Moskva a Petrohrad - letecky a vlakem

7 denní zájezd   Rusko Rusko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: snídaně   


Navštívíme dvě výjimečné metropole Ruska. Petrohrad, jenž měl být pro cara Petra I. Velikého oknem do Evropy - trocha Prahy, Paříže, nádech Vídně a v základech Amsterdam. Shlédneme skvostné stavby města vč. Ermitáže s Briliantovou a zlatou pokladnicí, grandiózní Petrodvorce. V nedalekém Puškinu si prohlédneme Jantarovou komnatu v paláci Kateřiny I. Veliké. Druhou metropolí bude Moskva s historickými klenoty jako je Kreml, zde budeme mít jedinečnou možnost navštívit kremelskou Zbrojnici s poklady ruských carů a nedávno zpřístupněný Diamantový fond, Rudé náměstí s chrámem V. Blaženého, projdeme se po Starém Arbatu a navštívíme i Trojickosergijevský klášter v Sergijev Posad.


Program zájezdu

1. den: Odlet do MOSKVY . Odpoledne část prohlídky po nejvýznamnějších památkách města dle času letu.
2. den: Návštěva KREMLU (UNESCO), chrámy Blagověščenský, Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela. Budeme mít jedinečnou možnost navštívit Zbrojnici moskevského Kremlu, kde jsou uloženy poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie, ohromující sbírka liturgických předmětů a vyslaneckých darů cizích panovníků, návštěva unikátního, nedávno zpřístupněného Diamantového fondu, kde jsou uloženy korunovační klenoty Romanovců, obří drahokamy, zlaté nugety a největší diamanty světa. Prohlídka chrámu Krista Spasitele, komplex Rudého náměstí s chrámem Vasila Blaženého, mausoleem V. Lenina a domem GUM. Uličky centra Moskvy s chrámy a paláci - Varvarka, Iljinka, Dmitrovka a večerní procházka po nejslavnější moskevské ulici Starý Arbat.
3. den: Návštěva Trojickosergijevského kláštera (lávry) v městečku SERGIJEV POSAD (UNESCO), nejvýznamnější klášter v Rusku, který je úchvatným příkladem bohatosti náboženského života a umělecké tradice. Kostel sv. Jana Křtitele (nádherná ukázka kupeckého baroka), chrám sv. Trojice , chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Návrat do Moskvy a prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO), největší klášterní komplex Moskvy, uvidíme velkolepou barokní zvonici a chrám Smolenské ikony Bohorodičky. Novoděvičí hřbitov s náhrobky slavných osobností. Odjezd rychlovlakem do Petrohradu , cesta cca 4 hod. Nocleh v Petrohradě .
4. den: Celodenní prohlídka PETROHRADU , navštívíme Zaječí ostrov s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou Sv. Petra a Pavla , světoznámá Ermitáž v Zimním paláci. Možnost návštěvy BRILIANTOVÉ KLENOTNICE a budovy Generálního štábu. Večer fakult. projížďka lodí po Něvě.
5. den: Půldenní výlet do městečka PUŠKIN u Petrohradu, původním jménem CARSKOJE SELO , prohlédneme si unikátní Kateřinský palác, jež je mistrovskou ukázkou ruského barokního slohu a navštívíme slavnou Jantarovou komnatu, nádherný park plný okouzlujících staveb. Návrat do PETROHRADU . Křižník Aurora, který spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin. Fakult. večerní „otevírání mostů“ na Něvě, projížďka nočním nasvíceným městem, romantická místa, chrám sv. Mikuláše na břehu kanálů. Návrat kolem 02:00 hod.
6. den: Prohlídka grandiózního palácového a parkového komplexu PETRODVORCE (Petěrhof), letní rezidence Petra Velikého, jehož srdcem je Velká kaskádová fontána (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Návrat do Petrohradu , odpoledne pak náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentálním chrámem sv. Izáka , z jehož kopule se nám naskytne panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží. Něvský prospekt , nejslavnější ulice Petrohradu i Ruska, individuální volno, možnost návštěvy největšího světového muzea antropologie a etnografie Kunstkamera.
7. den: Transfer na letiště dle let. řádu, odlet do Prahy.

Cena obsahuje:

 • pojištění léčebných výloh a storna do 15 000 Kč
 • letenku Praha - Moskva, Petrohrad - Praha
 • letištní taxy
 • transfery z/na letiště a z vlaku na hotel
 • cestu rychlovlakem Moskva - Petrohrad
 • dopravu na výlety - Sergijev Posad, Petrodvorce, Puškin
 • 6x ubytování v hotelu*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 6x snídani
 • průvodce
 • Poznámka: 3lůžkové pokoje jsou formou 2lůžk. pokoje s přistýlkou.

Fakultativně:

 • vízum do Ruska (vízum a povinné vízové centrum). Pas je nutné odevzdat pro zajištění víza cca 1,5 měsíce před odjezdem a není k dispozici až do odjezdu zájezdu (příplatek: 1990 Kč)
 • připojištění vyššího storna do 40 000 Kč (příplatek: 200 Kč)
 • 5x večeře - mimo 3. dne (příplatek: 1900 Kč)
 • 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení (příplatek: 4800 Kč)
 • U všech vstupů placených v CK je nutná rezervace min. 1-2 měsíce před odletem:
 • Balíček vstupů Jantarová komnata - v ceně Kateřinský palác v Puškinu, zámecký park, Jantarová komnata vč. povinného místního průvodce a sluchátek (příplatek: 890 Kč)
 • Balíček vstupů Ermitáž - cena zahrnuje vstup do Zimního paláce (rezidence ruských carů), Ermitáže a budov Generálního štábu, Briliantové klenotnice s její zlatou expozicí, vč. povinného místního průvodce a sluchátek (příplatek: 1600 Kč)
 • Balíček vstupů Kreml - cena zahrnuje vstup do Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu, vč. sluchátek (příplatek: 2100 Kč)