Srí Lanka - s prodloužením o pobyt na Maledivách

14 denní zájezd   Srí Lanka Srí Lanka    Vzdálené země

   ubytování: hotel ***+       doprava: letecky       strava: polopenze   

Propozice zájezdu

Souostroví Maledivy je roztroušeno kolem rovníku v Indickém oceánu a představuje tak sny o tropickém ráji. Ostrovy jsou lemovány korálovými útesy a nádhernými bílými plážemi. Ukážeme vám to nejzajímavější ze Srí Lanky a poznáte luxus Malediv. Nabízíme jedinečný odpočinek na plážích Malediv v resortu****se stravováním All inclusive, v kombinaci s poznáním exotické Srí Lanky s ubytováním v hotelech***/**** s polopenzí.

Maledivy – resort Adaaran Select Hudhuranfushi**** leží v jihovýchodní části atolu Severní Malé, na ostrůvku plném tropické vegetace.
2 lůžkové luxusní plážové vilky s terasou, obklopené krásnou pláží s bílým pískem, ve stínu palem a tropické vegetace. K dispozici je i několik restaurací, SPA centrum, bar u bazénu a na pláži, výběr z rekreačních aktivit vč potápění (PADI certifikace). Dobrá volba pro klienty hledající odpočinek, pěkné koupání a kvalitní servis.

Na Maledivách je stravování formou All inclusive - vše formou bufetu - od tradiční maledivské až po západní kuchyni + dopolední, odpolední a půlnoční snack bufet a nápoje.


Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
607-01 6.3. - 19.3.2022 68 490 Kč termín zrušen
607-02 20.11. - 3.12.2022 68 490 Kč rezervovat »
volno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy s průvodcem přes Dubaj na Srí Lanku.
2. den: Ráno přílet do COLOMBA , prohlídka hl. města Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green, odpoledne odjezd do hotelu.
3. den: Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA (UNESCO), bývalé hl. město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“.
4. den: Dopoledne druhé královské město POLONNARUWA (UNESCO), středověká metropole Srí Lanky,paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme srílanské dřevařské dílny aodpoledne budeme mít možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m 2 formou Jeep safari (cca 50 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky ptactva - čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj.
5. den: Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA (UNESCO), tzv. osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme obdivovat světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULLE (UNESCO) „Zlatá skála“ – překrásně zdobené jeskyně s mnoha symboly buddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie. Průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY (UNESCO), ležícího na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.
6. den: Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám Dalada Maligawa s vzácnou relikvií - Buddhův zub) a Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli Ganga. Seznámíme se s flórou Srí Lanky, atrakce zahrady - jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 m2, obří bambusy, vzácné palmy "Coco de Mer". Zastavíme v muzeu drahýchkamenů a diamantů - ukázka těžby a opracování tradičních rubínů a safírů formou videoprojekce. V podvečer možnost shlédnout tradiční srílanské představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.
7. den: Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka, možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí LankyPiduruthalagala (2555 mn.m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA, v překladu „město světla"- sídelní místo Britů.
8. den: NP HORTON PLAINS (UNESCO), fakult. výlet do krásné tiché oblasti vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků (cca 50 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - BAKER´S FALLS až k vyhlídce Konec světa,zde náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud název vyhlídky a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Ostatní individuální volno, odpoledne společně odjezd do letoviska u Indického oceánu.
9. den: Koupání v Indickém oceánu na Srí Lance, volný den a v podvečer transfer na letiště do Colomba , odlet na Maledivy. Zde nás bude čekat na letišti delegát, transfer rychlolodí (cca 25 min.) do resortu**** na ubytování.
10. den: Pobyt u oceánu na exotických MALEDIVÁCH–NORTH MALÉ ATOLL, koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek, strava All inclusive.
11. den: Pobyt u oceánu na exotických MALEDIVÁCH–NORTH MALÉ ATOLL, koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek, strava All inclusive.
12. den: Pobyt u oceánu na exotických MALEDIVÁCH–NORTH MALÉ ATOLL, koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek, strava All inclusive.
13. den: Pobyt u oceánu, koupání, večer transferrychlolodí na letiště do Malé, odbavení delegátem.
14. den: Přílet do Prahy cca ve 14.00 hod.

Cena obsahuje:

 • let. přepravu Praha - Colombo a zpět přes Maledivy
 • let. taxy
 • transfer z/na letiště na Srí Lance a Maledivách
 • dopravu místnímklim. busem po Srí Lance
 • 11x ubytování - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 7x na Srí Lance hotely ****/***, 4x na Maledivách-resort****)
 • 7x polopenzi - Srí Lanka
 • 3x All inclusive + 1x snídaně - Maledivy
 • místní průvodce
 • delegáta na Maledivách v den příletu a odletu
 • průvodce na Srí Lance

Cena neobsahuje:

 • vstupy, fakult. výlety, služby, vízum cca 35$
 • Na vstupy na Srí Lance doporučujeme částku 140$.

Fakultativně:

 • pojištění léčebných výloh a storna do 80 000 Kč (příplatek: 1400 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 17200 Kč)
 • Ubytování v resortu na Maledivách je možné zajistit i na vodních bungalowech za příplatek (na osobu) (příplatek: 16500 Kč)
TOPlist