Národní parky Makedonie

10 denní zájezd   Makedonie Makedonie    Zájezdy s lehkou pěší turistikou

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


V samém srdci Balkánského poloostrova leží země, kde se, obklopeny majestátně se tyčícími desítkami dvoutisícových hor, rozkládají průzračné vody jezer. Je to země, kde kráčíte cestou i necestou, dolinami i horskými úbočími, panensky čistou krajinou, jakoby nazpět časem. Ta země je posetá drahokamy nesčetných památek v pestrobarevné směsici kultury muslimské, křesťanské i pravoslavné, otevírajíc nám svět tajemných byzantských klášterů s omamně vonícím kadidlem a mihotajícím se leskem bohatě zlacených ikon ve světle žhnoucích svící, uprostřed vinic i tabákových polí. Pojďte se s námi toulat po stopách věrozvěstů Cyrila a Metoděje, světem kontrastů dávnověku s dobou moderní. Pojďte se s námi toulat republikou Makedonie.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko Srbsko.
2. den: Ráno příjezd do hlavního města Makedonie SKOPJE, prohlídka pevnosti, národního muzea, největší a nejstarší z 25 mešit města MUSTAFA PAŠI z 15. století , hodinové věže, procházka po osmanském kamenném mostě přes řeku Vadar, atmosféra největšího makedonského tržiště - Bitbazaru. Přejezd přes „albánské“ TETOVO s výjimečnou malovanou mešitou ŠARENA DŽAMIJA do NP Mavrovo. Ubytování v hotelu v NP Mavrovo.
3. den: Turistika v malebném NP MAVROVO. Pohořím Bistra s nesčetnými pastvinami s pasoucími se ovečkami až do vysoko položené pitoreskní „valašské“ vesničky GALIČNIK (1400 m),odtud se vyšplháme na náhorní plato s úchvatnými výhledy přes údolí řeky Radika na nedostupnou příhraniční hradbu hor Korab a Dešat. Pro zájemce výstup na nejvyšší vrchol MADENICA (2169 m). Podvečerní koupel v průzračném jezeře MAVROVO. Nocleh ve stejném hotelu.
4. den: Přejezd k OHRIDSKÉMU „MOŘI“, jednomu z nejstarších jezer na naší planetě (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanganikou). Obklopeno horami v průzračné čistotě, svět přírody beroucí dech i proslulým světoběžníkům. V minulosti byly jeho břehy centrem středověké vzdělanosti, patrně nejvýznamnější makedonský monastýr z 10. stol. proslulý klášter SV. NAUMA (žák Metodějův) s vlastní palírnou kořalky. Fakultativně vyjížďka loďkou k průzračným pramenům řeky ČERNÝ DRIM. Koupání v křišťálově čisté vodě unikátního jezera. Nocleh v hotelu na břehu jezera. (2 noci).
5. den: OHRID - starobylé město v dávnověku nazývané Lichnidos leží na římské obchodní cestě spojující Jaderské moře s Egejským, s dominantou monumentální pevnosti - sídlem cara Samuela se systémem 3 km dlouhých hradeb a strážních věží, později sídlo pravoslavných biskupů. Nejstarší ohridský kostel SVETI PANTELEJMON, antický amfiteátr starý cca 2 tisíce let. Odpolední koupel v Ohridském moři. Nocleh ve stejném hotelu.
6. den: Dopoledne turistika (cca 4 hod.) údolím NP GALIČICA tvořený stejnojmenným horským masívem tyčícím se nad východními břehy Ohridského jezera. Odpoledne k jezeru PRESPA s písečnou pláží, koupání. Vykopávky římského města HERACLEA Lyncestis na okraji Bitoly (krátká procházka) se skvěle dochovanými mozaikami, pravděpodobně založeno králem Filipem II. Makedonským.Nocleh v hotelu v NP PELISTER (2 noci).
7. den: Celodenní turistika v NP PELISTER. Národní park se rozkládá v pohoří BABA a chrání nejvyšší partie těchto hor. Výstup na nejvyšší vrchol pohoří PELISTER (2 600 m), alternativně na JORGOV KAMEN či vyhlídku pod vrcholem STIV. Nocleh ve stejném hotelu.
8. den: Na úpatí měsíční krajiny vyprahlých skal se rozkládá město PRILEP s orientálním centrem, nad ním se tyčí zřícenina pevnosti MARKOVI KULI zbudované mezi obrovskými balvany, hrad legendárního kralevice Marka, hrdiny rozsáhlých balkánských lidových písní. Turistika mystickou krajinou ke klášteru TRESKAVEC, stavby ze 13. stol. zbudované v kouzelném místě pod vrcholem hory ZLATOVRV (1 422 m), nebo výlet ke klášteru SV. ARCHANDELA a poté návštěva PRILEPU. Romantický nocleh v klášteru ve 2lůžkových pokojích.
9. den: Možnost exkurze do vinařského závodu v Negotinu. Poslední nákupy a odjezd v odpoledních hodinách, noční přejezd přes Srbsko, Maďarsko.
10. den: Příjezd do ČR.

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • vedoucí zájezdu
  • dopravu autobusem
  • 6x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu ve 2lůžkových pokojích
  • 1x nocleh v klášteru ve 2lůžkových pokojích
  • 7x polopenzi
  • pobytovou taxu

Fakultativně:

  • 1/1 pokoj (příplatek: 2900 Kč)