Velký okruh Marokem - letecky a jeepy do méně přístupných míst

12 denní zájezd   Maroko Maroko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: polopenze   


Letos jsme si pro Vás ve spolupráci s místními odborníky připravili speciální letecký zájezd do Maroka, ve kterém navštívíte jak známá města plná památek (Meknés, Fés, Marrakéš, Rabat aj.), tak i méně známá a přístupná místa v poušti, oázy, nádherné kaňony a soutěsky Vysokého Atlasu.


Program zájezdu

1. den: Přílet do CASABLANCY, nocleh.
2. den: CASABLANCA - Prohlídka monumentální mešity Hasana II. s bohatou výzdobou v tradičním stylu a minaretem vysokým 200 m. Přejezd do hlavního města RABATU – zastávka na náměstí před královským palácem, romantický Chellah s památkami na dobu starověku i středověku, královské mauzoleum, kasba Ouidaias. Přejezd do Meknés, nocleh.
3. den: Vykopávky města VOLUBILIS s římskými mozikami. Malebné městečko MOULAY IDRISS, Mekka chudých, poutní místo s mauzoleem zakladatele první marocké dynastie Idrissidů. Královské město MEKNÉS - památky na rozporuplného sultána 17.st. Moulaye Ismaila, jednoho z prvních panovníků současné vládnoucí dynastie (UNESCO), majestátní brána Bab Mansour, náměstí El Hedime s tržnicí, medina. Nocleh.
4. den: Duchovní a umělecké centrum Maroka, královské město FÉS – bronzová brána královského paláce, židovská čtvrť, vyhlídka na labyrint mediny (UNESCO) z Jižní pevnosti. Bab Jeloud - nejkrásnější brána do mediny, medresa, mešita Karaouine se starou univerzitou, mauzoleum zakladatele Fézu Moulaye Idrisse II., súky, činírny a barvírny kůží, tkalci, cizeléři, keramika, nocleh.
5. den: Cesta přes průsmyky Středního a Vysokého Atlasu k jihu. NP IFRANE - vycházka mezi cedrovými velikány, pozorování makaků. WÁDÍ ZIZ – soutěska u Legionářského tunelu, PŘEHRADA U ER-RACHIDIE, oázy s palmovými háji, nocleh.
6. den: RISANI, městečko v poušti, ve středověku významné město se stovkami tisíc obyvatel, kilébka současné vládnoucí dynastie Alaouitů. Úsek etapy Rallye Paříž - Dakar, stany berberských pouštních nomádů, lomy na mramor s fosíliemi, černošská vesnice kmene Gnaua, nocleh Erfoud.
7. den: Saharou mezi horskými vrcholy do kaňonu TODRA, procházka úzkou soutěskou mezi 300 m vysokými vápencovými stěnami. Přejezd do soutěsky řeky DADÉS s mnohotvárnými horskými scenériemi. V případě dobrých jízdních podmínek průjezd sedlem v nadmořské výšce 2800 m, nocleh.
8. den: Údolím kasb při Vádí Dadés. divokým saharský pohořím SAHRO s hlubokými údolími a mohutnými skalními masivy. Výlet do údolí WÁDÍ DRÁA s oázou rozkládající se na březích nepřetržitě desítky kilometrů, ksary, nocleh.
9. den: OUARZAZATE s filmovými ateliéry, prohlídka KASBY TAOURIRT v arabském a berberském stylu (UNESCO), bývalého sídla vládců marockého jihu. Opevněná hliněná vesnice - KSAR AIT BENHADOU (UNESCO), výlet do vysokohorského údolí Telout, přes SEDLO TIZI-N-TICHKA 2 260 m do MARRAKÉŠE, nocleh.
10. den: MARRAKÉŠ– středověká mešita Koutoubia, palác la Bahia v andaluském stylu, medina, nezapomenutelné večerní náměstí Jemaa el Fna, nocleh.
11. den: Pokračování prohlídky MARRAKEŠE (zahrada Majorelle), přejezd do Cassablancy (dokončení prohlídky), nocleh.
12. den: Časně ráno přejezd na letiště. Odlet z Casablancy do ČR.

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • letenky Praha - Casablanca - Praha
  • letištní taxy ve výši 5 000 Kč
  • dopravu minibusem nebo autobusem (dle počtu klientů) a terénními auty
  • 11x nocleh
  • 11x polopenzi
  • průvodce a místního průvodce

Fakultativně:

  • pojištění vyššího storna - 250 Kč