Moskva - Petrohrad - Novgorod

13 denní zájezd   Rusko Rusko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: snídaně   

Propozice zájezdu

Rusko – kolika mýty je opředena jeho dávná minulost? Jaká je jeho současná podoba? Pokocháme se pestrobarevnými cibulovitými kopulemi chrámů a navštívíme města, která jsou zahalena do historie, ale hledí do budoucnosti. Osvědčený zájezd, který nás zavede jak do Litvy, Lotyšska a Estonska, tak i do Ruska, k takovým klenotům jako je Petrohrad nebo Moskva.


Program zájezdu

1. den: Odjezd v poledních hodinách do Polska.
2. den: V dopoledních hodinách příjezd na litevské území. První zastávkou bude sídlo litevských knížat - vodní zámek TRAKAI. Poté následuje prohlídka pamětihodností hlavního litevského města VILNIUSU (UNESCO), který svým půvabem připomíná Prahu. (Staré město, kostel sv. Petra a Pavla, katedrála …).
3. den: Navštívíme ŠIAULIAI - Horu křížů, největší a hlavní město Lotyšska RIGU (UNESCO). Prohlídka staré části města, kde mimo jiné uvidíme Rižský dóm a středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi.
4. den: Po snídani odjíždíme do Petrohradu - příjezd do města, ubytování v hotelu, individuální volno.
5. den: Po snídani odjedeme k prohlídce grandiózního parku PETRODVORCE, letní rezidence Petra Velikého, jehož srdcem je Velká kaskádová vodní třída (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků) patří k pokladům ruské kultury. Odpoledne Petrohrad - náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější dominanta náměstí kolosální katedrála Sv. Izáka – z jejíž kopule se nám naskytne panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku. Okružní jízda městem – domek Petra I.Velikého, křižník Aurora, Smolný klášter…. individuální volno, návrat na hotel. Fakultativně otevírání mostů na Něvě - večer nás autobus odveze na náměstí Děkabristů – projížďka nočním osvíceným městem, romantická místa – chrám sv. Mikuláše „Petrohradské Benátky“, shlédneme i slavné otevíraní mostů na Něvě. Návrat kolem 02.00 hod. na hotel.
6. den: Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU (UNESCO) a poté návštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě ERMITÁŽE na honosném Palácovém nábřeží - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, fakult. lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Na Petrohradské straně, historicky první osídlený ostrov Petrohradu, navštívíme Petropavlovskou pevnost – pohřebiště ruských carů katedrálu sv. Petra a Pavla (hrobka P. Velikého a jeho následovníků) a vězení Trubeckého bastionu. Ubytování.
7. den: Prohlídka PUŠKINA - Carské Selo - palác Kateřiny Veliké, Jantarová komnata. Navštívíme půvabný NOVGOROD (UNESCO) se slavnou Sofijskou katedrálou, kde se také ubytujeme.
8. den: Po snídani přejedeme do strarého ruského města na řece Volze TVERU - klášter Otročenskij, Velký palác- cestovní palác Kateřiny II. Nocleh.
9. den: Prohlídka jednoho z největších měst Evropy, hlavního města Ruska - MOSKVY (UNESCO) - Rudé náměstí a okolí, Mauzoleum, chrám V. Blaženého, histor. muzeum, GUM.Večerní procházka po pěší zóně - Starém Arbatu. Ubytování.
10. den: V dopoledních hodinách navštívíme současné duchovní centrum ruského pravoslaví a mnišství, poutní místo SERGIJEV POSAD (Zagorsk), který je historickou ukázkou provázanosti moci církve a státu. Trojickosergijevský klášter (UNESCO) nejbohatší klášter v Rusku, zachovaná ukázka šesti staletí ruské architektury. Možnost návštěvy Treťjakovské galerie (obrazy ruských malířů - nejslavnější ruská ikona Andreje Rubleva, obrazy peredvižniků).
11. den: Dokončení prohlídky MOSKVY – znovu postavený chrám Krista Spasitele, památník Petra Velikého, Novoděvičí klášter v Moskvě (UNESCO) s pohřebištěm významných osobností ruské kultury a politiky (Čechov, Šostakovič, Gorbačová, Jelcin, Chruščov). Odpoledne se s Moskvou rozloučíme a odjedeme směr Velikie Luki na ubytování.
12. den: Po snídani následuje dopolední přejezd do KAUNASU – prohlídka Starého města, osobní volno. Nocleh.
13. den: Ráno odjezd přes Polsko do republiky, předpokládaný příjezd v pozdních večerních až časných ranních hodinách (20.08.)

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • průvodce
  • 11x ubytování v hotelech (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 11x snídani

Fakultativně:

  • turistické vízum do Ruska - 1890 Kč (vízum a povinné vízové centrum)
  • vstup Carskoje Selo i Jantarová komnata - 850 Kč (cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku i návštěvu Jantarové komnaty) - nutná rezervace předem v CK
TOPlist