Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 30.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Heydukova 1589/6
180 00 Praha 8
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Itálie Zájezd č. 424

To nejlepší z Itálie - letecky

To nejlepší z Itálie - letecky
další fotografie »

Navštivte s námi zemi s obrovským kulturním bohatstvím. Pojeďte s námi na poznávací zájezd do Itálie a objevte místa, která obdivuje celý svět, a ochutnejte pověstné italské víno, lahodnou kávu nebo speciality zdejší kuchyně. Podívejte se s námi do nejkrásnějších měst, na nádherné italské pláže nebo poznejte uhrančivou přírodu. Pojeďte s námi do země, která se pyšní obrovským kulturním bohatstvím.

Program je totožný s autobusovou variantou, ale cestu do Itálie a zpět si zpříjemníte a zkrátíte letecky. V Itálii již program absolvují obě varianty společně.


Program zájezdu

1. den (st): Odlet z Prahy do Benátek, nocleh.
2. den (čt): Ráno spojení s autobusovou variantou. Prohlídka historického města BENÁTKY (UNESCO), Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou, Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila - možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkou aj. Odpoledne lodí na OSTROV BURANO v Benátské laguně , ostrov pestrobarevných domků a ruční výroby krajek. V podvečer návrat lodí k busu a odjezd na ubytování.
3. den (pá): Prohlídka FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku renesance. Prohlídka města, kostel Santa Croce, katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio aj.. Ubytování.
4. den (so): Přejez do ŘÍMA (UNESCO) - prohlídka nejvýznamnějších památek hl. města, Piazza Navona - nejkrásnější barokní náměstí s fontánami, Fontána di Trevi, Pantheon – nejzachovalejší antická památka na světě, pradávná sláva Fora Romana, slavné Koloseum aj. Ubytování.
5. den (ne): Dopoledne VATIKÁN (UNESCO) - náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů a majestátní bazilika sv.Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další - možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím , Vatikánská muzea, Sixtinská kaple. Odpoledne navštívíme zámek Palazzo Reale v CASERTĚ , blížící se rozměry k Versailles, s více jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly. Odjezd na ubytování do oblasti Neapolského zálivu .
6. den (po): Dopolední výlet po stopách vulkanické erupce v r. 79 n.l. Nejdříve si prohlédneme POMPEJE , velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. VESUV, fakult. výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí , procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv . Odpoledne NEAPOL (UNESCO), město výjimečné životním stylem obyvatel i gastronomií, navštívíme historické centrum Centro Storico.
7. den (út): Přejezd do SALERNA , prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél AMALFSKÉHO POBŘEŽÍ - Costiera Amalfitana (UNESCO). Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI, městečka nalepeného na Dračí kaňon. Fakult. plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi, do elegantního RAVELLA, městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami. Nocleh.
8. den (st): Odlet z Neapole nebo z Říma zpět do Prahy.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
424-01 14.10 - 21.10.2020 20 990,- rezervovat »
volno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • letenku Praha - Benátky, Neapol / Řím - Praha
 • zavazadlo k odbavení dle podmínek leteckého přepravce (bude upřesněno v pokynech)
 • dopravu autobusem v Itálii
 • průvodce
 • 7x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 7x snídani

Cena nezahrnuje

 • vstupní taxu do Benátek (bude-li nově v r. 2020 zavedena), pobytovou taxu

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna do 15 000 Kč (příplatek: 280 Kč)
 • připojištění rozšířeného storna do 40 000 Kč (příplatek: 200 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 4500 Kč)
 • 5x večeře (není 1. a 7. den) (příplatek: 1200 Kč)
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí - do 18 let (příplatek: 350 Kč)
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí - nad 18 let (příplatek: 590 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist