Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 29.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Itálie Zájezd č. 459

Benátská laguna (Slavnost gondol)

Benátská laguna (Slavnost gondol)
další fotografie »

Benátky jsou romantické město plné kanálů, historických památek a muzeí.
V termínu tohoto zájezdu se v Benátkách koná Slavnost gondol.
Nádherně nazdobená plavidla a jejich posádky v kostýmech se Vám předvedou v celé své kráse.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den: BENÁTKY (UNESCO) – prohlídka historického města, náměstí sv. Marka, Dóžecí palác, kampanila, rybí tržnice, muzeum Peggy Guggenheimové, projížďka po Canal Grande a Ponte Rialto, kostel San Paolo a kostel dei Frari, Scuola Rocco, Regata Storica – slavnost gondoliérů a veslařů na Velkém kanále, event. volný program.
3. den - 4.den: Pokračování prohlídky Benátek, lodí po kanále a na ostrovy MURANO (skláři) a BURANO (krajky), event. TORCELLO (významné památky), uličky Benátek, atmosféra kavárniček. Odjezd do ČR čtvrtý den večer.
5. den: Návrat do Prahy časně ráno.

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 2x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje)
  • 2x snídani

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
  • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 1200 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist