Finsko – země tisíců jezer

9 denní zájezd   Finsko Finsko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: ubytovna       doprava: autobusem       strava: snídaně   

Propozice zájezdu

Čistá příroda, prostor a klid, to je Finsko. Finsko je blíž, než byste si mysleli! Finská příroda mění svou tvář s ročními obdobími. Teplo a bílé noci léta ve Finsku, zářivá paleta podzimních barev, sněhobílá zima, jaro plné světla a života. Finsko vás uchvátí nejenom krásou přírody, dobře se budete jistě cítit i ve městech ve Finsku s bohatým kulturní životem.


Program zájezdu

1. den: Odjezd v dopoledních hodinách.
2. den: Po připlutív Dánsku přejezd přes 0resundskou úžinu a nedávno otevřený 9 km dlouhý most 0RE-SUNDBRON do Švédska a přejezd okolo jezera VÄTTERN do STOCKHOLMU. Prohlídka města zvané „Benátky severu" s romantickými uličkami. V případě časové rezervy návštěva muzea lodi VASA. Večerní tra-jekt do Finska do Turku . Ubytování v kajutách.
3. den: HELSINKY – prohlídka hlavního města Finska. Senátní náměstí, podzemní katedrála Uspenský pravoslavný chrám , Sibeliův památník a další zajímavosti. Nocleh.
4. den: Snídaně. Přejezd do města LAHTI - legenda finských zimních sportů se světoznámým sportovním areálem. Kostel sv. Kříže - Ristinkirkko - od známého finského architekta A. Aalta. Návštěva dvou finských národních parků. PÄIJÄNNE KANSALLISPUISTO, který se nachází v jezernaté oblasti u obrovitého jezera Päijäne - krásný ESKER PULLKILANHARJU. Národní park ISOJÄRVI KANSALLISPUISTO o rozloze 19 km2. Nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka univerzitního města JYVÄSKYLLÄ - město je skutečným architektonickým klenotem. Prohlídka KUOPIA - centrum jezerní oblasti, ležícího u jezera Kallavesi - tržnice, radnice, dóm, kostel sv. Mikuláše, 75 metrů vysoká vyhlídková věž na vrchu Puijo z níž je krásný výhled na okolní jezerní krajinu. V odpoledních hodinách odjezd do srdce Finska, kolem jezernaté plošiny v Národním parku LINNASAREN KANSALLISPUISTO - nejstarší finský národní park, který zahrnuje oblast více jak 150 ostrůvků na jezeře Haukivesi. Průjezd cestou mezi jezery Orivesi a Haukivesio do SAVONLINNY , města pyšnícího se největším hradem ve Finsku. Nocleh v oblasti Savonlinny .
6. den: Snídaně. Návštěva hradu OLAVONLINNA , který je nejlépe zachovalou pevností celé Skandinávie. Přejezd do obce KERIMÄKI na prohlídku dominantní stavby - největšího dřevěného kostela na světě s 6000 sedadly. Vycházka po ESKERU PUNKAHARJU - jedinečný přírodní úkaz - geologický útvar vytvořený ledovci. Jízda kolem ruských hranic okolo IMATRY , divoké řeky Vuoksa a nádherného „Jezera tisíce ostrovů" SAIMAA do oblasti Lappeenranty. LAPPEENRANTA - s dřevěnou radnicí a středověkým kostelem Lapeerkyrka. Nocleh.
7. den: Snídaně. Průjezdem jižní částí Finska do města KOTKA – prohlídka carského města – návštěva chaty Alexandra III. Langinkoski. Po „Královské cestě“ do druhého nejstaršího města PORVOO . Krásné město založené roku 1346, dříve obchodní centrum. Středověký kostel na náměstí, stará radnice a empírový dům ve kterém žil básník Johan Ludvik Runeberg. Noční trajekt do Stockholmu. Ubytování v kajutách na lodi.
8. den: V ranních hodinách vylodění ve Stockholmu a cestou podél břehů jezera Vattern Öresundský most. Trajekt do SRN.
9. den: Návrat zpět do ČR v dopoledních hodinách.

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • průvodce
  • 6x nocleh (4x ve "skandinávských" ubytovnách, 2x v kajutách na lodi se snídaní)
  • 4x snídani
  • 4x zámořský trajekt

Fakultativně:

  • 1/1 pokoj na tomto zájezdu není možný
TOPlist