Uzbekistán - putování Hedvábnou stezkou

11 denní zájezd   Uzbekistán Uzbekistán    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: polopenze   


Zájezd průvodcuje Mgr. Kamil Hanák. Na zájezd je třeba se včas přihlásit z důvodu delší lhůty na vyřízení víza. K ZÁJEZDU BUDEME NA JAŘE POŘÁDAT PREZENTACI PRO ROZHODLÉ I DOSUD NEROZHODLÉ ZÁJEMCE. ZÁJEMCE O PREZENTACI PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ZÁJMU V CK.


Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Taškentu. Noční let.
2. den: Brzy ráno přílet do Taškentu. Vnitrostátní let Taškent – Urgenč. Přejezd do CHIVY – první seznámení s historickou částí Ichon Qala, která je celá obehnána mohutnými hradbami a tvoří tak nádherný skanzen pod širým nebem. Ubytování a večeře.
3. den: Prohlídka klenotu střední Asie CHIVY (UNESCO). Chiva je sice z monumentálních měst na Hedvábné stezce nejmenší, ale rozhodně ne méně zajímavá. Prohlídka Chivy zahrnuje komplex starého města Ichon Qala s pevností Kunya Ark, mešitou Juma Masquid, mauzoleem Pahlavana Mahmuda, Tosh-Khovli palácem, medresou Shergozi-khan, medresou Alloquli-Khan.
4. den: Přejezd do Buchary. Cestou překročíme druhou největší řeku Uzbekistánu Amu Darya pramenící na východním Pamíru a POUŠŤ KYZYLKUM. Poušť v Uzbekistánu není úplně „pustá“, lze pozorovat spoustu živočichů a při troše štěstí i volně žijící velbloudy.
5. den: BUCHARA (UNESCO) – starobylé město s mnoha architektonickými památkami. Komplex Lyabi-Hauz, Ulugbegova medresa, kryté bazary, mešita Magoki-Attar, minaret a mešita Kalon, medresa Mir-i-Arab, pevnost Ark, mešita Bolo-Hauz, mauzoleum Chasma-Ayub, medresa Nadir Devon Begi. Večeře v Nadir Devonbegi medrese a národní folklórní show.
6. den: PřejPřejezd do ŠACHRISABZU (UNESCO) – rodiště slavného Tamerlána, prohlídka paláce Ak-Sarai, mešity Ko´k-Gumbaz, komplexu Khazraty-Imam a krypty Tamerlána, komplexu Dottilavat. Dojezd do Samarkandu. V případě, že nebude dokončena rekonstrukce středu města, bude tento den náhradní program.
7. den: Den věnovaný horám ZERAFSHAN, které nesou stejný název jako uzbecká „zlatonosná“ řeka. Návštěva uzbecké vesnice TERSAK a seznámení s místním životem. Pěší výlet do centra hor kolem pastvin k menším vodopádům. Picnic na cestě. Po výletu návrat do Samarkandu, večeře v místní restauraci, nocleh v hotelu.
8. den: Celodenní prohlídka SAMARKANDU – nejkrásnějšího města na Hedvábné stezce. Slavné náměstí Registan (tzv. Písečné náměstí je symbolem města i celé země) s Ulugbegovou medresou a medresami Tillia-Kari a Sher Dor. Dále mauzoleum Gur-e-Emir a Rukhabod, starobylý architektonický komplex Shah-i Zinda – rozsáhlá nekropole se 44 hrobkami a 20 mauzolei z 11. – 15.st., mešita Bibi-Chanum, barvitý bazar „Siyob“. Večeře.
9. den: Dopoledne přejezd do Taškentu. Odpoledne prohlídka hlavního města Uzbekistánu TAŠKENTU: Starý Taškent - Barakchánova medresa, mauzoleum Hazrati Imam, tržiště Chorsu aj.
10. den: Výlet do hor centrální Asie do POHOŘÍ CHIMGAN, kde byla za sovětské éry vybudována i zimní střediska. Výjezd do letoviska Chimgan, které nyní slouží jako výletní místo pro obyvatele Taškentu. Výjezd lanovkou (bude-li funkční) a kratší pěší výlety. Sjezd k přehradě CHARVAK LAKE, která Vás udiví svou mohutností a rozlohou (obvod kolem dokola údajně přesahuje 100 km) i nádherně modrou barvou. Návrat do Taškentu, večeře v místní restauraci, nocleh v hotelu.
11. den: Odlet do Prahy.

Cena obsahuje:

  • letenky vč. tax Praha – Taškent – Praha a vnitrostátní let Taškent – Urgenč
  • 9x nocleh v hotelu 3*
  • 9x polopenzi
  • dopravu minibusem nebo autobusem (dle velikosti skupiny)
  • vstupy dle programu
  • průvodce a místního průvodce
  • Upozornění: Pořadí prohlídek měst může být pozměněno v závislosti na domácím letovém řádu.

Cena neobsahuje:

  • víza

Fakultativně:

  • poj. léč. výloh a vyššího storna - 600 Kč/os.
TOPlist