Vietnam - velký okruh

14 denní zájezd   Vietnam Vietnam    Vzdálené země

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: snídaně   Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy.
2. den: Přílet do Hanoje, ubytování v hotelu.
3. den: Prohlídka hlavního města HANOJE, návštěva mauzolea zakladatele Vietnamu Ho Chi Minha, Pagoda jediného sloupu, Tran Quoc Pagoda – nejstarší svatyně ve městě, položená na okraji Západního jezera. Po obědě Chrám literatury a vietnamská nejstarší universita z 11.století, udržované zahrady a historické budovy. Projížďka rikšami ulicemi Staré čtvrti. Zastávka u jezera Hoan Kiem, které je spojeno s místními legendami, chrám Ngoc Son, návštěva představení vodních loutek. Po večeři noční lehátkový vlak do Lao Cai.
4. den: Výjezd do horské vesnice SA-PA při úpatí nejvyšší hory Vietnamu (Fan Si Pan 3143m) nedaleko čínských hranic. Sapa je obklopena bujnou zelení a rýžovými terasami. V okolních kopcích žije řada horských etnik. Oběd a poté 2 km trek do jedné z domorodých vesnic CAT CAT, jež je domovem národa H´mong, příležitost poznat zdejší způsob života. Dále návštěva vesnice PHIN, kde žije jiné etnikum – Dzaové. Možnost nákupu ručně tkaných výrobků od místních žen. Prohlídka JESKYNĚ TA PHIN. Večeře a nocleh v hotelu v Sa-Pa.
5. den: Výlet do domorodé vesnice LAO CHAI (H´mongové), lehký trek ÚDOLÍM MUONG HOA, s nádhernými sceneriemi do vesnice Ta Van (Dzaové). Po obědě jízda do průsmyku TRAM TON a vycházka ke Stříbrnému vodopádu BAC. Návrat do Lao Cai a po večeři noční lehátkový vlak zpět do Hanoje.
6. den: Cesta do zátoky HA LONG (UNESCO) s více než 3000 vápencovými ostrůvky vystupujícími ze smaragdově zbarvené vody Tonkinského zálivu. Nalodění na tradiční místní loď(džunka), plavba po zátoce, pozorování útesů, skalních výběžků, pláží, plovoucích ostrovů, jeskyní. Návštěva jedné z nejkrásnějších JESKYŇ THIEN CUNG. Koupání, odpočinek, jídlo (oběd a večeře) a nocleh na lodi.
7. den: Časně ráno cvičení Tai Chi na palubě lodi a pozorování východu slunce. Brunch během plavby zpět po zátoce Ha Long, transfer na letiště, přelet do Hue, ubytování v hotelu.
8. den: HUE – sídelní město poslední vietnamské královské dynastie, první místo ve Vietnamu zapsané do seznamu UNESCO. Návštěva pagody Thien Mu stojící na břehu Voňavé řeky, prohlídka královského paláce, kde žila vládnoucí dynastie mezi lety 1802 -1945 (Vlajková věž, brána Ngo Mon, palác Thai Hoa, Zakázané Purpurové město aj.). Odpoledne hrobka Tu Duc krále-básníka, která je umístěna uprostřed nádherné zahrady s jezerem a elegantními pavilóny. Poté přejezd do historického přístavního města Hoi An ubytování v hotelu.
9. den: Svatyně MY SON – kdysi hlavní náboženské centrum Chamů, významem srovnatelné s kambodžským Angkor Watem, thajskou Ayutthayou a indonéským Borobudurem, věže a malé chrámky postavené v období mezi 7. a 13.stoletím z červených cihel. Odpoledne pěší prohlídka starého města HOI AN (UNESCO). Japonský krytý most, čínský společenský dům, museum, místní tržiště, umělecké galerie, suvenýry, krejčovské dílny. Návštěva lampiónové dílny, seznámení s druhy svítidel, jejich výrobou, možnost vlastní tvorby. Večeře a nocleh v Hoi An.
10. den: Přelet do SAIGONU, ubytování v Saigonu.
11. den: Návštěva tunelů CU CHI. Jedná se o rozsáhlý systém tunelů vyhloubených během let 1948-1968. Toto podzemní město sloužilo k úkrytu vojáků i obyvatel, ke skladování zbraní, byla zde nemocnice, kuchyně..Za vietnamské války bylo místo těžce bombardováno. V roce 1988 byla část areálu zpřístupněna turistům. Návrat do SAIGONU a po obědě prohlídka sídla bývalých indočínských guvernérů a později prezidenta Jihovietnamské republiky – tzv. Paláce Sjednocení. Katedrála Notre Dame a živý trh Ben Thanh, večeře a nocleh v Saigonu.
12. den: Výlet do delty MEKONGU - nejmohutnější řeky JV Asie, plavba po kanálu Vam Xep podél sadů s tropickým ovocem, krátká procházka pod palmami, pozorování každodenního poklidného života místních vesničanů. Zastávka na tradiční čaj s medem, možnost ochutnávky exotického ovoce, seznámení s jeho pěstováním. Po obědě v místní restauraci návštěva manufaktury na zpracování kokosu. Návrat do Saigonu, večeře na lodi plující po Saigon River, nocleh.
13. den: Volno před odletem ze Saigonu do Prahy.
14. den: Návrat do Prahy.

Cena obsahuje:

  • leteckou přepravu vč.letištních tax do Vietnamu a zpět
  • vnitrostátní přelety Hanoj- Hue, Hoi An-Saigon
  • lodní plavby a přejezdy busem/minibusem dle programu
  • 11x ubytování - 2x noční lehátkový vlak Hanoj-Lao Cai a zpět, 8x nocleh v hotelu***, 1 x nocleh loď (džunka)
  • 11x snídaně
  • 6x oběd a večeře (dle programu)
  • český a místní průvodce
  • vstupy (dle programu)
TOPlist