7x polopenzi
  • průvodce

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna do 40 000 (příplatek: 480 Kč)
  • 1/1 pokoj - povinný (příplatek: 3700 Kč)
TOPlist