Tunisko - velký okruh

8 denní zájezd   Tunisko Tunisko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: polopenze   

Propozice zájezdu


Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Tuniska, transfer na ubytování, večeře, nocleh.
2. den: TUNIS – hlavní město Tuniska, starobylá medína (UNESCO) s úzkými uličkami, starými mešitami, orientálními trhy. KARTHAGO – kdysi nejvýznamnější punské město, dnes významný archeologický areál a pozůstatky starého punského a římského přístavu. SIDI BOU SAID – bílé romantické městečko položené vysoko na útesech nabízí ohromující výhled na Tuniský záliv.
3. den: NABEUL – medína s úzkými uličkami, branami a průchody, návštěva keramické dílny. Bývalé rybářské městečko HAMMAMET – prohlídka staré medíny. PORT EL KANTAOUI – malebný přístav. Přejezd do Sousse, ubytování v hotelu. Poté návštěva MONASTIRU – přístav založený Féničany nedaleko Sousse, rodiště bývalého tuniského prezidenta Habíba Burgiby, který zde i pohřben, Ribát – monastirská obranná pevnost patří k nejstarším a nejlépe dochovaným v celém Tunisku.
4. den: EL DJEM – třetí největší římský amfiteátr, postavený v l. 230 – 238 n.l., který patří k nejzachovalejším na světě. Trajektem přesun na ostrov Djerba, ubytování v hotelu, nocleh.
5. den: Odjezd z ostrova Djerba „římskou drahou“. MATMATA – berberská vesnice je největší a nejznámější troglodytní jeskyní v Tunisku, tvořená domy vyhloubenými do skal, prohlídka berberského obydlí. DOUZ – brána Sahary, východisko cest na Saharu, leží na východním okraji Velkého východního ergu, který sahá až do Maroka, zde končí asfaltová silnice a dál se dá pokračovat jen terénními auty nebo na velbloudech. Fakult. možnost projížďky na velbloudech k písečným dunám. Ubytování, nocleh.
6. den: Z Douzu do Tozeuru přes solné jezero CHOTT EL-DJERID – nejrozlehlejší solné jezero v severní Africe, které je po většinu roku vyschlé, vede přes něj 64km dlouhá silnice po hrázi. TOZEUR – jedna z nejkrásnějších tuniských oáz s přibližně 3000 palmami, proslavená pěstováním nejkvalitnějších datlí. Fakult. projížďka kočárem do oázy s možností návštěvy soukromé ZOO, odpoledne fakult. vyjížďka terénními vozy do horských oáz CHEBIKA a TAMERZA – horská oáza, přezdívaná visutý balkon shlížející na Saharu, proslavená filmem Anglický pacient. Ubytování, nocleh v Tozeur.
7. den: Přejezd do KAIROUANU (UNESCO) – čtvrté nejposvátnější místo islámského světa s Velkou mešitou a mnoha dalšími zajímavostmi, návštěva místního souku a výrobny koberců. Přejezd do Sousse, ubytování, nocleh.
8. den: Odlet z Tuniska do Prahy.

Cena obsahuje:

  • leteckou dopravu vč. tax
  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu busem či mikrobusem na výlety
  • průvodce
  • 7x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 7x polopenze
  • Změna programu vyhrazena.
TOPlist