Írán - velký okruh - letecky

18 denní zájezd   Írán Írán    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: polopenze   

Propozice zájezdu

Írán – starověká Persie. Kolik starých kultur tudy prošlo a zanechalo zde své výrazné stopy. Pojeďte s námi poznat tuto nádhernou a turisty zatím nepříliš navštěvovanou zemi s krásnými mešitami, rozlehlými paláci, nádhernými zahradami, nekonečnou pouští, vysokými horami, starověkými památkami a hlavně příjemnými a pohostinnými lidmi. Zájezd připravila Mgr. Lucie Leikepová.


Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Teheránu (s přestupem).
2. den: Přílet do Teheránu v ranních hodinách. Začátek prohlídky modeního hlavního města dnešní Iránu TEHERÁNU - palác šáhů Golestán, monumentání věž Azadi z r. 1971. SOLTANIYE (UNESCO) – hlavní město ilchánských Mongolů, mauzoleum sultána Oljaitu (kopule mauzolea patří k největším na světě). Nocleh.
3. den: Přejezd okrajem nejvyššího iránské pohoří ELBORZ, zelené lesy a soutěsky, na pobřeží KASPICKÉHO MOŘE. MASULEH – malebná podhorská vesnice s terasovitě postvenými domy, nádherná příroda. Přejezd do oblasti Ardábilu, pozdě večer příjezd na nocleh.
4. den: SAREEN – lázeňské středisko v nadm. výšce 1400 m., termální a minerální lázně (teplota cca 42°C), koupání a odpočinek, ARDÁBIL – krásné historické město, bývalé sufiské centrum, mauzoleum zakladatele Safíjovské dynastie Šejka Safi al-Dina ze 14. st. Přejezd do TABRÍZU. Nocleh.
5. den: TABRÍZ – prohlídka Modré mešity a starého bazaru. KANDOVAN – krajina podobná turecké Kappadokii, na svazích 3707 metrů vysoké hory Sahandkuh. Průjezd poblíž JEZERA ORUMIYE – největší jezero v Íránu, 4 500 km2, velmi slané jezero. MARAGHEH – bývalé hlavní město ilchánských Mongolů ve 13.st., dobře dochovaná mauzolea ze 13.st. Nocleh.
6. den: Brzy ráno odjezd. ZENDAN-E SOLEJMAN – „Šalamounovo vězení“ – travertinový kráter s pěkným rozhledem. TAKHT-E SOLEJMAN (UNESCO) – jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Íránu, leží v nadm. výšce 2 070 metrů, „Šalamounův trůn“, rozvaliny města na břehu jezera, krásné výhledy. Nocleh.
7. den: HAMADAN – starověká Ecbatana, jedno z nejstarších měst na světě, hrobka biblické Ester, hrobka největšího učence islámského světa Avicenny. BISOTUN (UNESCO) - skalní reliéfy a nápisy Dareia I. Jedny z nejkrásnějších sasánovských reliéfů v Iránu - TAGH E-BOSTÁN. Nocleh.
8. den: Časně ráno odjezd. TCHOGA ZAMBIL (UNESCO) - nejlépe dochovaný (a zároveň jediný) elamitský stupňovitý chrám - zikkurat - v Íránu (13. stol.př.n.l., dochovaly se tři stupně). Královské město SÚSY, jedno z hlavních měst Perské říše, údajný hrob proroka Daniela. Dojezd pozdě večer na nocleh.
9. den: BIŠÁPUR – ruiny sasánovského města, palác krále Šápúra, skalní reliéfy sasánovských králů. Přejezd do Shírázu, nocleh.
10. den: SHÍRÁZ - město básníků, vzdělání, slavíků, růží a kdysi i vína. Hlavní pozoruhodností Shirázu jsou vedle velkých mešit a bazaru také hrobky dvou básníků – Háfeze a Sa’dího. Nocleh.
11. den: Časně ráno odjezd do NAGHST-E ROSTAM – 4 impozantní hrobky perských achajmenovských králů (období 5.stol.př.n.l.) vytesané do skal. PERSEPOLIS (UNESCO) – achajmenovské sídlo patří k nejpůsobivějším starověkým místům v Přední Asii, Palác Apadana, Síň 100 sloupů, Brána všech národů s okřídlenými býky, hroby perských vládců, monumentální reliéfní výzdoba. PASARGÁDY (UNESCO) - hlavní město Perské říše za Kýra II. Velikého (zakladatel achajmenovské dynastie), hrobka Kýra II. Velikého. Přejezd do Yazdu. Nocleh.
12. den: CHAK CHAK – nádherné místo v poušti, stále funkční ohňový zoroastriánský chrám. YAZD – poslední výspa před nekonečnými pouštěmi, centrum zoroastriánského náboženství, chrám ohně Ateshkadé, Věže mlčení, typické kupolovité pouštní domy s desítkami badgírů (větracích věží), mešita Jámé. Nocleh.
13. den: Přejezd z Yazdu do Esfahánu. NAIN – krásné starobylé centrum postavené z hliněných cihel. Ukázka tkaní nádherných vlněných koberců. Nocleh.
14. den: ESFAHÁN – bývalé hlavní město safíjovské říše, nádherné náměstí Maidán Emám (UNESCO), Šáhova mešita, mešita šejka Lotfolláha, paláce Ali Qapu a Chehel Sotún, Velká mešita Jame – rozsáhlý komplex mešity a medresy, odpoledne volno k návštěvě bazaru nebo dalších zajímavých míst. Nocleh.
15. den: Dokončení prohlídky ESFAHÁNU - arménská katedrála Vank (v Esfahánu je 13 křesťanských obcí), slavné mosty přes řeku Zayandeh. Nocleh.
16. den: KESHAN – krásné a rozsáhlé bohaté tradiční domy a lázně. QOM – centrum šíitů, svatyně Fatimah Masumah (sestra 8. imáma Rézy, pouze zvenku), druhé nejposvátnější místo v Iránu. Přejezd do Teheránu, nocleh.
17. den: TEHERÁN: Saad Abad – komplex Bílého a Zeleného šáhova paláce, National jewels museum – největší nerozřezaný diamant na světě Moře světla, 34 kilogramový Globe of Jewels, koruny šáhů atd., Národní muzeum s bohatými archeologickými sbírkami, možnosti posledních nákupů v oblasti teheránského bazaru.
18. den: Časně ráno transfer na letiště a odlet do Prahy (s přestupem).

Cena obsahuje:

 • CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst dle místních podmínek.
 • leteckou dopravu Praha - Teherán - Praha (s přestupy)
 • letištní taxy ve výši 3 400 Kč
 • kompletní dopravu autobusem nebo minibusem (dle počtu klientů) po Íránu
 • 15-16x ubytování (dle času letu) v hotelu (2lůžk. pokoje s vlast. příslušenstvím)
 • 16x polopenzi
 • průvodce a místního průvodce
 • vstupy dle programu

Cena neobsahuje:

 • vízum (o podrobnostech k vyřízení víza Vás budeme včas informovat)

Fakultativně:

 • pojištění léčebných výloh a storna s max. plněním do 40.000 Kč - 830 Kč
 • pojištění léčebných výloh a storna s max. plněním do 80.000 Kč - 1.280 Kč
 • 1/1 pokoj - 5 000 Kč (zde povinný při nedoobsazení)
TOPlist