Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 29.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Turecko Zájezd č. 242

Turecko - velký okruh

Turecko - velký okruh
další fotografie »

Velký okruh Malou Asií, do země, která je odedávna spojnicí mezi kontinenty a kulturami. Poznáme historické památky křesťanské i osmanské architektury, přímořské oblasti jižního Turecka a oblast Kappadokie.


Program zájezdu

1. den (po): Dopoledne odjezd z ČR.
2. den (út): Příjezd do EDIRNE, prohlídka města nazývaného „brána Orientu“, Selimova mešita, Stará mešita, návštěva bazarů, večerní město.
3. den (st): Starodávná TRÓJA (UNESCO), jedna z nejslavnějších světových archeologických lokalit. Odjezd do Ayvaliku na ubytování.
4. den (čt): PERGAMON, antické město s akropolí na vysoké skále. SELCUK, mohutné rozvaliny byzantské pevnosti a bazilika sv. Jana.
5. den (pá): Nejzachovalejší antické město východního Středomoří EFES, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa - Artemidina chrámu. DIDYMA, slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu. MILÉT, významné starověké město s divadlem, agorou a lázněmi.
6. den (so): PAMUKKALE (UNESCO), travertinové kaskády a jezírka, jeden z nejzajímavějších přírodních útvarů světa. HIERÁPOLIS (UNESCO), antické město s divadlem a rozsáhlou antickou nekropolí. Přejezd na Tureckou riviéru do ANTALYE, nocleh.
7. den (ne): Pobyt u moře nebo fakult. výlet do antické Lýkie, antické město PHASELIS na rozhraní moře, možný výjezd lanovkou na turecký Olymp – TAHTALI DAGI (2400 m), MYRA, antické ruiny.
8. den (po): Dopoledne procházka v centru ANTALYE, Hadrianova brána, seldžucké mešity. Přejezd do KONYA, významné město muslimských věřících s věhlasnou mešitou, muzeum Mevlana. Ubytování.
9. den (út): Kappadokie, podzemní města DERINKUYU nebo KAYMAKLI. Návštěva vesnice UCHISAR. Údolí GÖREME (UNESCO) a ÇAVUSIN, jedny z největších přírodních zajímavostí v Turecku, kde byl v sopečných tufech dešťovou vodou vymodelován pohádkový svět skalních pyramid, ve kterých lidé vyhloubili řady kostelů, skalních klášterů i měst. Návrat na hotel.
10. den (st): Dokončení prohlídky Kappadokie, přejezd do ANKARY, hlavního města Turecka se známým archeologickým muzeem Anatolských civilizací.
11. den (čt): Odjezd do ISTANBULU, první seznámení se Starým městem a uličkami Zlatého rohu.
12. den (pá): ISTANBUL (UNESCO), celodenní prohlídka, čtvrť Sultanahmet, Hagia Sofia, Modrá mešita, Hippodrom, Yerebatanská cisterna, Velký bazar.
13. den (so): Dokončení prohlídky ISTANBULU vč. paláce Topkapi. Odpoledne odjezd směr Bulharsko, ubytování v Sofii.
14. den (ne): Po snídani odjezd do ČR, návrat v pozdních nočních až časných ranních hodinách 24.10.

Propozice k zájezdu

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • průvodce
  • 12x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 11x polopenzi
  • 1x snídani

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 450 Kč)
  • výlet 7. den (příplatek: 450 Kč)
  • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 5200 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist