Řecko - velký okruh

11 denní zájezd   Řecko Řecko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: pension       doprava: autobusem       strava: polopenze   


Starověké Řecko - kolébka evropské civilizace. Kolik památek vlastně Řecko ukrývá? Poznejte v Řecku alespoň nejvýznamnější z nich, a to nejen ve vlastním Řecku, ale také na poloostrově Peloponés.


Program zájezdu

1. den: Odjezd brzy ráno z ČR, trasa přes Maďarsko, Srbsko, Makedonii.
2. den: Příjezd do Řecka. Návštěva SOLUNĚ (UNESCO) - prohlídka města (Bílá věž, hradby, přístav, Galeriův vítězný oblouk, Rotunda, chrám Agios Dimitros, kostelík Panagea Chalkeon); LEPTOKARIA (letovisko pod Olympem) - ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích, večeře, nocleh.
3. den: Ráno odjezd směr křižácký hrad PLATAMONAS, dále do pohoří OLYMP - výjezd na vyhlídku, LIFIDRA - magnetická hora, archeologický areál DION, LITOCHORO - krátká prohlídka města, večeře, nocleh.
4. den: Odjezd na poutní místo AGIA PARASKIEVI v soutěsce TEMBI mezi pohořím OLYMPOS a OSSA; dále směr Larisa, Trikala, Kalambaka, METEORA (UNESCO) - tajemné kláštery na skalách, kouzelná krajina. Večeře, nocleh v Leptokarii.
5. den: Odjezd směr DELFY (UNESCO) - nejslavnější svatyně Řecka, působiště věštkyně PYTHIE, odjezd do Athén, ubytování, nocleh.
6. den: Prohlídka ATHÉN (UNESCO) - nejvýznamnější starověké památky (Akropole, řecká a římská agora, Archeologické muzeum), nocleh.
7. den: Dokončení prohlídky ATHÉN, odpoledne odjezd na PELOPONÉS, AKROKORINTH - hora nad areálem starého města, krásné výhledy, KORINTHOS (UNESCO) - průplav. Odjezd do TOLA na ubytování.
8. den: EPIDAUROS (UNESCO) - sídlo boha lékařství Asklépia se zachovalým antickým divadlem, zastávka v bájných MYKENÁCH (UNESCO) - Atreova pokladnice, Lví brána, hrobky antických hrdinů. NAUPLIO s dominující pevností Palamidi, francký hrad Toron, malebný přístav. Odpoledne koupání, nocleh v Tolu.
9. den: Po snídani odjezd do Leptokarie, cestou THERMOPYLY - památník slavné bitvy mezi Řeky a Peršany, příjezd do Leptokarie - volno, nocleh.
10. den: Možnost nákupu v Leptokarii. V poledne (odpoledne) odjezd do ČR.
11. den: Příjezd do ČR v odpoledních (večerních) hodinách.

Cena obsahuje:

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 8x ubytování v penzionech (2-3 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
  • 4x snídani
  • 3x večeři

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 390 Kč)