Republika Moldávie a Rumunská Moldávie

12 denní zájezd   Moldavsko Moldavsko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


Vydejte se s námi za poznáním historie, tradic, kultury a přírody dvou zemí - Rumunska a Moldavské republiky, jež jsou spolu těsně spjaty společnou historií, která byla přerušena násilným ruským záborem moldavské Besarábie (dnešní Moldavské republiky) roku 1812. Od té doby byla Besarábie součástí carského a posléze sovětského Ruska, s krátkou přestávkou v meziválečných letech, kdy byla opět součástí Rumunska. Dnes je tato bývalá Moldavská sovětská socialistická republika nejchudším státem Evropy. Při našem putování budeme cestovat i časem, od dácké kultury přes překrásné kláštery z dob vlády Petra Rareše a Štěpána Velikého až po stále živou lidovou architekturu. Především si však můžete za stěnami magických klášterů a vinných sklípků odpočinou od svých všedních starostí. Zájezd připravil a průvodcuje Mgr. Kamil Hanák.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska.
2. den: Krátká prohlídka města ALBA IULIA se zachovalým městským jádrem. Posléze se přesuneme do SIBINĚ (Sibiu) - hlavního města transylvánských Sasů. Prohlídka historického jádra, nocleh.
3. den: Přejezd do středověkého historického BRAŠOVA se zachovalým historickým jádrem, odpoledne návštěva saských vesnic s opevněnými kostely HĂRMAN a PREJMER, nocleh v hotelu v Karpatech.
4. den: Přes Východní Karpaty se přesuneme do rumunského Moldavska. Procházka k BAHENNÍM SOPKÁM u města BERCA nedaleko BUZĂU, pak se přesuneme do vinařského střediska FOCŞANI na ochutnávky vína. Cestou na moldavské hranice se ještě zastavíme u monumentálního památníku MARASEŞTI připomínající hrdinství rumunských vojáků za 1. světové války.
5. den: V Moldavské republice nejprve zastávka v lázeňském městě CAHUL na jihu země, pak přesun do GAGAUZSKA, kde ve vesnici BEŞALMA navštívíme muzeum Gagauzů, menšiny tureckého původu, a posléze hlavní město regionu COMRAT. Zde uvidíme katedrálu sv. Jana a místní başcani neboli GAGAUZSKÝ PARLAMENT. Cestou na hotel se ještě zastavíme u zámečku Manuca Beje v HÎNCEȘTI. Čekají nás 3 noclehy v Kišiněvě.
6. den: Dopoledne prohlídka hlavního města Moldavské republiky KIŠINĚV, pak přesun do vesnice CĂPRIANA, kde se nachází nejvýznamnější poutní klášter vyhlášený i za hranicemi země. Ve městečku CRICOVA navštívíme VELKOLEPÉ PODZEMNÍ AREÁLY S VINNÝMI SKLEPY a ochutnáme lahodná vína. Nocleh opět v Kišiněvě ve stejném hotelu.
7. den: Celodenní výlet do PODNĚSTŘÍ. První zastávkou bude město TIGHINA (Bender), kde si vyměníme místní unikátní peníze a prohlédneme slavnou pevnost z dob Štěpána Velikého. V hlavním městě TIRASPOLU si kromě PALÁCE NEJVYŠŠÍHO SOVĚTU prohlédneme i řadu památníků. Poslední zastávkou v Podněstří bude legendární klášter CHIŢCANI. Před návratem na hotel se ještě zastavíme ve městě CĂUŞENI u chrámu Zesnutí Bohorodice s úchvatnými byzantskými freskami. Realizace programu bude záviset na rychlosti odbavení na administrativní hranici a na politické situaci.
8. den: V ranních hodinách procházka v úchvatném meandru řeky Raut v lokalitě ORHEIUL VECHI, kde se nachází kostelík s mnišskými celami, pravěkým nalezištěm a muzeem. Další zastávkou bude CURCHI - největší klášterní areál v Moldavsku. Přejedeme na břeh Dněstru do vesnice ŢIPOVA s největším skalním klášterem v zemi s okouzlujícími výhledy na Dněstr. Odpoledne prohlídka jednoho z nejkrásnějších míst v Moldavsku malebné údolí řeky SAHARNY s klášterem sv. Trojice, nocleh ve městě BĂLŢI.
9. den: Návštěva severní části Moldavské republiky, na břehu řeky Dněstr prohlídka pevnosti SOROCA s výhledy na ukrajinskou stranu, pak přesun na procházku v přírodním parku RUDI ARIANEŞTI, na nocleh přejezd do Rumunska do města BOTOŞANI.
10. den: Ráno přejezd na ukrajinskou hranici k magickému klášteru PUTNA, symbolu víry Štěpána Velikého, přejezd k malovanému klášteru SUCEVIŢA, krátká zastávka u třetího malovaného klášteru MOLDOVIŢA, nocleh ve městě CÂMPULUNG MOLDOVENESC.
11. den: Ráno přejedeme do turistického střediska BORŞA, za pomocí lanovky vycházka v pohoří RODNA, odpolední piknik s místními specialitami, večer odjezd do Maďarska.
12. den: Přes Maďarsko a Slovensko se vrátíme do ČR.

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • 9x nocleh v hotelu s polopenzí ve 2lůžkových pokojích
  • 1x odpolední piknik s místními specialitami
  • průvodce

Fakultativně:

  • 1/1 pokoj (příplatek: 3300 Kč)
TOPlist