Jižní Itálie - Kalábrie

12 denní zájezd   Itálie Itálie    Pobytové zájezdy s výlety

   ubytování: apartmán       doprava: autobusem       strava: vlastní   

Propozice zájezdu

Vydejte se s námi až na pověstnou špičku italské boty, do Kalábrie. Tento kraj s téměř 800 km dlouhým pobřežím Tyrhénského a Jónského moře se pyšní nejen pohnutou historií, ale i středověkými kamennými městečky, mořem s neuvěřitelně čistou vodou, příjemným podnebím, ale i národními parky, zahrnujícími horské masivy Apenin. Místy zde najdete divokou i nedotčenou přírodu, prudké řeky, rozeklaná skaliska, hluboké strže, jeskyně i vodopády. Nechybí ani úrodná údolí s vinicemi, olivovými háji a subtropickou květenou. Žije zde od 15.století i početná albánská menšina, která si zachovala svou svébytnou kulturu. Čeká Vás nejen příjemné koupání v průzračném moři, ale i prohlídka půvabných městeček, kde se zastavil čas. Zažijete nádherné vyhlídky na okolní horské masivy, ale i objevitelské toulky rozmanitou přírodou a krajinou, kterou vám zpříjemní pohostinnost místních obyvatel. Nebude chybět ani ochutnávka typické kalabrijské kuchyně a místní rarity, výrobků z cedrátů (citroník léčivý neboli A


Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách, přejezd do Itálie.
2. den: Zastávka v městě SORRENTO v oblasti Neapolský záliv , individuální prohlídka města, koupání na městských plážích nebo fakultativní výlet lodí na ostrov CAPRI s průvodcem. Z přístavu do městečka Capri, odtud dle výběru buď pěší túra k Tiberiově vile na skalním ostrohu nebo k jeskyni Matermania, podle času je možné vyjet autobusem až do Anacapri, prohlédnout si městečko a navštívit také vilu A. Munteho. Zpět lodí do Sorrenta. Večer příjezd na ubytování do S. MARIA DEL CEDRO, kde budeme po celý pobyt ubytovaní.
3. den: Koupání a relaxace na písčité hotelové pláži, která je vybavena i lehátky a slunečníky, vše v ceně ubytování. V podvečer seznámení s nejbližším okolím, návštěva historické SCALEY i moderního centra.
4. den: Autobusem do NP POLLINO, prohlídka městečka ORSOMARSO pod skálou s hodinovou věží s nádhernou vyhlídkou, pěší túra podél řeky ARGENTINO k vodopádům s možností prodloužení trasy. Zpět do hotelu, v podvečer možnost koupání.
5. den: Autobusem podél pobřeží do PRAIA A MARE , koupání na pláži v romantických skaliskách, fakultativně výlet lodí okolo ostrova DINO, bohatého na jeskyně. V odpoledních hodinách dál po pobřeží až na horu MONTE BIAGIO se sochou Krista. Jedná se o repliku Krista z Ria de Janeiro, odkud jsou nádherné výhledy do krajiny. Zpět do hotelu.
6. den: Ráno autobusem údolím řeky LAO. Pro zájemce možnost jednoduchého lehčího raftingu po řece Lao (trasa přibližně 8 km, 4-5 hod. včetně zaškolení). Ostatní pokračují k pravěké jeskyni GROTTA DEL ROMITO s jedinečnou kresbou z doby paleolitu. Na zpáteční cestě návštěva městečka PAPASIDERO s byzantskou bazilikou. Zpět na ubytování a podvečerní koupání.
7. den: Dopoledne návštěva muzea cedrátů spojená s prohlídkou hradu, ochutnávkou a nákupy. V podvečer odjezd busem do nedalekého okolí - návštěva starobylého kamenného městečka GRISOLIE, fakultativně možnost společné večeře s ochutnávkou místních specialit.
8. den: Podél Cedrátové riviery (RIVIERA DEL CEDRO) na západ do vnitrozemí, městečka AIETO s renesančním palácem ze 16.st., nezapomenutelnými pohledy na okolní hory NP Pollino a s krátkou pěší turistikou. Po návratu možnost koupání.
9. den: Brzy ráno autobusem do horského masivu NP Pollino, prohlídka jednoho z nejkrásnějších městeček Kalábrie, MORANO CALABRO, kde domy šplhají po úbočí kopce, kterému vévodí rozvaliny normanského hradu. Čekají vás nezapomenutelné rozhledy!Projdeme se strmými křivolakými uličkami, nebudou chybět ani středověké kostely a klášter. Pak přejedeme do nejvýznamnějšího střediska albánské menšiny, městečka CIVITY s úzkými uličkami a příjemnou atmosférou. Pěší túra údolím řeky RAGANELLO k mostu, odkud nahlédneme do nejdivočejší soutěsky v Kalábrii. Návrat do hotelu pozdě večer.
10. den: Dopoledne relaxace u moře, v podvečer prohlídka ruin staré CIRELLY, pak do městečka DIAMANTE , proslulého zářijovým feferonkovým festivalem - prohlídka starého města. Příjezd na ubytování v nočních hodinách.
11. den: Rozloučení s mořem, poslední nákupy, před polednem odjezd do ČR.
12. den: Příjezd do ČR.

Cena obsahuje:

  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • 9x ubytování v apartmánovém hotelu (2lůžkové pokoje)
  • pobytovou taxu
  • průvodce

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 360 Kč)
  • česká polopenze (začíná 3. den snídaní a končí 11. den snídaní) (příplatek: 2000 Kč)
TOPlist