Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 28.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Itálie Zájezd č. 426

Opera ve Veroně a Benátky

Opera ve Veroně a Benátky
další fotografie »

Úžasný kraj Itálie plný neuvěřitelných kontrastů, charakterizuje jej krása Dolomit, největší italské jezero Lago di Garda a okázalá architektura starobylých měst Padova, Vicenza, světoznámé Benátky a Verona s operním představením Lazebník sevillský v antické aréně pod širým nebem.


Program zájezdu

1. den: V podvečer odjezd z ČR.
2. den: BENÁTKY - prohlídka historického centra, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou, Dóžecí palác, Kampanila aj. Odpoledne lodí na OSTROV MURANO, ostrov sklářů, sklářské dílny, dóm St. Maria e Donato s mozaikami. V podvečer odjezd na ubytování do hotelu v okolí Verony, fakultativně večeře v hotelu.
3. den: Prohlídka VICENZI s unikátním Teatro Olimpico – nejstarší divadlo na světě. Krátká prohlídka starobylého univerzitního města PADOVA, pro zájemce kaple Scrovegni. Návrat na hotel a večer nás čeká zhlédnutí jednoho z nejuváděnějších světoznámých operních představení - LAZEBNÍK SEVILLSKÝ (Gioacchino Rossini).
4. den: Dopoledne prohlídka VERONY, městské hradby, Dóm, Juliin dům s balkonem. Odpoledne strávíme u břehů jezera LAGO DI GARDA, zastávka v SIRMIONE, možnost projížďky lodičkou s výhledy na vilu Maria Callas. Večer odjezd.
5. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Propozice k zájezdu

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • pobytovou taxu
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • plavby lodí - Benátky (cca 25 Euro)

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
 • vstupenka na představení Lazebník Sevillský (příplatek: 850 Kč.)
 • kaple Scrovegni (příplatek: 380 Kč)
 • 1x večeře (příplatek: 500 Kč)
 • 1/1 pokoj (příplatek: 1490 Kč)
 • Teatro Olimpico - nutná rezervace předem v CK (nejpozději 1 měsíc před odjezdem)
systém Open Travel Network
TOPlist