Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 30.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Heydukova 1589/6
180 00 Praha 8
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Itálie Zájezd č. 269

Velký okruh Sicílií, Egadské ostrovy

Velký okruh Sicílií, Egadské ostrovy
další fotografie »

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší krajiny, vč. zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů.


Program zájezdu

1. den (pá): Ve večerních hodinách odjezd z ČR.
2. den (so): NEAPOL (UNESCO), krátká prohlídka historického centra. Večer nalodění na trajekt – nocleh v kajutách.
3. den (ne): Vylodění v Palermu , přejezd do TRAPANI . Uvidíme především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Fakult. výlet na EGADSKÉ OSTROVY, vyhlášené křišťálově čistou mořskou vodou. Navštívíme ostrov FAVIGNANA s tufovými útesy, jemuž dominuje Monte Santa Caterina. Po návratu do Trapani následuje průjezd přes SALINE DI TRAPANI– bílá krajina mělkých nádrží (saline) a jemně se třpytících hromad soli.
4. den (po): Městečko ERICE, založené na legendární hoře Eryx, je známé z historie jako centrum Venušina kultu. Navštívíme městečko SEGESTA – prohlídka známého chrámu z 5 stol. př. n. l. Chrámový komplex u AGRIGENTA (UNESCO): Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe, se základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského aj.
5. den (út): Přejezd přes Hyblajské vrchy na jihovýchod Sicílie . NOTO – nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii. SYRAKUSY , město s významnými památkami a s bohatou minulostí, ostrovní stará část města Ortygia, ruiny chrámu Apollóna a Artemis aj.
6. den (st): Cesta k nejvyšší činné sopce Evropy ETNĚ. Zájemci vyjedou fakult. lanovkou a terénním busem až do výšky 3.000 m - obří lávová pole, výhledy na Catanii a do širokého okolí. Odpoledne nejkrásnější sicilské město TAORMINA , aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, park Lady Florence, antické divadlo aj.
7. den (čt): Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet do vulkanického souostroví LIPARSKÝCH OSTROVŮ - ostrov VULCANO,jenž je dle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, PORTO LEVANTE, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI , největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem.
8. den (pá): Cesta podél severního pobřeží Sicílie – prohlídka antického TYNDARIS a poutní mariánské baziliky na 180 m vysokém útesu nad Tyrhénským mořem. Odpoledne prohlídka malebného historického města CEFALÚ , které se lepí na skálu v podobě mytické příšery – normanská katedrála, arabská prádelna, pláž.
9. den (so): Prohlídka hlavního města Sicílie PALERMA . Město pod horou Pelegrino, je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie . Město, které nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu, Královský palác, kostel Jana Poustevníka, kašna Pretoria aj. Návštěva MONREALE , jenž se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Večer nalodění na trajekt, nocleh v kajutách.
10. den (ne): Ráno vylodění v NEAPOLI . Prohlídka historického centra města. V odpoledních hodinách odjezd.
11. den (po): Předpokládaný návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Propozice k zájezdu

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • trajekt Neapol - Palermo a zpět
  • 8x ubytování (6x v hotelu*** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu - 4lůžková kajuta)
  • 6x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • pobytové taxy

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 390 Kč)
  • 6x večeře na Sicílii (příplatek: 2400 Kč)
  • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 3600 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist