Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 28.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Dubrovník a Elafitské ostrovy

Dubrovník a Elafitské ostrovy
další fotografie »

Zájezd nás zavede na nejjižnější výběžek jadranského pobřeží, neopakovatelná směs historických památek ale i roztroušených ostrůvků s bujnou vegetací. Navštívíme historický Dubrovník, středověký Ston, Elafitské ostrovy - Koločep, Lopud, Šipan a Lokrum s bujnou středomořskou vegetací, krásnou přírodou a koupáním na nepřeplněných plážích. Vypravíme se na výlet do nedaleké Černé Hory za poznáním Kotoru i romantické Budvy.


Program zájezdu

1. den: Ve večerních hodinách odjezd z republiky.
2. den: MEDUGORJE - světoznámé poutní místo a vodopády Kravica na ponorné řece Trebižat - krásná přírodní scenérie, možnost koupání. Odpoledne příjezd na ubytování, pobyt u moře.
3. den: Pobyt u moře.
4. den: Fakult. lodní výlet na ELAFITSKÉ OSTROVY - oblíbená místa šlechtických rodin o čem svědčí četné vily a zahrady, architektonické památky, obranné věže z období tureckých nájezdů tzv. torety, krásná příroda, koupání. Malebný ostrov KOLOČEP, druhým z ostrovů bude ostrov ŠIPAN, který měla v oblibě i dubrovnická šlechta, přírodní scenérie ostrova, městečko Sudjuradj a prohlídka renesanční letní rezidence rodiny Stjepovič-Skočibuhové - reprezentační sály zámku, kaple, krásná zahrada. Součástí výletu je i typický dalmátský oběd. Ostrov LOPUD, oblíbené místo českého básníka a spisovatele V. Dyka. Malebné městečko LOPUD - podobná architektonická tvářnost jako Dubrovník.
5. den: Pobyt u moře.
6. den: Navštívíme kouzelné město DUBROVNÍK (UNESCO) - Pilská brána, promenáda Placa, Onofriova kašna, kostel sv. Spasitele, mramorem dlážděné ulice a barokní budovy, procházka po dubrovnických hradbách s úchvatnými pohledy na celé město, individuální volno. Fakultativně odjedeme i na nedaleký ostrov LOKRUM - zbytky benediktinského kláštera. Nyní je místo přírodní rezervací. Pro ostrov je typická bujná vegetace, lesní porost, stará botanická zahrada. Většina návštěvníků neodolá koupání v přírodním slaném jezírku nebo na několika přírodních plážích.
7. den: Výlet na pobřeží Černé Hory. Trajektem přeplujeme BOKU KOTORSKOU, připomínající norské fjordy. Městečko KOTOR (UNESCO) s masívem Lovčenu v pozadí, staré město, hradby, monumentální katedrála zasvěcená sv. Tryfonovi. BUDVA - staré město na výběžku pevniny, romantické uličky a mohutné hradby s vyhlídkou na poloostrůvek SV. STEFAN.
8. den: Pobyt u moře. Polodenní výlet do oblasti Malostonského zálivu. STON - historické centrum se středověkými stavbami, procházka po stonských hradbách ze 14. stol. Navštívíme místní saliny s možností nákupu soli. MALI STON - loviště ústřic.
9. den: Pobyt u moře a v podvečer odjezd do ČR.
10. den: Návrat v dopoledních hodinách.

Propozice k zájezdu

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • trajekt přes Boku Kotorskou
 • 7x ubytování v hotelu*** (Neum) - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klimatizací, sat TV a balkonem
 • 7x polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu
 • průvodce
 • pobytovou taxu

Cena nezahrnuje

 • Lodní výlet na Elafitské ostrovy - nutná rezervace předem v CK, platba na místě cca 55 Eur. Součástí výletu jsou nápoje na lodi, oběd v Šipanu u majitele lodi vč. nápojů, vstupné do rezidence.

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 330 Kč)
 • pokoj s balkonem na mořskou stranu - příplatek je účtován na osobu (příplatek: 700 Kč)
 • 1/1 pokoj (příplatek: 3000 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist