Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 30.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Heydukova 1589/6
180 00 Praha 8
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Bergen

Druhé největší město Norska a jeho nejdůležitější západní přístav má spolu s předměstími necelého čtvrt miliónu obyvatel. Rozkládá se na březích širokého Byfjordu kolem přístavní zátoky Vågen. Přestože leží na 60. stupni severní šířky, je jeho průměrná roční teplota díky vlivu teplého Golfského proudu něco přes 7 °C. Původní rybářská osada byla v 2. polovině 11. století povýšena na město. Rozvoj města byl podmíněn i tím, že se stalo místem volby norských králů i jejich dočasnou rezidencí. Stává se největším přístavem země a významným obchodním střediskem celé Skandinávie. Obchodní společenství německých měst (hanza) tu zřídilo jednu ze svých čtyř hlavních osad – hanzovní kontor. Ovládal obchod s hlavním vývozním zbožím Norska, se sušenými treskami. Hanzovní obchodníci je rozváželi a se ziskem prodávali po celé Evropě. Ústup moci německé hanzy začíná od poloviny 16. století. I v tomto období je Bergen důležitějším obchodním střediskem než Kodaň a ještě v 1. polovině 19. století předčil co do počtu obyvatel tehdejší hlavní město země Christianii (dnešní Oslo). Bergen je domovským přístavem norského loďstva a po Oslu druhým největším v zemi. Jsou zde loděnice, průmysl strojírenský a textilní. Zpracování ryb tvoří dosud nejvýznačnější expertní položku Norska. I když tvářnost města je poznamenána následky mnoha požárů, válečných událostí a nejnověji i výstavbou výškových domů, přece jen si město uchovává malebný ráz a harmonické začlenění s okolní zalesněnou krajinou, jejích vrcholky dosahují výše nad 600 metrů. Požárům padly za oběť stovky dřevěných domů. Také události druhé světové války postihly Bergen více než ostatní norská města. Dochovaly se zbytky pevnosti Bergenhus, střežící vjezd do přístavu s někdejší královskou rezidenci ze 13. stol. Gotická katedrála byla vystavěna na místech klášterního kostela z poloviny 13. století a je pokládána za nejvýznačnější památku Norska. Tento chrám zasvěcený panně Marii patříval rovněž hanzovnímu kontoru. Na nábřeží Bryggen bylo rekonstruováno několik dřevěných hanzovních domů s typickými štíty. Hanzovní muzeum, které je umístěno v jednom z nejstarších dochovalých domů, dává zařízenými interiéry představu o životě hanzovních obchodníků Za návštěvu stojí skansen Gamle Bergense se zachovalými stavebními památkami z 18. a 19. století. S hlavním městem Norska je Bergen spojen v členitých horských podmínkách stavebně pozoruhodnou železnici. Z Bergenu se podnikají několikahodinové plavby do blízkých fjordů. Costa: 2317 Bergen – fakultativní prohlídka města s průvodcem, cca 3 hod. za 42 EUR Costa: 2318 Bergen a návštěva Griegova domu – fakultativní prohlídka města s průvodcem, cca 3 hod. za 50 EUR – včetně oběda


Poznávací zájezdy Bergen

Norské fjordy - letecky

Norsko - Norské fjordy - letecky
Podrobné poznávací zájezdy | 6-denní | od 32 500
Tento letecký poznávací zájezd je sestaven tak, aby i bez turisticky náročného programu zahrnul všechna známá místa Norska, po jejichž zhlédnutí většina lidí touží. Čeká na vás dovolená v Norsku, jak má být. Zájezd obsahuje dvě památky UNESCO:…více »
systém Open Travel Network
TOPlist