Slovinsko - přírodní krásy, památky i koupání v mořském parku Termaris II

8 denní zájezd   Slovinsko Slovinsko    Pobytové zájezdy s výlety

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


Tento nový zájezd Vám nabízí ve volném čase možnost koupání v jedinečných bazénech Termaris. Můžete relaxovat v několika bazénech a ve velké vířivce s mořskou vodou teplou 30°C přímo na břehu moře a s výhledem na Jadran. Jedná se o největší bazénový komplex s ohřívanou mořskou vodou na slovinském pobřeží (plocha přes 2000 m2).
Upravili jsme program tak, aby se sem mohli vydat i ti z Vás, kteří již Slovinsko navštívili. V rámci výletů zamíříte na jeden celodenní výlet na chorvatskou Istrii do Poreče a Rovinje. V Hrastovlje ve starobylém kostele uvidíte jedinečný obrazový cyklus Tanec smrti. V Itálii se vydáme do Grotta Gigante, obrovské jeskyně, i za romantickým zámkem Duino a skalnatým malebným pobřežím.


Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do Slovinska. Prohlídka města CELJE, které se může pochlubit středověkým jádrem. Nad městem na vysoké skále se tyčí zřícenina mohutného hradu. Zastávka v HRASTOVLJE – jedinečná ukázka středověké malby – Tanec smrti z r. 1490. Dojezd na ubytování do Portorože .
3. den: Dopoledne pro zájemce pěší výlet do historického centra PIRANU , který Vás okouzlí úzkými uličkami, romantickými náměstími, katedrálou sv. Jiří na vrcholku kopce, nádhernými vyhlídkami aj. Ne nadarmo je Piran nazýván nejkrásnějším přímořským městem Slovinska, svůj vzhled získalo v benátské době, kdy také bylo nazýváno „druhými Benátkami“. Odpoledne volno ke koupání.
4. den: Výlet do Itálie: GROTTA GIGANTE, která patří k rozsáhlému systému jeskyní a krasových útvarů v oblasti Krasu a nabízí návštěvu největší podzemní prostory zpřístupněné turistům a bohatství stalaktitů a stalagmitů. Vycházka ze SISTIANY po Sentiero Rilke (trasa může být absolvována i v opačném směru) – cesta nad vápencovými skalami Duino (Devínské stěny), kudy prošel i spisovatel R. M. Rilke a napsal o ní ve svých deseti Elegiích z Duina, v délce cca 2,5 km s pěknými výhledy, vede k hradu DUINO, který proslavila řada prestižních hostů jako císařovna Sissi, Johann Strauss, Franz Liszt a další, možnost návštěvy a prohlídky interiérů. Věže hradu Duino se zvedají na skalnatém ostrohu vybíhajícím do moře. Básníci sem chodili hledat inspiraci.
5. den: Turistický výlet ze Strunjanu (přejezd autobusem) na nejvyšší útesy na Jadranu (až 80 metrů vysoké), daleké výhledy do oblasti Terstského zálivu, na Terst, Miramare, Izolu , Piran , naučná stezka. Poté procházka přes nejsevernější saliny na Jadranu, které jsou stále funkční – STRUNJAN . Průchod 550 metrů dlouhým tunelem Valetta bývalé železnice Parenzana do Portorože a přes toto mondénní letovisko pěšky návrat zpět na ubytování (celkem cca 10 km pěšky, možnost zkrátit při zpáteční cestě místním autobusem). Odpoledne volno ke koupání.
6. den: Celodenní výlet na chorvatskou Istrii: historické město POREČ s raně křesťanskou bazilikou zapsanou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jako nejlépe dochovaná raně křesťanská bazilika na světě. ROVINJ – prohlídka historického centra městečka s krásnými paláci, městskými branami i dominantním kostelem sv. Eufemie na vrcholku kopce. Možnost koupání na nádherných plážích nedaleko Rovinje nebo Poreče, v případě horšího počasí procházky kolem krásného pobřeží (jsou možné na obou místech).
7. den: Dopoledne ještě volno ke koupání, poté odjezd z Portorože, návštěva POSTOJENSKÉ JESKYNĚ , která je druhou největší zpřístupněnou jeskyní v Evropě (oslnivá krápníková výzdoba včetně pětimetrového zářivě bílého stalagmitu Briliant, který je symbolem Postojenské jeskyně, v rámci prohlídky jízda podzemním vláčkem v délce 3,7 km). Na závěr dne prohlídka historického centra starobylého města ŠKOFJA LOKA. Odjezd do ČR.
8. den: Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách. Pořadí jednotlivých výletů může být přehozeno dle aktuální otevírací doby.

Cena obsahuje:

 • doprava autobusem
 • průvodce
 • 5x ubytování v hotelovém resortu (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
 • 5x polopenze
 • vstup do mořského parku Termaris (neomezený vstup do vnitřních bazénů v rámci otevírací doby)
 • většina pokojů je s terasou (může být malá) nebo s balkonem (pokoje s balkonem CK negarantuje)
 • (přání týkající se ubytování, např. pokoje vedle sebe, oddělené postele apod., je nutno uvést hned při přihlášení a na přihlášku. Na místě po příjezdu již nelze ubytování měnit, vše připravují na hotelu předem).

Cena neobsahuje:

 • Cena nezahrnuje pobytovou taxu - cca 3,5 €/os./den (platí se na místě, vybere průvodce)

Fakultativně:

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 320 Kč)
 • 1/1 pokoj - omezený počet (příplatek: 2800 Kč)
TOPlist