Velký okruh Irskem

12 denní zájezd   Irsko Irsko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: karavany       doprava: autobusem       strava: vlastní   


Toužíte poznat ty nejmalebnější oblasti Irska? Vydejte s námi do země nádherných zahrad, romantických měst a historických staveb. Uvidíte nejznámější hrady Irska, pěkné vesnice i impozantní kláštery. Zájezd zakončíme prohlídkou metropolí Dublin a Londýn.


Program zájezdu

1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z ČR. Noční přejezd.
2. den: Přejezd kanálu La Manche, přejezd do oblasti Birminghamu, ubytování v hotelu.
3. den: Ráno cesta na jihozápad Anglie, přejezd trajektem do Irska (cca 4 hodiny). Po vylodění v Irsku pokračování v cestě do oblasti Killarney. Pozdě večer ubytování.
4. den: Dopoledne RING OF KERRY - jedna z nejmalebnějších oblastí Irska, okružní jízda kolem poloostrova Iveragh. Cestou pěkné vesnice, úžasné zátoky, staré hradiště. DERRYNANE NATIONAL HISTORICK PARK - dům Daniela O’Connella s nádhernými zahradami. Výlet v oblasti KILLARNEYSKÝCH JEZER, vodopád TORC. Večerní návštěva KILLARNEY.
5. den: Přes TRALEE na trajekt Tarbert - Knock přes hluboký záliv řeky Shanon a dále do oblasti THE BURREN - neobvyklá a drsná divočina. ÚTESY CLIFFS OF MOHER -vyhlídka z útesů až 200 m vysokých, které patří k nejkrásnějším pobřežním úsekům Evropy. Při zpáteční cestě zastávka v přístavním městě Limerick a v romantickém městečku Adare. Večer návrat na ubytování.
6. den: Městečko KENMARE s domky v pastelových barvách. BANTRY HOUSE – sídlo rodu Whiteú, vyniká úchvatnou polohou u zálivu Bantry Bay. Odpoledne BLARNEY CASTLE - snad nejznámější hrad Irska, ke kterému se váže řada pověr a zejména pak proslulý „kámen výřečnosti”. CORK - čilé přístavní město na ostrově mezi rameny řeky Lee.
7. den: Výlet do vnitrozemí. Návštěva ROCK OF CASHEL - vápencová skála s pozoruhodnou impozantní zříceninou hradu z 12. st., bývalého sídla keltských králů, který vévodí stejnojmennému městečku. Významný církevní areál patří mezi nejdůležitější historické stavby Irska. Dále pak CAHER - atraktivní historické město, kterému dominuje hrad ze 13. století.
8. den: Centrum oblasti Kerry – městečko TRALEE s větrným mlýnem, impozantní románská katedrála z 12. století v ARDFERT – komplex svatyní s pěkně zachovalými oblouky a vchoděm. Odpoledne lehká túra uprostřed hor u GAP OF DUNLOE – půvabná rokle se třemi jezery.
9. den: Přejezd na východ Irska. Zastávka u malebných ZAHRAD POWERSCOURT GARDENS. Návštěva raně křesťanského kláštera GLENDALOUGH (založen v 6.st.) v překrásném údolí, jemuž se říká „údolí dvou jezer" či „Irské Delfy".
10. den: Dopoledne DUBLIN - hlavní a zároveň největší město Irské republiky, sídlo irských vládců. Prohlídka více jak 1000 let starého města. Trajekt do Anglie, noční přejezd.
11. den: Ráno přejezd do Londýna. Prohlídka významných památek LONDÝNA. Ve večerních hodinách odjezd, noční přejezd kanálu La Manche.
12. den: Příjezd do ČR ve večerních hodinách.

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • doprava luxusním autobusem
  • 8x nocleh dle času trajektu (1x hotel F1, 6x v mobilhomech s možností vaření - 2lůžkové ložnice, 1x hotel v Dublinu)
  • průvodce
  • trajekty do Británie a do Irska
TOPlist