Petrohrad, Pobaltí, NP Kurská kosa

10 denní zájezd   Rusko Rusko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: snídaně   

Propozice zájezdu

Tady se psaly dějiny. Více než dvě století byl Petrohrad hlavním městem Ruského impéria a dodnes je považován za kulturní centrum Ruska. Vychutnejte si tep velkoměsta, vydejte se do skvostných carských paláců a ponořte se do krásy umění jednoho z nejkrásnějších měst na zemi „klenotu Ruska“ Petrohradu. V průběhu zájezdu navštívíme i skvosty pobaltských států včetně litevské části NP Kurská Kosa.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do KLAIPÉDY - brána ke krásné přírodě Kurské kosy. Krátkým trajektem přejedeme do NP KURSKÁ KOSA (UNESCO) - projdeme se po pohyblivých písečných dunách, navštívíme Vrch čarodějnic s dřevěnými sochami, naleziště jantaru, rybářské vesnice, přilehlé Baltské moře, borové lesy. SMILTYNA - jedno z nejhezčích míst s plážemi, vysokými dunami.
3. den: Krátká návštěva ŠIAULIAI - Hora křížů a pokračujeme do hlavního města Lotyšska, největšího města Pobaltí RIGY (UNESCO). Prohlídka staré části města - středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi, gotický dům Černohlavců, kostel Sv. Petra, trojice domů Tři bratři, večerní město.
4. den: Hlavní města Estonska TALLIN (UNESCO) - opevněné Staré město, Radniční náměstí s hanzovními a kupeckými domy, park Kadriorg aj.
5. den: Odjezd do Petrohradu a odpoledne návštěva letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE - prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda a Vodní alej, symfonie více než 140 fontán a kanálů.
6. den: Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU (UNESCO), a poté návštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě ERMITÁŽE - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, fakult. lodní projížďka po Něvě. Navštívíme Petropavlovskou pevnost, katedrálu sv. Petra a Pavla a vězení Trubeckého bastionu. Fakult. okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter...
7. den: Pokračování v prohlídce PETROHRADU - náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce, kolosální katedrála sv. Izáka – z jejíž kopule se nám naskytne panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží, Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno, návrat na hotel. Fakultativně otevírání mostů na Něvě (návrat kolem 02.00 hod. na hotel).
8. den: PUŠKIN - původně Carskoje Selo. Prohlédneme si palác Kateřiny I. Veliké - mistrovské barokní dílo a nádhernou Jantarovou komnatu. PSKOV - dle časových možností krátká večerní prohlídka opevněného města, ubytování.
9. den: Metropole Litvy VILNIUS (UNESCO) - město baroka, lážděné uličky Starého města, kostel sv. Anny, klasicistní katedrála na Katedrálním náměstí, věž na vrchu Gediminas.
10. den: Předpokládaný příjezd do ČR v pozdních nočních hodinách.

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • trajekt na Kurskou Kosu a zpět
  • 8x ubytování v hotelech - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím
  • 8x snídani formou bufetu
  • průvodce

Fakultativně:

  • turistické vízum do Ruska - 1890 Kč (vízum a povinné vízové centrum)
  • vstup Carskoje Selo i Jantarová komnata - 850 Kč (cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku i návštěvu Jantarové komnaty) - nutná rezervace předem v CK
TOPlist