Skvosty staré Rusi a zlatý prsten Moskvy

14 denní zájezd   Rusko Rusko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


Pokud chcete poznat místa, kde se zrodila stará Rus, předchůdkyně dnešní největší země světa, pokud chcete poznat její tradice a pochopit byzantské kořeny, které jsou základem kultury všech tří východoslovanských zemí - Ruska, Ukrajiny a Běloruska, pak je toto ten správný zájezd, který hledáte. Kromě staré metropole Kyjevské Rusi, Kyjeva i pozdějšího carství Moskvy se toto putování zaměřuje především na Zlatý prsten Ruska, turistickou trasu po středověkých městech centrálního Ruska, kde se soustřeďují proslavené historické a architektonické památky, díla z období největší slávy vladimirsko-suzdalského stavitelství. Zachované pevnosti, chrámy a kláštery patří mezi klenotnice ruského středověkého umění.

Zájezd připravil a průvodcuje Mgr. Kamil Hanák.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR a cesta přes Polsko na Ukrajinu.
2. den: LVOV, kde se bohaté kupecké domy mísí s mnoha katolickými kostely, pravoslavnými chrámy a židovskými památkami.
3. den: Obrovský klášterní komplex POČAJIV, po Kyjevu druhá nejposvátnější ukrajinskou památku. Posléze se přesuneme do oblasti Volyně, kde po krátkých zastávkách v KREMENCI s pozůstatky hradu a jezuitské koleje a v DUBNĚ se zbytky renesančního hradu Ostrožských navštívíme metropoli LUCK se zachovalým historickým jádrem (hrad, katedrála, barokní chrámy a především hospoda U Švejka). Na nocleh se přesuneme do ŽITOMIRU.
4. den: Celodenní návštěva KYJEVA - chrám sv. Vladimíra, Opera, Zlatá brána, katedrála sv. Sofie, klášter sv. Michala, Vladimirský vrch s vyhlídkou a sochou sv. Vladimíra, Náměstí nezávislosti, Chreščatyk. Odpoledne navštívíme KYJEVSKO-PEČERSKOU LÁVRU (UNESCO) - klášter s rozsáhlými katakombami.
5. den: Dopoledne si prohlédneme ČERNIGOV (UNESCO), metropoli Polesí, která je díky velké koncentraci klášterů se zlatými kupolemi, kostelními věžemi a mnoha historickými památkami zvána muzeem pod širým nebem či Ukrajinským Jeruzalémem. Odpoledne přejezd do Ruské federace. V případě dlouhého stání na hranicích (někdy i 5 hodin) pozdní příjezd na hotel.
6. den: První zastávka v Rusku ve vesnici SPASSKOJE-LUTOVINOVO s rodovým zámečkem I. S. Turgeněva s parkem. Odpoledne navštívíme v JASNÉ POLJANĚ panské sídlo Lva Nikolajeviče Tolstého, muzeum a hrob tohoto slavného velikána. V nedaleké TULE se projdeme po hradě postaveném podle vzoru moskevského Kremlu.
7. den: Tento den se budeme věnovat návštěvě MOSKVY - Rudé náměstí (UNESCO), chrám Vasila Blaženého, Mauzoleum, Kreml (UNESCO), Manéžní náměstí, Bolšoj těatr, Kitaj-gorod, chrám Krista Spasitele.
8. den: Prvním městem Zlatého prstenu, které navštívíme, bude SERGIJEV POSAD s TROJICKO-SERGIJEVSKOU LÁVROU, největším klášterem v Rusku. V katedrále Nejsvětější Trojice uvidíme slavný ikonostas ANDREJE RUBLEVA. Další zajímavé město staré Rusi, PERESLAVL-ZALESSKIJ, navštívíme odpoledne. Toto rodiště ALEXANDRA NĚVSKÉHO bývalo bohatým sídlem údělného knížectví, jehož slávu dodnes připomínají budovy klášterů nikitského, danielského, fjodorovského a gorického.
9. den: Dopoledne navštívíme ROSTOV VELIKÝ, nejstarší město severovýchodní Rusi, staré centrum knížectví a sídlo metropolity. Prohlédneme si hrad a nejvzácnější památku města - chrám Zesnutí Bohorodice s překrásnými freskami a samostatnou zvonicí. Pak se přesuneme do JAROSLAVLE, kde naši pozornost upoutají zbytky opevnění, Svatá brána a chrám Proměnění Páně.
10. den: Ve starobylém městě KOSTROMA si prohlédneme IPATĚVSKÝ KLÁŠTER s malebným chrámem Nejsvětější Trojice. Odpoledne se zastavíme ještě v městečku PLJOS, které se díky své malebnosti stalo vyhledávaným místem ruských krajinářů, především malíře LEVITANA, který zde má své muzeum.
11. den: Jedno z nejkrásnějších ruských měst - SUZDAL. Navštívíme hradní čtvrť s chrámy, jejichž cibulovité věžičky se zvedají na pozadí dřevěných domků a zeleně. V nedalekém VLADIMIRU vstoupíme slavnou ZLATOU BRÁNOU do Kremlu a prohlédneme si chrám Zesnutí Panny Marie s freskami od Rubleva. Za městem se ještě zastavíme při ústí Něrli do Kljazmy u starobylého chrámu PANNY MARIE POMOCNÉ NA NĚRLI, nejkrásnější dílo raného ruského stavitelství.
12. den: Dopoledne se přesuneme k MOŽAJSKU, v jehož blízkosti se u vesnice BORODINO zastavíme u památníku slavné bitvy proti Napoleonovi. Odpoledne přejedeme do starobylého města SMOLENSKA, „západního klíče k ruskému státu“. Kromě středověkého hradu a starých chrámů si prohlédneme také slavný památník zavražděných polských důstojníků v nedaleké KATYNI. Na nocleh přejedeme do BĚLORUSKA.
13. den: Dopoledne návštěva MINSKU - hlavního města Běloruska. Prohlídka historického centra s radnicí, katolickou a pravoslavnou katedrálou, státních budov a Trojického předměstí. Cestou na hranice se ještě krátce zastavíme v malebném městečku KOBRYNU, kde si prohlédneme náměstí s domkem polního maršála SUVOROVA. Noční přejezd přes Polsko.
14. den: Příjezd do ČR odpoledne.

Cena obsahuje:

  • pojištění léč. výloh v zahraničí a storna
  • dopravu autobusem
  • 11x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu ve 2lůžkových pokojích
  • 11x polopenzi
  • pobytovou taxu
  • průvodce

Cena neobsahuje:

  • vízum do Ruska a povinné vízové centrum - cca 1690 Kč
  • vízum do Běloruska - 390 Kč

Fakultativně:

  • 1/1 pokoj - 4 800 Kč.