Sicílie, jižní Itálie - velmi podrobný okruh

13 denní zájezd   Itálie Itálie    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: apartmán       doprava: autobusem       strava: vlastní   

Propozice zájezdu

Jedinečná krása krajiny, pěkné pláže, množství cenných antických památek, mezi nimiž vynikají zachovalé řecké chrámy i originální stavby z normanského období, činí Sicílii turisticky velmi vyhledávanou. K velmi podrobnému okruhu na Sicílii, po tomto zajímavém ostrově, jsme přidali zastavení v romantické oblasti Neapolského zálivu a výlet na Liparské ostrovy.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Noční přejezd.
2. den: CAPRI - výlet na jeden z nejkrásnějších ostrovů Tyrhénského moře (loď se platí na místě). Nocleh.
3. den: Přejezd na Sicílii . TAORMINA - okouzlující městečko na terase nad mořem s úchvatnými pohledy na Etnu.
4. den: Výlet na LIPARSKÉ OSTROVY zajímavé svou sopečnou aktivitou (doutnající sopka VULCANO, sirné bahenní jezírko s léčivými účinky).
5. den: Výjezd na ETNU k bývalé dolní stanici lanovky. Zajímavá "měsíční" krajina s rozeklanými lávovými útvary a bočními krátery.
6. den: MONREALE - nádherná katedrála a klášter. PALERMO - hlavní město Sicílie .
7. den: CEFALÚ - historické městečko s normanským dómem. TYNDARIS - zbytky řeckého města.
8. den: Odjezd časně ráno. AGRIGENTO - město s významnými památkami řecké kolonizace. SELINUNTE - významná archeologická lokalita s antickými chrámy. Příjezd pozdě večer.
9. den: Odpočinkový den u moře.
10. den: SYRACUSY - město s památkami připomínajícími jeho skvělou minulost. Noční přejezd.
11. den: POMPEJE (UNESCO) – velkolepý příklad starořímského města, které se dochovalo jen díky nenadálému výbuchu sopky Vesuv v r. 79 n.l. Pravoúhlá síť ulic s obytnými domy, lázněmi, obchody a občerstveními, fórum s chrámy a obchodními tržními místy, fresková a mozaiková výzdoba. VESUV – dominantní sopka nad Neapolským zálivem, z okraje kráteru jsou pěkné rozhledy na Neapolský záliv , při dobré viditelnosti až na ostrov Capri . Nocleh.
12. den: ŘÍM (UNESCO) – celodenní prohlídka italské metropole: Koloseum, Forum Romanum, Palatin, kapitolský pahorek, Pantheon, Piazza Navonna, Fontána di Trevi, Španělské schody. Večer odjezd do ČR.
13. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

Cena obsahuje:

  • dopravu luxusním autobusem
  • trajekt na Sicílii a zpět
  • průvodce
  • 9x ubytování (2x v hotelu, 7x v apartmánech s možností vaření - dvoulůžkové pokoje)
  • 2x snídani

Slevy:

  • Sleva 55+ (sleva: -400 Kč)

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 390 Kč)
  • 5x polopenze (příplatek: 2200 Kč)
TOPlist