Albánie - velký okruh

8 denní zájezd   Albánie Albánie    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: polopenze   

Propozice zájezdu


Program zájezdu

1. den: Přílet do Tirany, ubytování ve městě Durres.
2. den: Odjezd směrem na Albánskou riviéru. Naše cesta povede přes NÁRODNÍ PARK LLOGARA s horským průsmykem ve výšce 1100 m n.m. odkud je nádherný panoramatický výhled na velkou část Jónského moře a na albánské vesničky, které leží na kopcích přímo nad panenskými plážemi. Tato oblast je známá široko daleko pro svou výbornou kuchyni. Poté budeme pokračovat dále po ALBÁNSKÉ RIVIÉŘE přes malebné vesničky Dhermi, Vuno. Nocleh.
3. den: Pokračování cesty po riviéře. Projedeme vesnicemi Qeparo a Borsh. Poohlédneme se zdálky na bývalou, tajnou ponorkovou základnu Albánie a navštívíme pevnost Ali Pashy, který původně tuto stavbu postavil pro svou milovanou ženu jako letohrádek, a to přímo uvnitř nádherné zátoky s názvem Panormo (překrásná). Odpoledne přejezd do starobylého města GJIROKASTSRA (UNESCO). Po cestě zastávka u přírodní rezervace „MODRÉ OKO“, kde se podíváme na vyvěračku křišťálové (pitné) vody z jeskyní, které přesahuji hloubku 72 m. Nocleh.
4. den: Prohlídka města GJIROKASTRA, rodištěm bývalého diktátora Albánie, Enver Hoxhy, návštěva citadely s hodinovou věží, etnografického muzea, starého bazaaru, či nádherné otomanské architektury okolních čtvrtí. Dále starobylé město BERAT, které se též pyšní podobnou architekturou a je zapsané v seznamu UNESCO. Berat je mimo jiné známé svým večerním korzem. Nocleh.
5. den: Dopoledne navštívíme pevnost nad městem BERAT a muzeum ikon středověkého malíře Onufriho, kde se seznámíme s jeho typickou červenou barvou, kostel Nanebevzetí panny Marie. Odpoledne OHRIDSKÉ JEZERO, město POGRADEC, který se stejně jako protější Ohrid pyšní svou poklidnou atmosférou, promenádou podél tohoto krásného jezera a nádhernými výhledy na protější hory Makedonie.
6. den: TIRANA – návštěva nejdůležitějších památek, jako je socha národního hrdiny Skenderbega, mešita, hlavní třída s krásnou italskou architekturou parlament, tzv. pyramida – původní muzeum diktátora E. Hoxhy, úřad vlády, známá čtvrť nejvyšších politických představitelů Albánie (tzv. „Blloku“), vila E. Hoxhy, univerzita M. Terezy se stejnojmenným náměstím a její sochou. Nocleh.
7. den: DURRES - největší přístavní město Albánie, známé též jako Drač anebo staré Dyrrachium. Půjdeme kolem benátské věže, podíváme se na starý amfiteátr, kde se konaly gladiátorské zápasy, malebné uličky s typickou atmosférou města, muslimskou mešitu, hlavní náměstí, moderní promenádu lemovanou krásnými palmami a ortodoxní kostel. Při výletě navštívíme ovocný a obecný trh. Nocleh.
8. den: Odlet do ČR.

Cena obsahuje:

  • leteckou dopravu do Albánie a zpět
  • průvodce
  • místní bus dle programu
  • 7x ubytování v hotelu
  • 7x polopenzi

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna - 240 Kč
TOPlist