Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 30.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Heydukova 1589/6
180 00 Praha 8
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Turecko Zájezd č. 143

Turecké západní pobřeží - více dní u moře

Turecké západní pobřeží - více dní u moře
další fotografie »

Krajina mýtů a legend, kde jakýkoli kámen, na který u usednete u cesty, mohl být kdysi hlavicí korintského sloupu nebo třeba součástí schodiště v překrásné knihovně. Místní názvy znají ze starých řeckých bájí už děti školou povinné po celém světě – Efes, Trója, Bospor a Dardanely, Pergamon nebo třeba Konstantinopol. Vydejte se za příběhy bájných reků a krásných princezen, Odysea, Alexandra Velkého, Kleopatry nebo třeba sultána Sulejmána Nádherného. Na naší cestě nebudou chybět ani dny plné slunce a koupání v Egejském moři nebo výlet na vnitrozemský „bavlněný zámek“ Pamukkale. Nechte se okouzlit tureckou kuchyní, uměleckými řemesly či rušnými bazary, dotkněte se kouzla Orientu.


Program zájezdu

1. den (ne): Odjezd v ranních hodinách po trase Plzeň – Praha – Brno. Cesta přes Slovensko do Maďarska na večeři a nocleh v oblasti Szegedu.
2. den (po): Dopolední prohlídka SZEGEDU, příjemné metropole maďarského jihu a domova pravého uherského salámu Pick. Už zde pocítíme první záchvěvy osmanského vlivu, který sílí na celém území Balkánu. Odjezd přes Srbsko a Bulharsko do Turecka.
3. den (út): V ranních hodinách příjezd do ISTANBULU . Město na dvou kontinentech spojených visutým mostem. Město císařů a sultánů, krásných mešit a paláců. Nákupy na Velkém bazaru, fantastické památky a neopakovatelná atmosféra. Je to město mnoha jmen, mnoha národností a mnoha rozličných kultur, další takové město byste na světě jen těžko hledali. S množstvím byzantských a osmanských památek, jako chrám Hagia So fia, Modrá mešita , Velký bazar , palác Topkapi aj. Ubytování v hotelu a nocleh.
4. den (st): ISTANBUL – dokončení prohlídky této perly Orientu. Možnost návštěvy Sulejmánovy mešity , možnost plavby po Bosporu . Volno na individuální procházky a nákupy. V podvečer odjezd do oblasti Kuşadassi .
5. den (čt): Příjezd do Kuşadassi , pobyt u moře, volný program. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.
6. den (pá): Po snídani odjezd do nejzachovalejšího antického města v Turecku EFESU . Archeologický areál unikátních starověkých staveb, trosky jednoho z divů světa – ARTEMIDINA CHRÁMU, který se však nachází až na kraji nedalekého města SELÇUK , ve kterém stojí na vršku bazilika sv. Jana a pod ním archeologické muzeum. DŮM PANNY MARIE na Slavičím vrchu.
7. den (so): Pobyt u moře.
8. den (ne): PAMUKKALE znamená v překladu Bavlněný zámek. Je těžké toto místo postihnout slovy. Jízdou mezi kopci se najednou naskytne pohled na zářivě bílý skalní útvar, od něhož se ostře odráží slunce. Travertinové kaskády a jezírka. Jeden z nejzajímavějších přírodních útvarů světa. Antické město HIERAPOLIS, které okouzluje lidi již od antických dob. Bylo zde postaveno lázeňské město, z kterého dnes zbyly jen ruiny, ale navýsost zajímavé. Krásný amfiteátr římského typu, fantasticky zachovalá dlážděná cesta či impozantní Byzantská brána. Při zpáteční cestě prohlídka kdysi největší svatyně bohyně Afrodity v Malé Asii. Jedna z nejkrásnějších antických lokalit AFRODISIAS. Z té doby se dochovaly části chrámu Afrodity se 14 sloupy. Severně od města se nachází největší antický stadion v Malé Asii a zároveň nejlépe zachovalý antický stadion na světě. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
9. den (po): Pobyt u moře. Fakultativní výlet lodí podél příkrých srázů poloostrova DILEK a koupání z lodě.
10. den (út): Prastaré kultovní místo DIDYMA . Dnešní pozůstatky chrámu z helénistické doby nás ohromí svou velikostí. Stejně jako v Delfách tak i zde zjevovala věštkyně vůli bohů kněžím. Původní chrám byl zničen Peršany roku 494 př. n. l. Stavba nynějšího chrámu započala až v době vlády Alexandra Velikého. Hlavním mecenášem byl nedaleký MILÉT, který byl původně námořním a přístavním městem. Milét byl však také městem vědy a kultury. Světu dal věhlasné filozofy a architekty. Starořecké město s dominujícím divadlem. Staré antické město PRIENE mělo stejný osud jako mnoho jiných měst v Malé Asii. Bylo založené iónskými Řeky, dobyto Peršany a obnoveno Alexandrem Velikým. Zříceninám dominuje divadlo umístěné pod mohutnou skálou, s nádherným výhledem po okolní krajině. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
11. den (st): Pobyt u moře.
12. den (čt): Návštěva dílny na zpracování onyxu. Antické město PERGAMON s akropolí na vysoké skále, ze které je pěkný rozhled. Byla zde založena druhá největší antická knihovna čítající 200 000 svitků. TROJA , starověké město s tisíciletou historií, proslavené Homérovou Illiadou. Večeře a nocleh v oblasti Çanakkale.
13. den (pá): Krátkým trajektem překonáme úžinu Dardanely a zastavíme na prohlídku někdejší osmanské metropole EDIRNE s jednou z nejkrásnějších tureckých mešit a posledními nákupy na tureckých bazarech. V odpoledních hodinách příjezd do Sofie na nocleh.
14. den (so): SOFIE – zastávka u impozantní pravoslavné katedrály sv. Alexandra Něvského, která byla vybudovaná na počest ruských vojáků padlých za osvobození Bulharska od turecké nadvlády. S kapacitou až 5000 osob patří k největším pravoslavným svatyním světa a je bohatě zdobena zlatem, freskami a dřevořezbami. Odjezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko do ČR.
15. den (ne): Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
143-01 24.5 - 7.6.2020 17 990 Odjezd též z Plzně a Brna. náhradník »
vyprodáno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

 

Cena zahrnuje

 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • trajekt přes Dardanelskou úžinu
 • průvodce
 • 11x ubytování v hotelu*** (dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
 • 11x snídaně a 10x večeře (večeře není u 1. ubytování)
 • pojištění léčebných výloh a storna do 15 000 Kč

Cena nezahrnuje

 • cena zájezdu nezahrnuje pobytovou taxu, platí se na místě
 • spropitné

Fakultativně

 • připojištění storna do 40 000 Kč (příplatek: 200 Kč)
 • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 6000 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist