Apulie a Kalábrie - s možností výletu na Stromboli - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Apulie a Kalábrie - s možností výletu na Stromboli

11 denní zájezd   Itálie Itálie    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: snídaně   


Náš podrobný poznávací zájezd míří do jižní Itálie, do oblasti Kalábrie a Apulie. Uvidíte slavná kamenná obydlí trulli v Alberobellu i barokní město Lecce, přírodně velmi zajímavá a krásná místa na podpatku italské boty - na poloostrově Salento, řecké památky v Metapontiu a Paestu a mnoho dalšího. Podniknout můžete také výlet na vulkanický ostrov Stromboli s činnou sopkou, kde po setmění můžete z lodi pozorovat sopečné erupce.


Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
269-01 18.7. - 28.7.2024 22 490 Kč Nástup též Pardubice, Hradec Králové, Brno. náhradník »
vyprodáno
269-02 5.9. - 15.9.2024 21 490 Kč Nástup též Pardubice, Hradec Králové, Brno. náhradník »
vyprodáno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odjezd v poledních hodinách z ČR do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do BARI , metropole Apulie . Fakultativní výlet (místní dopravou) za památkami v okolí Bari: hrad Castel del Monte (UNESCO) a do města Matera (UNESCO), výjimečná jeskynní obydlí ve čtvrti Sassi (kamenné domy a kostely vytesané v jeskyních a na útesech). Odjezd na ubytování do oblasti Alberobella .
3. den: Prohlídka ALBEROBELLA (UNESCO), pohádkového města s více než 1400 trulli, bílých kónických staveb. Barokní město LECCE , jedinečná architektura, bazilika Santa Croce, římské památky. OTRANTO (UNESCO), malebné historické centrum, které svírají středověké hradby. Možnost koupání v Jaderském moři nebo procházky k bauxitovému jezírku. Večer příjezd na hotel uprostřed poloostrova Salento .
4. den: Okruh po POLOOSTROVĚ SALENTO , který na mapě představuje podpatek „italské boty“. Procházka k majáku na OTRANTSKÉM MYSU, nejvýchodnějšímu cípu celé Itálie. Zastávky v SOUTĚSCE CIOLO a na MYSU LEUCA, kde stojí poutní bazilika Panny Marie a mohutný maják. Vyhlídka na rozhraní Jaderského a Jónského moře. Možnost výletu bárkou podél pobřeží a četných jeskyní. Vykoupání v Jónském moři na MALEDIVSKÉ PLÁŽI, která má exotické zbarvení, jak napovídá její jméno. V podvečer zastávka v GALLIPOLI , fakult. nákup a ochutnávka místního olivového oleje.
5. den: Basilicata a Kalábrie. Prohlídka starověkého řeckého města METAPONTUM , kde se zčásti dochoval dórský chrám. Místo je spojeno s působením filozofa a matematika Pythagora. Prohlídka typického horského městečka MORANO CALABRO, se spletí středověkých uliček a výhledy na pohoří Monte Pollino. Večer příjezd do oblasti CAPO VATICANO na pobřeží Tyrhénského moře na jihozápadě Kalábrie . Nocleh v hotelu, možnost večeře.
6. den: Pobyt u moře, volno v CAPO VATICANO , úchvatné prostředí, okolí vybízí k procházkám k zálivu s písečnými plážemi mezi majestátními útesy. Odpoledne pro zájemce půldenní fakultativní výlet lodí za erupcemi činné sopky na ostrově STROMBOLI , které budeme pozorovat z lodě po setmění (cca 50 Eur).
7. den: Pobyt u moře nebo celodenní fakultativní výlet po Kalábrii podél nejjižnějšího pobřeží Apeninského poloostrova: mytická SKYLLA (šestihlavá obluda z Odyssey) s pitoreskním rybářským městečkem a pěknou pláží, MESSINSKÁ UŽINA mezi Kalábrií a Sicílií i Tyrhénským a Jónským mořem, největší kalábrijské město REGGIO DI CALABRIA s nejkrásnější italskou promenádou a muzeem antiky (2500 let staré bronzové sochy válečníků), městečko duchů PENTEDATTILO, pobřeží Jónského města a středověké normanské město na skále GERACE.
8. den: Pobyt u moře, individuální volno. Procházka na romantické útesy Capo Vaticano .
9. den: Prohlídka malebného městečka TROPEA , které je pro svou jedinečnou polohu na pískovcové skále nad mořem označováno jako „barokní balkón Kalábrie“, ochutnávka místní speciality, feferonkový salám Nduja. Zastávka nad malebným městečkem MARATEA , výjezd ke gigantické soše Krista na vysokém kopci nad mořem. Přejezd na ubytování do Paesta.
10. den: Pobyt u moře nebo volno v PAESTU , variantně odjedeme místní dopravou k prohlídce jedinečně zachovalých starověkých řeckých chrámů v Paestu . Odpoledne odjezd z Itálie. Noční přejezd do ČR.
11. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.

Cena obsahuje:

 • dopravu lux. klimatizovaným busem
 • 8x ubytování v hotelích - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím (1x v oblasti Alberobello, 2x na poloostrově Salento, 4x oblast Capo Vaticano, 1x oblast Paestum)
 • 8x snídani
 • průvodce

Cena neobsahuje:

 • pobytové taxy na hotelech celkem cca 10 Euro / os.

Fakultativně:

 • pojištění léč. výloh a storna (příplatek: 495 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 7700 Kč)
 • 8x večeře po celou dobu zájezdu (příplatek: 3600 Kč)
 • nebo jen 4x večeře při ubytování v Capo Vaticano (příplatek: 1800 Kč)
 • výlet 7. den (uskuteční se od 20 osob) (příplatek: 800 Kč)