Květinová turistická Madeira

10 denní zájezd   Portugalsko Portugalsko    Zájezdy s lehkou pěší turistikou

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: snídaně   


- poznávání i lehká pěší turistika Ostrov Madeira má neobyčejně nádhernou přírodu. Pobřeží lemují vysoké rozeklané útesy, uvnitř ostrova se vypínají vysoké hory sopečného původu. Díky subtropické poloze a vlivu Atlantického oceánu je na ostrově dostatek vláhy i tepla a Madeira získala i přívlastek „ostrov věčného jara”. Je až s podivem, že takto nádherný kus exotické přírody Evropě „na dosah”, není výrazně přelidněn. Madeira je pravým rájem pro turisty, mezi hlavní atrakce ostrova patří procházky v nádherné přírodě. Pro turistiku jsou dnes hojně využívány i zavlažovací kanály, takzvané „levady”, plné zeleně a květů, které v husté síti protkávají celý ostrov.


Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy. Přílet na Madeiru pozdě večer.
2. den: Prohlídka hlavního města FUNCHALU. Hlavní třída s katedrálou Sé, kostel sv. Petra, přístav, park Santa Catarina, stará pevnost, zahrada Quinta Vigia aj.
3. den: Výlet do zeleného srdce ostrova a poté přes planinu Da Serra až na samý SZ konec ostrova. První zastávka je na vyhlídce u hotelu ENCUMEADA, odkud se naskýtají jedinečné výhledy na rozeklané stěny kaňonu a vesnice SERRA D’ AGUA. Následuje pěší procházka po levadě RABACAS, která je lemována bílými a fialovými kalokvěty. Poté následuje výrazná změna a přijíždíme na pustější náhorní plošinu PAÚL DA SERRA. Pěší vycházka na vyhlídku BICA DA CANA s úchvatným výhledem na kaňon a vesnici SAO VINCENTE. Druhá delší vycházka na plošině nás zavede ke kaňonu Janela, kde se přes RABACAL projdeme podél levady k vodopádu CASCATA DO RISCO. Den zakončíme v malebném středisku PORTO MONIZ, kde se zájemci mohou vykoupat v romantických přírodních bazéncích s mořskou vodou.
4. den: Výlet na střechu ostrova k nejvyšším velikánům. Ráno pěší výlet na severní straně ostrova na PICO RUIVO, odkud se naskýtají úchvatné výhledy na všechny strany ostrova. Po výletu zastávka ve vesničce SANTANA proslavené typickými barevnými domky. Následuje přejezd do RIBEIRO FRIO, kde se nachází pstruží farma a odtud procházka po levadě na vyhlídku BALCOES („Balkóny”), která je považována za jednu z nejhezčích na ostrově. Cestou zpět zastávka na vyhlídce PICO DO AREEIRO ve výšce 1 805 m. Odtud se naskýtají úžasné výhledy i na nejvyšší horu Pico Ruivo. Pěší procházka na další vyhlídkový bod MIRADOURO NINHO DA MANTA („hnízdo káňat“).
5. den: Tento den navštívíme divoký střed ostrova a rozeklané útesy jihozápadního pobřeží i východního pobřeží. Den začneme průjezdem do ještě nedávno těžko dostupného vnitrozemí na vyhlídku EIRA DO SERRADO, ze které je úžasný výhled na divoký kaňon, okolní hory a vesnici Curral das Freiras. Návštěva vesničky CURRAL DAS FREIRAS v centru hor, která dostala svůj název podle jeptišek schovávajících se zde před piráty. Pokračujeme na pobřeží a vyjedeme na jeden z nejvyšších útesů v Evropě CABO GIRAO, ze kterého je nádherný výhled. Odpoledne podnikneme pěší výlet na východním výběžku SAO LOURENCO, kde se rozeklané různobarevné skály vypínají nad divokým mořem. Na závěr dne se zájemci mohou vykoupat na jediné přírodní písečné pláži ostrova PRAINHA.
6. den: Tento den je věnovaný romantice překrásných zahrad, které jsou lehko dosažitelné městskou dopravou nebo vyhlídkovými lanovkami. JARDIM BOTANICO - botanická zahrada se záplavou madeirských i exotických květin uspořádaných do působivých ornamentů. JARDIM ORCHIDEA- malá, ale velice pěkná soukromá zahrada zaměřená na pěstování orchidejí. Odpoledne vrchol MONTE, ze kterého je nádherný výhled na Funchal i okolí, kostel Panny Marie s hrobkou rakouského císaře Karla I., JARDIM TROPICAL - rozsáhlá zahrada, kde řada tropických a subtropických rostlin lemuje potůčky, jezírka, exotické pavilony.
7. den: Odpočinkový den. Možnost fakultativních lodních výletů, např. na ostrov Porto Santo.
8. den: Individuální volno nebo výlet s průvodcem veřejnou dopravou za bližším poznáním madeirské přírody. Pěší túra po levadě LEV. DOS TORNOS s překrásnými výhledy na Funchal a pobřeží. Možnost romantického posezení u občerstvení v kvetoucí zahradě čajovny HORTENZIE. Cestu zakončíme ve vesnici PALHEIRO, odtud návrat busem do Funchalu.
9. den: Individuální volno nebo možnost druhého výletu veřejnou dopravou za poznáním madeirského venkova i přírody. Začátek pěší trasy vede z městečka CAMACHA, kde je možné nahlédnout do výrobny proutěného zboží. Následuje cesta podél levady LEV. DA SERRA DA FAIAL přes Vale Paraiso („Rajské údolí”) a vavřínový les do Funchalu.
10. den: Odlet do Prahy.

Cena obsahuje:

  • leteckou dopravu na Madeiru a zpět
  • místní autobus na výlety 3., 4. a 5.den
  • průvodce
  • 9x ubytování v hotelu
  • 9x snídani

Fakultativně:

  • 8x večeře - 3 490 Kč
  • pojištění léčebných výloh a vyššího storna - 450 Kč
TOPlist