Srí Lanka - ostrov památek, čajovníkových plantáží a exotické flory i fauny

10 denní zájezd   Srí Lanka Srí Lanka    Vzdálené země

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: polopenze   

Propozice zájezdu

Zájezd nás zavede na exotickou Srí Lanku - Srí Lanka se překládá jako „Krásná země“, objevíme fantastickou rozmanitost ostrova, kulturní dědictví buddhistů i hinduistů, nádherné chrámy s bohatou výzdobou, bujné vegetace deštných pralesů, volně žijící slony, ale i čajové plantáže a překrásné pláže Indického oceánu. K ZÁJEZDU BUDEME NA JAŘE POŘÁDAT PREZENTACI PRO ROZHODLÉ I DOSUD NEROZHODLÉ ZÁJEMCE. ZÁJEMCE O PREZENTACI PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ZÁJMU V CK.


Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy.
2. den: Přílet na Srí Lanku v ranních hodinách. Prohlídka COLOMBA – největší město Srí Lanky, původně malý přístav, který se začal rozvíjet po příchodu Portugalců, zejména pak za britské éry, kdy byl hlavním městem. Stará koloniální část města, Památník nezávislost aj. Nocleh.
3. den: Přejezd do vnitrozemí . SLONÍ SIROTČINEC V PINNEWALE - místo, kde uvidíte velké množství slonů, kteří se sem dostali, když je našli v přírodě zraněné a opuštěné. Najdete tu maličká slůňátka i velmi staré slony, o které je dobře postaráno. Krmení slonů, koupání slonů v řece, prohlídka výroby papíru ze sloního trusu. Dojezd na nocleh.
4. den: Oblast tzv. “Kulturního Trojúhelníku“. SIGIRIYA (UNESCO) - velkolepá skalní hora, která byla královským městem (5. stol.). Na obrovské Lví Skále bylo město, které mělo paláce, vodní zahrady, krásné malby a odkud jsou krásné vyhlídky do okolí. Odpoledne POLONNARUWA - bývalé královské město - starověké památky, nádherné chrámy, ohromné sochy Buddhy. Návštěva bývalých královských paláců. Nocleh.
5. den: DAMBULLA (UNESCO) – jedna z nejúžasnějších památek na ostrově, izolovaný skalní masív, ve kterém jsou skalní chrámy z 1.stol. př. n. l. Úchvatná výzdoba chrámů je z 18. stol. – velké množství různobarevných nástěnných maleb a soch nejčastění ležícího, sedícího a stojícího Buddhy. Poté přejezd do horské oblasti, cestou zastávka v ajuvedské bylinkové zahradě. KANDY - prohlídka historického města, kolébky sinhálské kultury a tradic, kde se nachází další posvátné místo - Chrám Buddhova zubu, prohlídka chrámu. V podvečer možnost návštěvy divadla v Kandy, kde předvádí typické kandyjské tance a ohňovou show. Nocleh.
6. den: KANDY - prohlídka krásné botanické zahrady Paradeniya, kde lze obdivovat pavilion orchideí, zahrádku koření, Palm Avenue i největší fíkovník. Dale přejezd do krásné oblasti čajových plantáží. Po cestě návštěva čajové plantáže a fabriky. NUWARA ELIYA - nejvýše položené město na Srí Lance, založeno Brity v 19.stol., kterému se přezdívá „Malá Anglie”. Nocleh.
7. den: Pokračování cesty horskou krajinou směrem na jih a k moři. ELLA - nejkrásnější vesnice na celém ostrově zasazená v krásné krajině čajových plantáží. Zastávka u vodopádů RAWANA FALLS. Dojezd do hotelu. Odpoledne odjezd jeepy do vyhlášeného národního parku YALA (buvoli, krokodýli, sloni, gepardi, opice aj.).
8. den: Přejezd na jihozápadní pobřezí. GALLE (UNESCO) - prohlídka nejlépe zachovalého koloniálního města, ležící na břehu Indického oceánu. Původně portugalská poté holandská pevnost, obklopená opevněním (největší dochované Evropany postavené opevnění v celé Asii). Procházka úzkými uličkami plnými obchůdky, galeriemi, velký britský maják apod. Cestou zastávka u rybářů na kůlech. Odpoledne dojezd do hotelu, volno na koupání, nocleh.
9. den: Volno, odpočinek na koupání. V podvečer transfer na letiště.
10. den: Přílet do ČR.

Cena obsahuje:

  • letenku na Sri Lanku a zpět vč. let. tax
  • dopravu mikrobusem nebo autobusem po ostrově
  • průvodce
  • 7 ubytování v hotelích***
  • 7x polopenzi

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 1200 Kč)
  • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 5000 Kč)
TOPlist