Pohodový pobyt na Podkarpatské Rusi - krajem Nikoly Šuhaje - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Pohodový pobyt na Podkarpatské Rusi - krajem Nikoly Šuhaje

8 denní zájezd   Ukrajina Ukrajina    Zájezdy s lehkou pěší turistikou

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


V jihozápadní výspě Ukrajiny leží kus země spjatý s naší historií - Podkarpatská Rus. Téměř tři desetiletí byla součástí bývalého československého státu. Dodnes je tato část historie všudypřítomná (historické památky, budovy, české nápisy a značení, vzpomínky místních obyvatel). Uvidíme zemi nám tak blízkou, ale kulturou dnes už hodně vzdálenou. Uvyklí na shon a komfort naší společnosti poznáme tvrdý život pod východními Karpaty. Vesničky s dřevěnými domky a kostelíky ležící v hlubokých a zalesněných údolích s divokými řekami a bystřinami nás vrátí o několik desítek let nazpět. Téměř nedotčená příroda v nás bude vyvolávat romantické pocity a nostalgie po dávných časech. Ubytovaní budeme v luxusním hotelovém středisku v oblasti Mežhorje, uprostřed kraje známého z knih Ivana Olbrachta. Náš ***hotel má 2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a TV.


Program zájezdu

1. den: Odpolední odjezd z ČR, tranzit přes Slovensko na Ukrajinu.
2. den: Příjezd na ubytování do MEŽHORJE, snídaně na hotelu, dopolední procházka po MEŽHORJE, odpoledne autobusem výjezd na nenáročnou vycházku po loukách s výhledy na okolní poloniny a hory, mezi sedlem KAMJONKA a Mežhorjem, večeře na hotelu.
3. den: Snídaně, odjezd busem pod poloninu BORŽAVA, snad nejkrásnější poloninu Podkarpatské Rusi, do vesničky PILIPEC, sedačkovou lanovkou se dostaneme téměř na hřeben, na který vystoupáme a postupně zdoláme nejvyšší vrcholy poloniny - VELIKIJ VĚRCH (1 598 m) a STOJ (1 681 m), zpět strmě sestoupíme podél vodopádu ŠIPOT, v jehož průzračných vodách se můžeme vykoupat (túru lze zkrátit a pro sestup můžeme využít lanovku), autobusem zpět z Pilipce do hotelu, večeře.
4. den: Snídaně, výlet do NÁRODNÍHO PARKU SINĚVIR, výstup k legendou opředenému SINĚVIRSKÉMU JEZERU, návštěva malebné vesničky SINĚVIRSKÁ POLJANA, ochutnávka místní speciality šašliku, procházka romantickými údolími řek Těrebly a Ozerjanky, výstup k vysokohorskému divokému jezírku OZIRCE ve svahu poloniny PIŠKOŇA, koupání v osvěžujících peřejích průzračných říček, autobusem zpět do hotelu, večeře.
5. den: Snídaně, odjezd autobusem pod poloninu BORŽAVA, na kterou se opět přiblížíme lanovkou, a tentokrát po pěšinách lemovaných hustými porosty borůvek přejdeme po hlavním hřebenu s nádhernými výhledy do údolí a na panorama celé poloniny až do vesnice RIČKA, autobusem do hotelu, večeře.
6. den: Snídaně, výlet do KOLOČAVY za nedávnou československou historií - muzeum Ivana Olbrachta, dřevěný kostelík s hroby četníků zastřelených Nikolou Šuhajem, skanzen s úzkokolejkou, hroby Nikoly a Eržiky. Vystoupáme „gruzavikem“ na hřeben poloniny KRÁSNÁ, projdeme se po hřebeni a sestoupíme zpět do KOLOČAVY, občerstvení v bývalé četnické stanici, autobusem zpět do hotelu, večeře.
7. den: Snídaně, autobusem odjezd do vesničky IZA s proutěným zbožím všeho druhu, návštěva druhého největšího města Podkarpatí MUKAČEVA (hrad, centrum města s pěší zónou, poslední nákupy v ohromné tržnici), odjezd přes Slovensko do ČR.
8. den: Dopolední návrat do ČR.

Cena obsahuje:

  • dopravu autobusem
  • 5x ubytování v hotelu
  • 6x snídani
  • 5x večeři
  • průvodce

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 240 Kč)
  • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 3400 Kč)