Středověké Srbsko

11 denní zájezd   Srbsko Srbsko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   

Propozice zájezdu

Tento poznávací zájezd nás seznámí s nejvýznamnějšími pamětihodnostmi středověkého Srbska a zavede nás do úchvatných horských scenérií středního a jižního Srbska, které si vybrali srbští panovníci pro stavbu svých sídel, hradů a klášterů, v nichž se posléze nechávali pohřbít. Během našeho putování poznáme mnohá z měst, která sloužila jako hlavní města středověkého i novodobého Srbska, a navštívíme většinu památek UNESCO této balkánské země. Na své si přijdou především milovníci umění, historie, přírody. Nebudou chybět ani chutná jídla, skvělá vína a řízná balkánská hudba. Zájezd připravil a průvodcuje Mgr. Kamil Hanák.


Program zájezdu

1. den: Brzy ráno odjezd do srbské Vojvodiny. Odpoledne procházka po secesní SUBOTICI, města se středoevropskou atmosférou doby Marie Terezie.
2. den: NOVI SAD, prohlídka starého centra a rakouské pevnosti PETROVARADIN, přesuneme se do vinařského střediska SREMSKÝCH KARLOVCŮ, kdysi sídla srbských patriarchů, s mnoha barokními stavbami, kaplí míru a vynikajícími víny. Národním parkem Fruška Gora do bývalé antické metropole SIRMIUM s císařskými paláci doby římské ve městě SREMSKA MITROVICA.
3. den: Prohlídka BĚLEHRADU - pevnost Kalemegdan, katedrála, zámeček kněžny Ljubice, kostel sv. Marka a monumentální chrám sv. Sávy, vrchol AVALA s památníkem a restaurací. SMEDEREVO - nejrozsáhlejší středověká pevnost na území střední Evropy.
4. den: Přesun do oblasti Šumadije, do městečka TOPOLA, místa spjatého s prvním srbským protitureckým povstáním z roku 1804. Prohlédneme si KARADJORDJŮV ZÁMEČEK a vystoupíme na vrchol OPLENAC s monumentálním mauzoleum královské rodiny Karadjordjevićů. Prohlídka opevněných klášterů MANASIJA a RAVANICA. V oblasti Srbského krasu prohlídka jeskyně RESAVSKA PEĆINA.
5. den: Výšlap k ruinám Todorovy věže na hradě STALAĆ nad soutokem Jižní a Západní Moravy. Pod svahy pohoří Veliki Jastrebac nasajeme atmosféru středověké metropole Srbska, města KRUŠEVAC se slavnými moravskými stavbami NAUPARA a LAZARICA. Klášterní areály pocházející z doby bitvy na Kosově poli, do kláštera KALENIĆ představujícího vrchol malířství 15. století, a LJUBOSTINJA, jednu z nejkrásnějších staveb moravské školy. Nocleh v lázeňském měste VRNJAČKA BANJA.
6. den: Cesta magickým kaňonem řeky IBAR s dominantou pohoří Kopaonik a Golija, prohlídka korunovačního chrámu srbských králů v ŽIČI, výstup na majestátní hrad MAGLIČ. Zastávka v areálu STUDENICA (UNESCO), jednom z nejhodnotnějších klášterních komplexů na Balkáně. Odpoledne seznámení s orientálním městem NOVI PAZAR a památkami jeho okolí (zbytky hradu Ras, kostel sv. Petra, kláštery Djurdjevi Stubovi, Sopoćani – vše UNESCO).
7. den: Přejezd do KOSOVA. Přes středověkou lokalitu BANJSKA se přesuneme do oblasti Metohije do areálu PEĆSKÉHO PATRIARCHÁTU (UNESCO), sídla hlavy srbské pravoslavné církve v úžasné RUGOVSKÉ SOUTĚSCE. Odpoledne přejezd ke klášteru VISOKI DEČANI (UNESCO) s nejrozsáhlejším freskovým cyklem na Balkáně, který zahrnuje několik tisíc kompozic. Nocleh v hotelu.
8. den: Ráno prohlídka PRIZRENU, jednoho z nejkrásnějších a nejorientálnějších měst Balkánu. Kromě mešit a pevnosti uvidíme slovutný chrám BOGORODICA LJEVIŠKA (UNESCO). Přes pohoří Šar Planina se přesuneme do impozantního kláštera GRAČANICA (UNESCO) s freskami ovlivněnými paleologovskou renesancí. Dále navštívíme památník slavné bitvy na KOSOVĚ POLI (1389), která měla fatální následky pro srbský národ a výrazně ovlivnila celou střední Evropu. Prohlídneme si hlavní město PRIŠTINU s mnoha mešitami, tureckými lázněmi, vládními budovami a muzeem Kosova. Nocleh v hotelu.
9. den: Seznámíme se s oblastí Polimí. V městečku BERANE navštívíme muzeum Polimí a klášter DJURDJEVI STUPOVI ze 13. století. Přes městečko BIJELO POLJE s kostelíkem Sv. Petra ze 13. stol., odkud pochází nejstarší a nejkrásnější památka srbského písemnictví – MIROSLAVOVO EVANGELIUM, přejedeme do srbského Sandžaku. Zastávka v klášteře MILEŠEVO, světově známém díky FRESCE BÍLÉHO ANDĚLA.
10. den: Po ranní zastávce v ARILJE s chrámem s proslulou realistickou freskovou výzdobou se přesuneme do OVČARSKO-KABLARSKÉ SOUTĚSKY. Zbytek dne strávíme procházkou mezi vrcholky OVČAR a KABLAR v oblasti meandru kolem řeky Západní Morava, s osmi malými kláštery ukrytými hluboko ve skalách, několika hospůdkami a lázeňským městem OVČAR BANJA. Noční přejezd.
11. den: Dojezd do ČR večer.

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu autobusem
  • 9x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu ve 2lůžkových pokojích
  • 9x polopenzi
  • průvodce
  • pobytovou taxu

Fakultativně:

  • 1/1 pokoj - 2990 Kč
TOPlist