Různorodé Mexiko - velký okruh

16 denní zájezd   Mexiko Mexiko    Vzdálené země

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: snídaně   

Propozice zájezdu

- archeologické lokality, nádherná koloniální města, rozmanitá příroda (pouští i pralesem) Náš zájezd vás provede velice atraktivními místy Mexika. Zavítáme na věhlasné archeologické lokality (např. Teotihuacán, Monte Alban, Palenque, Chichén Itzá aj.) i zajímavá koloniální města. Do programu jsme se snažili zařadit i co nejvíce přírodních zajímavostí této země (Cortézovo sedlo mezi sopkami, kaskády Aqua Azul, pralesní park Yaxchilan aj.). K zájezdu budeme pořádat prezentaci pro rozhodlé i dosud nerozhodlé zájemce s promítáním. Termín cca květen. Zájemce o prezentaci prosíme o nahlášení zájmu v CK.


Program zájezdu

1. den: Přílet do Mexika. Nocleh Mexico City.
2. den: Prohlídka historického středu MEXICO CITY, Katedrála a Zocalo, Prezidentský palác, Antropologické museum, odjezd na TEOTIHUACÁN – „Město bohů“, nejposvátnější místo v Mexiku, patří k nejpůsobivějším místům starověkého světa. Kolosální komplex se rozkládal na ploše 20 km². Pyramida slunce, Pyramida měsíce aj. Cestou zpět zastávka u basiliky Panny Marie Guadaloupské. Nocleh Mexico City.Návrat do Prahy.
3. den: Dokončení prohlídky MEXICO CITY - umělecká čtvrť Coyoacan, dle časových možností muzeum Fridy Kahlo v této čtvrti. Odjezd k prohlídce „města stříbra“ TAXCO - leží v nadmořské výšce 1800m na rozeklaném úbočí. Patří k nejzachovalejším koloniálním městům s křivolakými uličkami a impozantním zlatem zaplaveným kostelem Iglesia de Santa Prisca. Nocleh v Taxco.
4. den: Vyjedeme do hor do CORTEZOVA SEDLA mezi sopkami POPOCATEPETL a IXTLACÍHUATL a dle fyzických možností krátká procházka a fotografování obou vulkánů (max 2 hodiny, pobyt ve výšce 3700 m n.m. může být pro netrénované osoby náročný). Dále pojedeme přes CHOLULU (zastávka dle časových možností u kostelíka postaveného na pyramidě) na nocleh v Pueble.
5. den: Ráno prohlídka města PUEBLA - město proslavené nádhernými talaverskými dlaždicemi. Kompaktní centrum lemované kostely, paláci a starobylými budovami. Poté pojedeme překrásnou krajinou do OAXACY - město v pohoří Siera Nevada del Sur patří k nejpůsobivějším koloniálním městům v Mexiku, cestou zastávka u kaktusové rezervace, odpoledne navštívíme Zapotecko-mixtecké památky MONTE ALBAN - zapotécké město, které je umístěné na kopci nad třemi údolími, patřilo k nejvyspělejším městům své doby. Nocleh Oaxaca.
6. den: MITLA - působivé zříceniny místa nazývaného „místo odpočinku“, proslavené složitými kamennými vzory – mozaikou. Zastávka u přírodní zajímavosti mexické „Pamukkale“ HIERVE EL AQUA, přejezd na nocleh do Tehuantepecu.
7. den: Přejezd přes hlavní město Chiapasu Tuxtla Gutiérrez ke kaňonu SUMIDERO, výlet do kaňonu a dál do San Cristobal de las Casas. Nocleh.
8. den: Návštěva indiánských vesnic SAN JUAN CHAMULA a ZINACANTAN, výlet do okolní přírody – procházka do pěkné přírody na vyhlídkový bod, odpoledne návštěva indiánského trhu v SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.
9. den: Ráno přes přírodní zajímavost AQUA AZUL – překrásné vodopády, jezírka, modrozelená voda přetékající přes kaskády a přes vodopád v bujném deštném lese - MISOL-HA do Palenque. Nocleh.
10. den: Návštěva „ztraceného ráje“ YAXCHILAN u řeky Usumacinty, pozorování opic, tukanů a další zvěře ve volné přírodě.Nocleh v Palenque.
11. den: Ráno návštěva archeologické zony PALENQUE - ohromné archeologické naleziště s elegantními pyramidami a chrámy uprostřed všudyzeleného tropického lesa, tajemné a impozantní místo obklopené džunglí, poté přejezd do Campeche. Nocleh
12. den: Unescem chráněné Mayské pyramidy UXMAL - mayské středisko, které patří k nejharmoničtějším ukázkám puucké architektury. Impozantní Kouzelníkova pyramida, Palác vládce, Čtverhran jeptišek aj. CHICHÉN ITZÁ - nejzachovalejší mayská lokalita na poloostrově Yucatan, která si však nechává pro archeology stále své hádanky. Přejezd z Chichen Itza do Tulumu. Nocleh.
13. den: Výlet TULUM - mayské sídliště jedinečné svojí polohou na útesu nad vlnami Karibiku. COBÁ – vystavěná kolem skupiny jezer se řadí k nejzajímavějším archeologickým lokalitám na poloostrově Yucatan. Přírodní zajímavost GRAN CENOTE – jeskyně s krápníkovou výzdobou a průzračnou sladkou vodou, kde žijí ryby a vodní želvy, možnost šnorchlování. Nocleh v Tulumu.
14. den: Odpočinek u KARIBIKU na pláži v Tulumu. Možnost plavby po moři k ruinám Tulum a šnorchlování u korálového útesu (v závislosti na povětrnostních podmínkách). Nocleh v Tulumu.
15. den: Odjezd na letiště do Cancunu. Dle časových možností krátká projížďka hotelovou zónou v CANCUNU a odlet domů.
16. den: Návrat do Prahy.

Cena obsahuje:

  • letenku včetně letištních tax
  • dopravu pronajatým mikrobusem nebo autobusem po Mexiku
  • průvodce
  • 14x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 14x snídani

Slevy:

  • sleva při koupi zájezdu na sezónu 2015 do 28.2. 2015 - 1 000 Kč

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna s max. plněním do 40.000 Kč - 770 Kč
  • pojištění léčebných výloh a storna s max. plněním do 80.000 Kč - 1.220 Kč
TOPlist